پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 16 خرداد 1402 (Tue, 6 Jun 2023) | 13:09:40
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2461
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2951
3 محرومیتمشاوره قضایی2284
4 خیانتمشاوره قضایی2940
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2104
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2514
7 فروش زمینمشاوره قضایی2182
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3171
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2052
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2988
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2205
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2468
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3251
14 جعلمشاوره قضایی2413
15 طلاقمشاوره قضایی2228
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2478
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2842
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2104
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3402
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2088
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2222
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2792
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2278
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3175
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1866
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2454
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1940
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2061
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی10843
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی2041
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2069
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2330
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی2036
34 وکالتمشاوره قضایی2128
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2467
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی2023
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1938
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2211
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی9458
40 مهریهمشاوره قضایی2350
41 تجارتمشاوره قضایی2329
42 تهاترمشاوره قضایی2198
43 اعسارمشاوره قضایی2071
44 وکالتمشاوره قضایی2035
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2239
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1898
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3122
48 معامله معارضمشاوره قضایی3175
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2150
50 نفقهمشاوره قضایی2134
51 صلاحیتمشاوره قضایی2028
52 صلاحیتمشاوره قضایی1870
53 سرقفلیمشاوره قضایی2132
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1900
55 با سلام مشاوره قضایی1686
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2098
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2399
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2667
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2184
60 جعلمشاوره قضایی2306
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3149
62 سهم الارثمشاوره قضایی2011
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6864
64 جعلمشاوره قضایی1899
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3737
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1801
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی2005
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1810
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1703
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2223
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2140
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2079
73 سرقفلیمشاوره قضایی1833
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1811
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1970
76 ارثمشاوره قضایی1977
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2048
78 نشوزمشاوره قضایی1735
79 تمکینمشاوره قضایی1792
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2282
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1907
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2049
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4402
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2088
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1921
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16850
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2308
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1922
89 سربازیمشاوره قضایی1780
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4399
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1787
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی2000
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2742
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1926
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1997
96 قراردادمشاوره قضایی1836
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1898
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2053
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2369
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1959
101 ارثمشاوره قضایی1844
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3823
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2079
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی2039
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1756
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2165
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9675
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1767
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی2032
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1785
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2120
112 جعلمشاوره قضایی1868
113 ارثمشاوره قضایی1882
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4056
115 مجازاتمشاوره قضایی1795
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2536
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1763
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2133
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1949
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1836
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1920
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1849
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2612
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2440
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2325
126 طلب مالیمشاوره قضایی1657
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2096
128 نحلهمشاوره قضایی1865
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1832
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی6931
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1951
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1881
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1662
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2121
135 سربازیمشاوره قضایی1898
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1978
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی20385
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی2039
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2240
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2798
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2143
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1795
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2408
144 طلاقمشاوره قضایی1938
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2143
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1974
147 ارث مادریمشاوره قضایی2316
148 مهریهمشاوره قضایی1867
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1993
150 حکم حجرمشاوره قضایی2038
151 ارثمشاوره قضایی1816
152 سوالمشاوره قضایی1789
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2135
154 سفتهمشاوره قضایی1896
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2062
156 ارثمشاوره قضایی1853
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1977
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1762
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1836
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1780
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3084
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2443
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4547
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی3061
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3075
166 شهادتمشاوره قضایی1616
167 تغییر سنمشاوره قضایی2133
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2182
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1887
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7618
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3279
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1825
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2129
174 وصول طلبمشاوره قضایی1797
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی12461
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4807
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1945
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2696
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1882
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2229
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2053
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2232
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2663
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10431
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2492
186 بیماری روحیمشاوره قضایی2009
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2097
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1931
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2447
190 مضاربهمشاوره قضایی2033
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1889
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی3037
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1869
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2707
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1784
196 توجیهیمشاوره قضایی1706
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1924
198 سفیدامضامشاوره قضایی2691
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4517
200 دعوتنامهمشاوره قضایی4457
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2178
202 صلح نامهمشاوره قضایی9568
203 سوالمشاوره قضایی1876
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3404
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1632
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2305
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1829
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1775
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی2033
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2617
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1764
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی2021
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2192
214 تغییر سنمشاوره قضایی2246
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1791
216 حقوق زنمشاوره قضایی1886
217 وازکتومیمشاوره قضایی2458
218 مشاورهمشاوره قضایی2002
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2102
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1856
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2580
222 ارث میراثمشاوره قضایی2003
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2164
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2090
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1963
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4109
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2604
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2151
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1827
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی2032
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1812
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2378
233 جزامشاوره قضایی1805
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2057
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1822
236 مشاورهمشاوره قضایی1882
237 وثیقهمشاوره قضایی1898
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1900
239 ارثمشاوره قضایی1824
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3629
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3800
242 ارثمشاوره قضایی1860
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2129
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2418
245 تغیر سنمشاوره قضایی2273
246 طلاقمشاوره قضایی1853
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی7386
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4109
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2283
250 ماهوارهمشاوره قضایی2078
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3387
252 سوالمشاوره قضایی1774
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1860
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1800
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4393
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2384
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2059
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2230
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2709
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی4070
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2080
262 سوالمشاوره قضایی2009
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2063
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2634
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2180
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2184
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2741
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2359
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2427
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2509
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3469
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2402
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2380
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی11723
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2255
276 چک کیفریمشاوره قضایی2235
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1950
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2278
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2097
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی20414
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4516
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2368
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8673
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2597
285 مهریهمشاوره قضایی2348
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3840
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3175
288 قذفمشاوره قضایی2526
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2201
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3420
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2455
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2386
293 جهیزیهمشاوره قضایی2536
294 جهیزیهمشاوره قضایی2098
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2655
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2654
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2207
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5495
299 سابقهمشاوره قضایی2238
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2140
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2572
302 تصادفمشاوره قضایی2260
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3103
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2970
305 هیات امنامشاوره قضایی2328
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2674
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2235
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3135
309 مهریهمشاوره قضایی2226
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2681
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2853
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2344
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2844
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2490
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3088
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3716
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3353
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی4026
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3708
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3556
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2359
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4324
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4602
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4279
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2334
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5825
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3789
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2396
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10612
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2661
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3261
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5567
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2532
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2456
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5156
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2649
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2942
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2500
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2825
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2899
341 مهریهمشاوره قضایی2495
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2795
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2798
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2943
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2379
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3234
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3150
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2409
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3684
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3126
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2768
352 طلاق زنمشاوره قضایی2800
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3587
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5218
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی3026
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2886
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3953
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است