پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

چهار شنبه، 19 بهمن 1401 (Wed, 8 Feb 2023) | 00:03:29
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2387
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2868
3 محرومیتمشاوره قضایی2210
4 خیانتمشاوره قضایی2854
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2024
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2435
7 فروش زمینمشاوره قضایی2108
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3095
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1977
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2913
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2138
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2389
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3169
14 جعلمشاوره قضایی2341
15 طلاقمشاوره قضایی2151
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2377
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2767
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2022
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3294
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2008
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2140
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2718
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2205
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3054
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1796
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2368
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1861
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1981
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی10387
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1964
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1992
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2245
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1956
34 وکالتمشاوره قضایی2054
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2388
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1948
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1863
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2136
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8978
40 مهریهمشاوره قضایی2262
41 تجارتمشاوره قضایی2099
42 تهاترمشاوره قضایی2127
43 اعسارمشاوره قضایی1989
44 وکالتمشاوره قضایی1958
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2164
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1825
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2983
48 معامله معارضمشاوره قضایی3094
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2073
50 نفقهمشاوره قضایی2058
51 صلاحیتمشاوره قضایی1952
52 صلاحیتمشاوره قضایی1802
53 سرقفلیمشاوره قضایی2064
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1827
55 با سلام مشاوره قضایی1625
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2032
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2306
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2510
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2109
60 جعلمشاوره قضایی2198
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3083
62 سهم الارثمشاوره قضایی1946
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6797
64 جعلمشاوره قضایی1832
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3669
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1733
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1941
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1747
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1634
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2149
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2078
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2017
73 سرقفلیمشاوره قضایی1766
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1729
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1905
76 ارثمشاوره قضایی1911
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1977
78 نشوزمشاوره قضایی1665
79 تمکینمشاوره قضایی1730
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2114
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1841
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1979
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4293
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2028
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1858
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16658
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2242
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1853
89 سربازیمشاوره قضایی1719
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4324
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1720
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1927
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2673
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1852
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1936
96 قراردادمشاوره قضایی1770
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1833
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1977
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2305
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1897
101 ارثمشاوره قضایی1770
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3572
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2020
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1949
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1689
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2099
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9594
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1699
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1972
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1713
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2049
112 جعلمشاوره قضایی1800
113 ارثمشاوره قضایی1823
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3981
115 مجازاتمشاوره قضایی1730
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2459
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1687
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2060
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1883
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1768
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1855
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1778
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2541
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2368
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2250
126 طلب مالیمشاوره قضایی1596
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2027
128 نحلهمشاوره قضایی1800
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1774
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی6561
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1886
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1816
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1601
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2033
135 سربازیمشاوره قضایی1834
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1909
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19948
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1974
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2172
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2712
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2076
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1727
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2353
144 طلاقمشاوره قضایی1878
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2073
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1909
147 ارث مادریمشاوره قضایی2245
148 مهریهمشاوره قضایی1803
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1920
150 حکم حجرمشاوره قضایی1974
151 ارثمشاوره قضایی1750
152 سوالمشاوره قضایی1718
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2062
154 سفتهمشاوره قضایی1830
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1994
156 ارثمشاوره قضایی1789
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1914
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1689
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1774
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1716
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3013
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2376
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4435
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2912
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3000
166 شهادتمشاوره قضایی1549
167 تغییر سنمشاوره قضایی2072
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2105
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1818
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7455
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3194
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1760
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2060
174 وصول طلبمشاوره قضایی1731
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11908
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4739
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1877
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2629
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1824
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2154
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1985
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2164
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2579
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10268
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2428
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1931
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2045
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1864
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2367
190 مضاربهمشاوره قضایی1958
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1827
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2968
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1800
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2639
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1732
196 توجیهیمشاوره قضایی1642
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1857
198 سفیدامضامشاوره قضایی2586
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4386
200 دعوتنامهمشاوره قضایی4135
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2115
202 صلح نامهمشاوره قضایی9440
203 سوالمشاوره قضایی1810
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3322
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1569
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2242
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1765
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1706
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1967
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2553
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1698
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1959
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2135
214 تغییر سنمشاوره قضایی2171
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1727
216 حقوق زنمشاوره قضایی1824
217 وازکتومیمشاوره قضایی2385
218 مشاورهمشاوره قضایی1939
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2035
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1793
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2516
222 ارث میراثمشاوره قضایی1939
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2106
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2027
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1900
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4029
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2541
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2087
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1766
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1974
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1746
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2308
233 جزامشاوره قضایی1743
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1993
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1756
236 مشاورهمشاوره قضایی1821
237 وثیقهمشاوره قضایی1835
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1833
239 ارثمشاوره قضایی1761
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3564
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3646
242 ارثمشاوره قضایی1798
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2067
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2351
245 تغیر سنمشاوره قضایی2213
246 طلاقمشاوره قضایی1787
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6992
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4040
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2215
250 ماهوارهمشاوره قضایی2017
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3241
252 سوالمشاوره قضایی1714
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1793
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1734
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4319
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2320
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1994
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2171
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2635
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3824
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2017
262 سوالمشاوره قضایی1951
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1991
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2569
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2113
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2119
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2668
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2296
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2362
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2442
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3396
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2335
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2308
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی11356
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2190
276 چک کیفریمشاوره قضایی2174
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1882
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2210
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2035
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی19801
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4376
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2298
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8602
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2534
285 مهریهمشاوره قضایی2285
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3779
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3114
288 قذفمشاوره قضایی2461
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2143
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3359
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2386
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2324
293 جهیزیهمشاوره قضایی2464
294 جهیزیهمشاوره قضایی2037
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2585
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2583
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2136
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5413
299 سابقهمشاوره قضایی2171
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2070
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2508
302 تصادفمشاوره قضایی2197
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3033
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2910
305 هیات امنامشاوره قضایی2259
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2598
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2179
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3089
309 مهریهمشاوره قضایی2160
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2584
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2790
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2274
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2774
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2403
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3018
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3641
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3260
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3930
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3634
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3491
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2286
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4217
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4533
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4212
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2269
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5754
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3723
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2273
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10540
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2589
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3194
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5499
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2467
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2391
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5090
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2581
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2873
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2404
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2759
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2827
341 مهریهمشاوره قضایی2424
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2731
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2733
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2878
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2314
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3162
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3083
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2344
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3616
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3066
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2704
352 طلاق زنمشاوره قضایی2741
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3532
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5148
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2958
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2820
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3880
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است