دو شنبه، 2 اردیبهشت 1398 (Mon, 22 Apr 2019) | 12:59:55  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1504
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1837
3 محرومیتمشاوره قضایی1325
4 خیانتمشاوره قضایی1760
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1224
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1644
7 فروش زمینمشاوره قضایی1272
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2216
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1205
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2131
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1417
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1532
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2254
14 جعلمشاوره قضایی1464
15 طلاقمشاوره قضایی1427
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1567
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1968
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1143
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2243
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1176
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1304
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1254
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1427
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1896
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1144
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1665
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1107
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1248
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی4566
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1239
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1273
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1474
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1246
34 وکالتمشاوره قضایی1302
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1465
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1264
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1151
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1403
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی7487
40 مهریهمشاوره قضایی1567
41 تجارتمشاوره قضایی1273
42 تهاترمشاوره قضایی1395
43 اعسارمشاوره قضایی1261
44 وکالتمشاوره قضایی1261
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1373
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1125
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2008
48 معامله معارضمشاوره قضایی2214
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1326
50 نفقهمشاوره قضایی1378
51 صلاحیتمشاوره قضایی1211
52 صلاحیتمشاوره قضایی1126
53 سرقفلیمشاوره قضایی1397
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1161
55 با سلام مشاوره قضایی1023
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1316
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1566
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1580
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1366
60 جعلمشاوره قضایی1374
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2185
62 سهم الارثمشاوره قضایی1274
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی5483
64 جعلمشاوره قضایی1182
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2775
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1170
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1303
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1122
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1011
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1502
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1383
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1324
73 سرقفلیمشاوره قضایی1169
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1065
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1175
76 ارثمشاوره قضایی1263
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1319
78 نشوزمشاوره قضایی1020
79 تمکینمشاوره قضایی1148
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1291
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1184
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1254
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3317
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1340
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1150
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی13006
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1490
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1110
89 سربازیمشاوره قضایی1044
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3473
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1058
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1262
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1586
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1124
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1217
96 قراردادمشاوره قضایی1090
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1106
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1310
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1681
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1203
101 ارثمشاوره قضایی1129
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2148
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1341
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1216
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1062
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1348
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی8108
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1004
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1303
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1027
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1410
112 جعلمشاوره قضایی1074
113 ارثمشاوره قضایی1135
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3233
115 مجازاتمشاوره قضایی1027
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1673
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1021
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1289
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1266
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1080
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1219
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1143
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1806
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1594
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1490
126 طلب مالیمشاوره قضایی992
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1392
128 نحلهمشاوره قضایی1140
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1078
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی3862
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1277
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1181
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی960
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1276
135 سربازیمشاوره قضایی1073
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1192
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی14662
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1268
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1528
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1536
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1377
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1046
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1553
144 طلاقمشاوره قضایی1327
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1311
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1215
147 ارث مادریمشاوره قضایی1479
148 مهریهمشاوره قضایی1199
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1188
150 حکم حجرمشاوره قضایی1294
151 ارثمشاوره قضایی1131
152 سوالمشاوره قضایی1095
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1391
154 سفتهمشاوره قضایی1191
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1231
156 ارثمشاوره قضایی1208
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1260
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1021
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1089
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1071
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2366
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1637
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3250
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1802
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2010
166 شهادتمشاوره قضایی922
167 تغییر سنمشاوره قضایی1470
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1330
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1209
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی5603
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2026
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1125
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1373
174 وصول طلبمشاوره قضایی1103
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی7676
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4023
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1191
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1881
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1165
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1329
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1275
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1397
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1783
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9094
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1785
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1171
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1444
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1176
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1644
190 مضاربهمشاوره قضایی1196
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1156
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2181
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1095
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1546
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1036
196 توجیهیمشاوره قضایی989
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1251
198 سفیدامضامشاوره قضایی1819
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3470
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1783
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1470
202 صلح نامهمشاوره قضایی8018
203 سوالمشاوره قضایی1122
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2560
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی987
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1260
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1126
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1089
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1345
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1949
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1057
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1213
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1541
214 تغییر سنمشاوره قضایی1487
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1104
216 حقوق زنمشاوره قضایی1191
217 وازکتومیمشاوره قضایی1632
218 مشاورهمشاوره قضایی1202
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1302
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1205
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1445
222 ارث میراثمشاوره قضایی1300
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1494
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1372
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1295
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3078
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1891
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1385
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1125
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1286
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1124
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1656
233 جزامشاوره قضایی1104
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1307
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1119
236 مشاورهمشاوره قضایی1143
237 وثیقهمشاوره قضایی1214
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1190
239 ارثمشاوره قضایی1170
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2796
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2408
242 ارثمشاوره قضایی1087
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1413
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1413
245 تغیر سنمشاوره قضایی1603
246 طلاقمشاوره قضایی1087
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی4833
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3229
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1464
250 ماهوارهمشاوره قضایی1393
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1949
252 سوالمشاوره قضایی1126
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1107
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1060
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3516
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1656
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1323
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1481
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1866
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2206
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1306
262 سوالمشاوره قضایی1305
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1260
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1906
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1498
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1443
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1603
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1428
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1711
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1827
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2622
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1670
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1313
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی7568
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1505
276 چک کیفریمشاوره قضایی1528
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1221
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1541
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1383
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی13883
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2787
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1498
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7692
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1768
285 مهریهمشاوره قضایی1603
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3051
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2392
288 قذفمشاوره قضایی1746
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1427
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2643
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1647
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1691
293 جهیزیهمشاوره قضایی1744
294 جهیزیهمشاوره قضایی1457
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1814
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1884
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1399
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3535
299 سابقهمشاوره قضایی1457
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1412
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1453
302 تصادفمشاوره قضایی1568
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2433
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2300
305 هیات امنامشاوره قضایی1555
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1561
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1491
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2436
309 مهریهمشاوره قضایی1532
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1816
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2135
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1584
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2066
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1710
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2271
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2481
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2365
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2979
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2944
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2814
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1618
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3291
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3803
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2982
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1518
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4884
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3009
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1485
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9562
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1931
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2081
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4713
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1838
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1689
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4302
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1851
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2180
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1554
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2087
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2134
341 مهریهمشاوره قضایی1790
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2063
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1941
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2157
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1599
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2103
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2326
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1666
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2555
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2349
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2031
352 طلاق زنمشاوره قضایی2081
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2882
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4310
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2282
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2136
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3187

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است