شنبه، 4 اسفند 1397 (Sat, 23 Feb 2019) | 08:43:51  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1468
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1812
3 محرومیتمشاوره قضایی1296
4 خیانتمشاوره قضایی1729
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1195
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1607
7 فروش زمینمشاوره قضایی1239
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2175
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1166
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2091
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1386
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1486
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2208
14 جعلمشاوره قضایی1429
15 طلاقمشاوره قضایی1405
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1529
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1936
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1119
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2188
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1149
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1269
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1235
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1395
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1842
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1113
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1636
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1079
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1225
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی4391
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1212
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1253
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1428
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1216
34 وکالتمشاوره قضایی1267
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1430
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1239
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1123
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1371
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی7222
40 مهریهمشاوره قضایی1530
41 تجارتمشاوره قضایی1244
42 تهاترمشاوره قضایی1364
43 اعسارمشاوره قضایی1233
44 وکالتمشاوره قضایی1241
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1332
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1100
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1951
48 معامله معارضمشاوره قضایی2177
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1301
50 نفقهمشاوره قضایی1353
51 صلاحیتمشاوره قضایی1179
52 صلاحیتمشاوره قضایی1085
53 سرقفلیمشاوره قضایی1365
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1135
55 با سلام مشاوره قضایی997
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1281
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1514
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1535
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1339
60 جعلمشاوره قضایی1336
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2127
62 سهم الارثمشاوره قضایی1251
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی5309
64 جعلمشاوره قضایی1159
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2724
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1159
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1278
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1083
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی990
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1477
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1360
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1294
73 سرقفلیمشاوره قضایی1144
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1048
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1151
76 ارثمشاوره قضایی1244
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1291
78 نشوزمشاوره قضایی1002
79 تمکینمشاوره قضایی1131
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1250
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1162
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1223
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3242
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1306
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1127
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی12512
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1464
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1084
89 سربازیمشاوره قضایی1022
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3386
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1028
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1219
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1541
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1103
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1186
96 قراردادمشاوره قضایی1059
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1080
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1277
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1658
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1177
101 ارثمشاوره قضایی1109
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2083
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1316
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1182
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1034
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1314
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی7886
108 حکم الف وبمشاوره قضایی983
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1277
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1003
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1371
112 جعلمشاوره قضایی1045
113 ارثمشاوره قضایی1120
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3166
115 مجازاتمشاوره قضایی1010
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1648
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی992
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1256
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1240
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1062
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1203
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1120
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1781
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1563
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1467
126 طلب مالیمشاوره قضایی970
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1351
128 نحلهمشاوره قضایی1122
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1054
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی3711
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1256
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1151
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی937
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1252
135 سربازیمشاوره قضایی1045
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1166
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی13994
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1245
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1508
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1500
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1350
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1028
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1513
144 طلاقمشاوره قضایی1299
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1275
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1197
147 ارث مادریمشاوره قضایی1448
148 مهریهمشاوره قضایی1180
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1164
150 حکم حجرمشاوره قضایی1264
151 ارثمشاوره قضایی1104
152 سوالمشاوره قضایی1079
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1357
154 سفتهمشاوره قضایی1168
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1204
156 ارثمشاوره قضایی1187
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1228
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1006
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1068
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1043
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2326
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1594
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3102
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1767
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1947
166 شهادتمشاوره قضایی903
167 تغییر سنمشاوره قضایی1450
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1299
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1187
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی5404
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1986
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1108
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1348
174 وصول طلبمشاوره قضایی1078
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی7330
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3986
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1169
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1842
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1135
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1286
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1246
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1368
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1745
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی8959
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1765
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1136
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1422
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1153
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1615
190 مضاربهمشاوره قضایی1159
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1135
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2125
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1062
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1517
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1015
196 توجیهیمشاوره قضایی973
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1234
198 سفیدامضامشاوره قضایی1785
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3430
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1703
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1447
202 صلح نامهمشاوره قضایی7760
203 سوالمشاوره قضایی1099
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2537
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی963
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1232
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1106
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1070
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1320
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1923
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1026
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1180
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1517
214 تغییر سنمشاوره قضایی1454
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1085
216 حقوق زنمشاوره قضایی1169
217 وازکتومیمشاوره قضایی1612
218 مشاورهمشاوره قضایی1177
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1278
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1186
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1422
222 ارث میراثمشاوره قضایی1270
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1470
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1348
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1273
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3017
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1862
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1357
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1105
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1259
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1105
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1629
233 جزامشاوره قضایی1084
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1271
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1095
236 مشاورهمشاوره قضایی1122
237 وثیقهمشاوره قضایی1185
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1157
239 ارثمشاوره قضایی1155
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2764
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2342
242 ارثمشاوره قضایی1067
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1374
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1384
245 تغیر سنمشاوره قضایی1577
246 طلاقمشاوره قضایی1069
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی4694
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3181
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1437
250 ماهوارهمشاوره قضایی1355
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1878
252 سوالمشاوره قضایی1102
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1084
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1041
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3440
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1615
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1296
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1445
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1826
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2148
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1274
262 سوالمشاوره قضایی1282
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1234
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1879
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1479
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1412
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1571
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1405
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1688
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1806
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2568
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1648
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1290
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی7348
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1472
276 چک کیفریمشاوره قضایی1505
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1201
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1516
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1357
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی13472
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2729
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1462
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7622
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1719
285 مهریهمشاوره قضایی1572
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3012
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2332
288 قذفمشاوره قضایی1719
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1399
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2613
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1624
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1665
293 جهیزیهمشاوره قضایی1719
294 جهیزیهمشاوره قضایی1435
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1782
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1836
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1371
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3450
299 سابقهمشاوره قضایی1425
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1383
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1428
302 تصادفمشاوره قضایی1543
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2408
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2269
305 هیات امنامشاوره قضایی1519
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1522
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1446
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2406
309 مهریهمشاوره قضایی1498
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1787
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2098
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1561
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2044
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1670
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2217
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2440
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2324
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2892
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2907
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2780
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1585
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3250
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3753
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2951
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1491
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4806
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2979
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1456
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9493
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1904
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2047
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4672
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1817
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1662
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4257
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1812
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2137
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1523
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2056
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2108
341 مهریهمشاوره قضایی1760
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2032
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1916
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2122
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1569
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2074
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2295
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1644
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2511
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2308
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2003
352 طلاق زنمشاوره قضایی2059
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2858
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4248
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2245
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2101
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3163

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است