پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 18:51:45
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1991
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2448
3 محرومیتمشاوره قضایی1800
4 خیانتمشاوره قضایی2404
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1647
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2069
7 فروش زمینمشاوره قضایی1725
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2713
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1612
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2545
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1799
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2002
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2792
14 جعلمشاوره قضایی1919
15 طلاقمشاوره قضایی1790
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1985
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2408
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1649
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2904
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1653
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1759
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2332
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1839
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2456
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1490
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2033
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1501
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1642
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی7952
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1636
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1650
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1899
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1624
34 وکالتمشاوره قضایی1707
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2029
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1611
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1534
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1795
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8290
40 مهریهمشاوره قضایی1947
41 تجارتمشاوره قضایی1677
42 تهاترمشاوره قضایی1795
43 اعسارمشاوره قضایی1649
44 وکالتمشاوره قضایی1636
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1815
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1502
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2561
48 معامله معارضمشاوره قضایی2742
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1727
50 نفقهمشاوره قضایی1728
51 صلاحیتمشاوره قضایی1612
52 صلاحیتمشاوره قضایی1482
53 سرقفلیمشاوره قضایی1740
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1509
55 با سلام مشاوره قضایی1333
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1718
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1988
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2042
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1775
60 جعلمشاوره قضایی1814
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2752
62 سهم الارثمشاوره قضایی1623
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6468
64 جعلمشاوره قضایی1524
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3350
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1436
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1622
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1451
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1311
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1834
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1752
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1719
73 سرقفلیمشاوره قضایی1499
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1424
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1597
76 ارثمشاوره قضایی1609
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1651
78 نشوزمشاوره قضایی1341
79 تمکینمشاوره قضایی1410
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1755
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1517
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1646
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3888
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1711
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1557
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16084
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1923
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1540
89 سربازیمشاوره قضایی1403
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4004
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1413
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1594
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2355
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1526
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1626
96 قراردادمشاوره قضایی1429
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1494
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1655
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2006
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1579
101 ارثمشاوره قضایی1458
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3035
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1702
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1589
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1376
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1779
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9261
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1381
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1650
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1371
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1750
112 جعلمشاوره قضایی1484
113 ارثمشاوره قضایی1531
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3659
115 مجازاتمشاوره قضایی1405
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2123
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1352
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1647
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1590
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1459
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1563
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1477
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2221
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2061
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1923
126 طلب مالیمشاوره قضایی1300
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1707
128 نحلهمشاوره قضایی1480
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1428
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5284
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1589
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1494
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1293
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1701
135 سربازیمشاوره قضایی1525
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1604
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19114
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1658
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1858
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2360
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1758
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1392
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1925
144 طلاقمشاوره قضایی1596
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1711
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1590
147 ارث مادریمشاوره قضایی1898
148 مهریهمشاوره قضایی1507
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1604
150 حکم حجرمشاوره قضایی1647
151 ارثمشاوره قضایی1443
152 سوالمشاوره قضایی1399
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1739
154 سفتهمشاوره قضایی1511
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1644
156 ارثمشاوره قضایی1504
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1613
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1376
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1468
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1420
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2703
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2062
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4042
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2441
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2654
166 شهادتمشاوره قضایی1230
167 تغییر سنمشاوره قضایی1788
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1770
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1501
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7071
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2840
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1439
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1749
174 وصول طلبمشاوره قضایی1417
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11052
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4405
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1580
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2316
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1503
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1825
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1690
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1750
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2248
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9947
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2097
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1595
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1748
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1536
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2033
190 مضاربهمشاوره قضایی1614
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1523
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2653
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1473
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2283
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1437
196 توجیهیمشاوره قضایی1331
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1544
198 سفیدامضامشاوره قضایی2199
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4000
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3146
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1789
202 صلح نامهمشاوره قضایی9071
203 سوالمشاوره قضایی1512
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2982
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1272
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1942
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1462
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1414
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1640
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2249
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1396
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1670
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1829
214 تغییر سنمشاوره قضایی1844
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1425
216 حقوق زنمشاوره قضایی1525
217 وازکتومیمشاوره قضایی2023
218 مشاورهمشاوره قضایی1627
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1726
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1520
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2198
222 ارث میراثمشاوره قضایی1645
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1806
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1722
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1591
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3635
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2220
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1764
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1437
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1658
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1427
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1991
233 جزامشاوره قضایی1440
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1640
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1436
236 مشاورهمشاوره قضایی1505
237 وثیقهمشاوره قضایی1544
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1542
239 ارثمشاوره قضایی1469
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3253
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3057
242 ارثمشاوره قضایی1414
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1781
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2044
245 تغیر سنمشاوره قضایی1919
246 طلاقمشاوره قضایی1475
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6191
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3719
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1900
250 ماهوارهمشاوره قضایی1717
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2831
252 سوالمشاوره قضایی1417
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1474
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1426
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3998
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1993
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1680
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1861
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2313
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3130
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1678
262 سوالمشاوره قضایی1638
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1660
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2251
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1798
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1810
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2258
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2016
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2032
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2141
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3061
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2011
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2023
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی10156
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1865
276 چک کیفریمشاوره قضایی1868
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1555
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1880
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1714
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی17461
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3741
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1922
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8269
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2211
285 مهریهمشاوره قضایی1973
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3418
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2827
288 قذفمشاوره قضایی2145
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1842
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3058
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2030
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2025
293 جهیزیهمشاوره قضایی2146
294 جهیزیهمشاوره قضایی1740
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2175
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2256
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1817
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4842
299 سابقهمشاوره قضایی1870
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1761
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2210
302 تصادفمشاوره قضایی1880
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2744
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2627
305 هیات امنامشاوره قضایی1946
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2238
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1868
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2805
309 مهریهمشاوره قضایی1871
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2203
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2482
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1941
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2472
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2042
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2707
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3302
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2846
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3576
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3326
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3199
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1970
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3826
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4211
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3902
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1900
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5430
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3409
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1854
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10208
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2279
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2896
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5187
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2154
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2072
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4772
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2253
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2552
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2070
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2458
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2496
341 مهریهمشاوره قضایی2105
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2404
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2415
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2566
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1974
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2838
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2763
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2015
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3314
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2740
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2393
352 طلاق زنمشاوره قضایی2432
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3217
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4833
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2637
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2501
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3558
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است