یک شنبه، 3 بهمن 1395 (Sun, 22 Jan 2017) | 13:45:39  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی945
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1244
3 محرومیتمشاوره قضایی828
4 خیانتمشاوره قضایی1148
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی718
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1040
7 فروش زمینمشاوره قضایی761
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1472
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی681
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1560
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی910
12 مواد مخدرمشاوره قضایی894
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1381
14 جعلمشاوره قضایی863
15 طلاقمشاوره قضایی966
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی990
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1409
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی740
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1283
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی721
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی776
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی816
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی887
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1000
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی624
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1146
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی680
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی758
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی1685
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی724
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی786
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی872
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی796
34 وکالتمشاوره قضایی790
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی958
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی787
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی717
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی873
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی2616
40 مهریهمشاوره قضایی1073
41 تجارتمشاوره قضایی781
42 تهاترمشاوره قضایی835
43 اعسارمشاوره قضایی824
44 وکالتمشاوره قضایی830
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی833
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی707
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1002
48 معامله معارضمشاوره قضایی1458
49 چک حقوقیمشاوره قضایی818
50 نفقهمشاوره قضایی918
51 صلاحیتمشاوره قضایی724
52 صلاحیتمشاوره قضایی662
53 سرقفلیمشاوره قضایی801
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی664
55 با سلام مشاوره قضایی601
56 حصر وراثتمشاوره قضایی781
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی860
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی915
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی845
60 جعلمشاوره قضایی824
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1220
62 سهم الارثمشاوره قضایی806
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی3529
64 جعلمشاوره قضایی709
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی1916
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی824
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی829
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی642
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی642
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی957
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی906
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی798
73 سرقفلیمشاوره قضایی714
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی706
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی737
76 ارثمشاوره قضایی810
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی871
78 نشوزمشاوره قضایی681
79 تمکینمشاوره قضایی721
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی739
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی776
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی763
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی1966
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی836
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی700
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی5175
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1058
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی715
89 سربازیمشاوره قضایی619
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2295
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی640
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی813
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1037
94 کلاهبراریمشاوره قضایی650
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی751
96 قراردادمشاوره قضایی621
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی741
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی791
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1226
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی736
101 ارثمشاوره قضایی708
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1192
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی913
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی707
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی634
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی849
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی3738
108 حکم الف وبمشاوره قضایی607
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی829
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی688
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی878
112 جعلمشاوره قضایی724
113 ارثمشاوره قضایی649
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2232
115 مجازاتمشاوره قضایی670
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1237
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی655
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی746
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی838
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی700
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی784
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی730
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1228
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1046
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی962
126 طلب مالیمشاوره قضایی624
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی878
128 نحلهمشاوره قضایی658
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی657
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی1695
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی856
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی767
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی662
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی858
135 سربازیمشاوره قضایی688
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی724
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی5719
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی838
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1079
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1021
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی928
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی725
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1057
144 طلاقمشاوره قضایی839
145 زمین ارثیمشاوره قضایی750
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی845
147 ارث مادریمشاوره قضایی992
148 مهریهمشاوره قضایی815
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی796
150 حکم حجرمشاوره قضایی838
151 ارثمشاوره قضایی789
152 سوالمشاوره قضایی736
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی955
154 سفتهمشاوره قضایی743
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی715
156 ارثمشاوره قضایی785
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی720
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی737
159 ولایت قهریمشاوره قضایی718
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی655
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1698
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1138
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1143
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1217
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1257
166 شهادتمشاوره قضایی639
167 تغییر سنمشاوره قضایی1049
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی871
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی850
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2122
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1187
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی730
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی908
174 وصول طلبمشاوره قضایی715
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی3563
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3405
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی840
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1287
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی731
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی757
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی781
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی937
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1154
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی6897
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1181
186 بیماری روحیمشاوره قضایی720
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1021
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی782
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی996
190 مضاربهمشاوره قضایی793
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی683
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1449
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی690
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی877
195 درخواست مجددمشاوره قضایی646
196 توجیهیمشاوره قضایی610
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی840
198 سفیدامضامشاوره قضایی1326
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2429
200 دعوتنامهمشاوره قضایی956
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی996
202 صلح نامهمشاوره قضایی5095
203 سوالمشاوره قضایی682
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2002
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی637
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی775
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی734
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی696
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی959
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1374
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی675
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی683
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1031
214 تغییر سنمشاوره قضایی1060
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی695
216 حقوق زنمشاوره قضایی794
217 وازکتومیمشاوره قضایی1148
218 مشاورهمشاوره قضایی756
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی846
220 وصول مهریهمشاوره قضایی893
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1020
222 ارث میراثمشاوره قضایی775
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1033
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی935
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی930
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2260
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1391
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی925
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی755
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی888
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی758
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1162
233 جزامشاوره قضایی719
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی770
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی788
236 مشاورهمشاوره قضایی745
237 وثیقهمشاوره قضایی776
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی718
239 ارثمشاوره قضایی818
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2069
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1423
242 ارثمشاوره قضایی800
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی971
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی906
245 تغیر سنمشاوره قضایی1158
246 طلاقمشاوره قضایی788
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی2679
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2303
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1041
250 ماهوارهمشاوره قضایی985
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1124
252 سوالمشاوره قضایی783
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی707
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی701
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2420
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1103
257 محکومیت چکمشاوره قضایی904
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی898
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1359
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1359
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی868
262 سوالمشاوره قضایی956
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی858
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1366
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1118
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی999
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1072
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی998
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1311
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1384
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی1912
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1242
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی933
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی3776
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1023
276 چک کیفریمشاوره قضایی1052
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی865
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1059
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی926
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی6091
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی1882
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1018
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6330
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1002
285 مهریهمشاوره قضایی1086
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2578
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1709
288 قذفمشاوره قضایی1199
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی960
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2117
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1213
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1252
293 جهیزیهمشاوره قضایی1325
294 جهیزیهمشاوره قضایی1089
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1345
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1316
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1034
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2423
299 سابقهمشاوره قضایی980
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی981
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1105
302 تصادفمشاوره قضایی1167
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2035
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1763
305 هیات امنامشاوره قضایی1066
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1082
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی935
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی1876
309 مهریهمشاوره قضایی1033
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1346
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1639
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1087
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1586
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1204
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1704
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی1880
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1711
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2059
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2411
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2170
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1170
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2619
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3087
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2287
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1094
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی3590
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2483
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1090
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی7659
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1381
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1616
332 سو پیشینهمشاوره قضایی3995
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1406
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1271
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3679
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1393
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1704
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1111
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1601
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1725
341 مهریهمشاوره قضایی1373
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1549
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1486
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1732
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1200
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1547
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1776
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1207
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی1909
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی1808
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1607
352 طلاق زنمشاوره قضایی1630
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2345
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3404
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1703
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1675
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2656

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است