دو شنبه، 1 آبان 1396 (Mon, 23 Oct 2017) | 22:37:35  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1138
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1442
3 محرومیتمشاوره قضایی998
4 خیانتمشاوره قضایی1361
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی879
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1234
7 فروش زمینمشاوره قضایی918
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1759
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی843
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1746
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1091
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1101
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1745
14 جعلمشاوره قضایی1039
15 طلاقمشاوره قضایی1137
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1213
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1600
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی870
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1648
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی877
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی964
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی970
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1069
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1294
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی780
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1337
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی829
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی921
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2565
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی889
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی987
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1078
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی945
34 وکالتمشاوره قضایی953
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1162
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی950
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی878
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1031
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی4573
40 مهریهمشاوره قضایی1253
41 تجارتمشاوره قضایی948
42 تهاترمشاوره قضایی1013
43 اعسارمشاوره قضایی989
44 وکالتمشاوره قضایی973
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی973
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی856
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1353
48 معامله معارضمشاوره قضایی1683
49 چک حقوقیمشاوره قضایی987
50 نفقهمشاوره قضایی1052
51 صلاحیتمشاوره قضایی874
52 صلاحیتمشاوره قضایی803
53 سرقفلیمشاوره قضایی1007
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی828
55 با سلام مشاوره قضایی777
56 حصر وراثتمشاوره قضایی944
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1039
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1099
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1023
60 جعلمشاوره قضایی996
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1526
62 سهم الارثمشاوره قضایی963
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4310
64 جعلمشاوره قضایی853
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2235
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی950
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی995
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی769
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی770
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1132
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1077
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی962
73 سرقفلیمشاوره قضایی868
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی836
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی886
76 ارثمشاوره قضایی958
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1033
78 نشوزمشاوره قضایی792
79 تمکینمشاوره قضایی863
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی932
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی933
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی908
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2574
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی982
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی846
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی8164
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1219
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی847
89 سربازیمشاوره قضایی766
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2758
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی745
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی949
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1187
94 کلاهبراریمشاوره قضایی781
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی899
96 قراردادمشاوره قضایی781
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی861
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی970
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1391
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی912
101 ارثمشاوره قضایی855
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1552
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1096
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی854
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی769
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1002
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی5764
108 حکم الف وبمشاوره قضایی734
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی969
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی816
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1043
112 جعلمشاوره قضایی833
113 ارثمشاوره قضایی769
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2688
115 مجازاتمشاوره قضایی788
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1399
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی764
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی922
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی977
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی823
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی924
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی872
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1487
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1204
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1182
126 طلب مالیمشاوره قضایی745
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1045
128 نحلهمشاوره قضایی796
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی769
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2409
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1021
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی898
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی759
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی989
135 سربازیمشاوره قضایی802
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی891
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی8396
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی984
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1253
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1223
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1069
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی845
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1206
144 طلاقمشاوره قضایی992
145 زمین ارثیمشاوره قضایی905
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی967
147 ارث مادریمشاوره قضایی1139
148 مهریهمشاوره قضایی957
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی932
150 حکم حجرمشاوره قضایی996
151 ارثمشاوره قضایی913
152 سوالمشاوره قضایی843
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1101
154 سفتهمشاوره قضایی878
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی860
156 ارثمشاوره قضایی927
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی895
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی848
159 ولایت قهریمشاوره قضایی863
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی780
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1991
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1299
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1715
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1428
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1475
166 شهادتمشاوره قضایی735
167 تغییر سنمشاوره قضایی1213
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1039
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی974
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی3099
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1542
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی856
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1030
174 وصول طلبمشاوره قضایی841
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی4946
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3661
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی980
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1490
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی859
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی913
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی944
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1087
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1343
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7650
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1461
186 بیماری روحیمشاوره قضایی854
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1181
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی923
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1229
190 مضاربهمشاوره قضایی914
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی823
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1657
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی836
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1118
195 درخواست مجددمشاوره قضایی766
196 توجیهیمشاوره قضایی716
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی989
198 سفیدامضامشاوره قضایی1490
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2929
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1173
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1138
202 صلح نامهمشاوره قضایی6044
203 سوالمشاوره قضایی822
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2265
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی764
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی937
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی904
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی841
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1092
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1551
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی810
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی826
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1173
214 تغییر سنمشاوره قضایی1213
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی827
216 حقوق زنمشاوره قضایی933
217 وازکتومیمشاوره قضایی1307
218 مشاورهمشاوره قضایی883
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی998
220 وصول مهریهمشاوره قضایی994
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1164
222 ارث میراثمشاوره قضایی955
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1185
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1068
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1051
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2493
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1572
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1065
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی899
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1007
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی889
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1313
233 جزامشاوره قضایی854
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی911
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی900
236 مشاورهمشاوره قضایی870
237 وثیقهمشاوره قضایی907
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی851
239 ارثمشاوره قضایی937
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2414
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1673
242 ارثمشاوره قضایی917
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1088
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1086
245 تغیر سنمشاوره قضایی1306
246 طلاقمشاوره قضایی902
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3384
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2705
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1185
250 ماهوارهمشاوره قضایی1140
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1346
252 سوالمشاوره قضایی911
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی835
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی825
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2841
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1304
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1025
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1077
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1519
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1679
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1008
262 سوالمشاوره قضایی1075
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی977
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1517
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1262
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1113
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1255
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1159
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1465
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1522
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2134
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1396
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1083
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی4970
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1164
276 چک کیفریمشاوره قضایی1225
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی966
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1204
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1083
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی8474
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2226
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1179
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6966
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1190
285 مهریهمشاوره قضایی1265
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2751
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1929
288 قذفمشاوره قضایی1372
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1104
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2319
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1373
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1419
293 جهیزیهمشاوره قضایی1476
294 جهیزیهمشاوره قضایی1231
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1505
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1490
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1157
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2811
299 سابقهمشاوره قضایی1129
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1136
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1215
302 تصادفمشاوره قضایی1300
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2186
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1918
305 هیات امنامشاوره قضایی1220
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1235
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1116
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2042
309 مهریهمشاوره قضایی1196
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1495
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1798
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1259
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1801
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1353
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1863
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2086
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1937
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2280
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2613
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2375
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1308
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2877
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3367
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2577
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1245
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4222
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2679
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1213
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8503
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1574
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1769
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4254
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1550
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1425
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3892
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1550
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1854
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1250
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1763
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1894
341 مهریهمشاوره قضایی1520
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1707
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1628
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1873
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1357
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1791
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1941
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1370
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2114
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2005
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1764
352 طلاق زنمشاوره قضایی1791
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2503
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3761
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1924
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1847
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2861

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است