دو شنبه، 2 بهمن 1396 (Mon, 22 Jan 2018) | 13:35:22  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1223
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1528
3 محرومیتمشاوره قضایی1062
4 خیانتمشاوره قضایی1451
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی943
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1304
7 فروش زمینمشاوره قضایی981
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1869
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی909
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1824
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1151
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1198
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1836
14 جعلمشاوره قضایی1099
15 طلاقمشاوره قضایی1202
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1282
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1686
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی929
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1755
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی939
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1047
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1038
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1137
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1402
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی847
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1397
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی875
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی982
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2958
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی945
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1033
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1151
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی990
34 وکالتمشاوره قضایی1005
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1204
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1001
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی929
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1101
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی5287
40 مهریهمشاوره قضایی1327
41 تجارتمشاوره قضایی1013
42 تهاترمشاوره قضایی1069
43 اعسارمشاوره قضایی1023
44 وکالتمشاوره قضایی1016
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1034
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی907
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1446
48 معامله معارضمشاوره قضایی1748
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1047
50 نفقهمشاوره قضایی1093
51 صلاحیتمشاوره قضایی919
52 صلاحیتمشاوره قضایی838
53 سرقفلیمشاوره قضایی1092
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی886
55 با سلام مشاوره قضایی831
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1016
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1123
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1188
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1074
60 جعلمشاوره قضایی1058
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1627
62 سهم الارثمشاوره قضایی1021
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4461
64 جعلمشاوره قضایی922
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2333
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی987
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1059
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی813
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی811
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1195
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1142
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1030
73 سرقفلیمشاوره قضایی923
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی885
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی937
76 ارثمشاوره قضایی1015
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1093
78 نشوزمشاوره قضایی823
79 تمکینمشاوره قضایی914
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی992
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی984
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی958
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2703
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1047
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی906
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی9149
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1265
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی896
89 سربازیمشاوره قضایی828
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2866
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی798
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی998
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1262
94 کلاهبراریمشاوره قضایی825
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی954
96 قراردادمشاوره قضایی839
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی907
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1018
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1429
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی974
101 ارثمشاوره قضایی897
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1643
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1153
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی902
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی816
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1067
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی6202
108 حکم الف وبمشاوره قضایی792
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1031
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی850
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1094
112 جعلمشاوره قضایی874
113 ارثمشاوره قضایی815
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2793
115 مجازاتمشاوره قضایی850
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1447
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی794
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی993
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1023
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی849
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی983
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی933
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1563
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1281
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1244
126 طلب مالیمشاوره قضایی782
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1106
128 نحلهمشاوره قضایی855
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی815
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2660
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1071
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی932
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی784
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1032
135 سربازیمشاوره قضایی842
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی955
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی9465
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1045
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1316
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1288
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1104
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی869
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1269
144 طلاقمشاوره قضایی1061
145 زمین ارثیمشاوره قضایی981
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1017
147 ارث مادریمشاوره قضایی1214
148 مهریهمشاوره قضایی1015
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی970
150 حکم حجرمشاوره قضایی1048
151 ارثمشاوره قضایی952
152 سوالمشاوره قضایی884
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1157
154 سفتهمشاوره قضایی932
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی919
156 ارثمشاوره قضایی978
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی959
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی869
159 ولایت قهریمشاوره قضایی905
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی827
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2075
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1353
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1939
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1504
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1557
166 شهادتمشاوره قضایی761
167 تغییر سنمشاوره قضایی1268
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1086
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1005
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی3539
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1624
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی918
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1075
174 وصول طلبمشاوره قضایی885
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی5494
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3746
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1009
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1597
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی910
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی991
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی993
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1156
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1421
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7885
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1562
186 بیماری روحیمشاوره قضایی911
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1232
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی983
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1306
190 مضاربهمشاوره قضایی970
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی872
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1734
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی882
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1203
195 درخواست مجددمشاوره قضایی817
196 توجیهیمشاوره قضایی759
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1026
198 سفیدامضامشاوره قضایی1561
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3049
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1273
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1203
202 صلح نامهمشاوره قضایی6396
203 سوالمشاوره قضایی873
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2312
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی820
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی993
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی957
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی891
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1140
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1608
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی850
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی875
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1240
214 تغییر سنمشاوره قضایی1275
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی873
216 حقوق زنمشاوره قضایی974
217 وازکتومیمشاوره قضایی1377
218 مشاورهمشاوره قضایی931
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1059
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1024
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1228
222 ارث میراثمشاوره قضایی1014
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1266
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1123
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1095
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2572
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1663
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1125
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی950
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1044
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی942
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1368
233 جزامشاوره قضایی901
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی975
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی951
236 مشاورهمشاوره قضایی897
237 وثیقهمشاوره قضایی938
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی905
239 ارثمشاوره قضایی981
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2478
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1759
242 ارثمشاوره قضایی939
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1137
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1184
245 تغیر سنمشاوره قضایی1367
246 طلاقمشاوره قضایی926
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3632
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2804
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1241
250 ماهوارهمشاوره قضایی1177
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1426
252 سوالمشاوره قضایی951
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی864
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی858
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2985
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1363
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1081
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1143
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1600
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1756
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1058
262 سوالمشاوره قضایی1103
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1018
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1575
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1302
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1170
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1325
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1224
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1509
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1581
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2230
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1467
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1124
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی5517
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1229
276 چک کیفریمشاوره قضایی1296
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی990
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1281
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1146
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی9389
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2347
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1248
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7139
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1328
285 مهریهمشاوره قضایی1361
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2820
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2012
288 قذفمشاوره قضایی1430
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1178
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2378
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1437
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1474
293 جهیزیهمشاوره قضایی1533
294 جهیزیهمشاوره قضایی1267
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1579
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1568
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1193
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2940
299 سابقهمشاوره قضایی1184
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1175
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1247
302 تصادفمشاوره قضایی1356
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2230
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1989
305 هیات امنامشاوره قضایی1275
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1281
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1188
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2114
309 مهریهمشاوره قضایی1253
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1578
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1864
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1334
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1853
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1425
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1928
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2141
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2021
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2368
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2682
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2464
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1363
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2947
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3477
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2683
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1307
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4354
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2776
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1270
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8740
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1673
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1818
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4327
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1616
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1472
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3962
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1608
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1909
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1304
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1818
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1938
341 مهریهمشاوره قضایی1576
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1780
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1683
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1932
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1405
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1889
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2009
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1425
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2218
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2080
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1813
352 طلاق زنمشاوره قضایی1845
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2573
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3896
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1982
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1900
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2928

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است