یک شنبه، 6 فروردین 1396 (Sun, 26 Mar 2017) | 12:02:06  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی986
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1281
3 محرومیتمشاوره قضایی861
4 خیانتمشاوره قضایی1198
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی754
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1081
7 فروش زمینمشاوره قضایی790
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1554
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی720
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1606
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی944
12 مواد مخدرمشاوره قضایی931
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1488
14 جعلمشاوره قضایی901
15 طلاقمشاوره قضایی1006
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1041
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1448
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی774
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1341
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی754
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی811
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی850
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی938
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1088
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی659
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1190
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی723
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی790
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی1880
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی759
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی845
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی920
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی838
34 وکالتمشاوره قضایی818
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1010
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی825
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی770
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی903
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی3002
40 مهریهمشاوره قضایی1113
41 تجارتمشاوره قضایی822
42 تهاترمشاوره قضایی878
43 اعسارمشاوره قضایی865
44 وکالتمشاوره قضایی863
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی869
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی742
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1106
48 معامله معارضمشاوره قضایی1521
49 چک حقوقیمشاوره قضایی856
50 نفقهمشاوره قضایی956
51 صلاحیتمشاوره قضایی759
52 صلاحیتمشاوره قضایی694
53 سرقفلیمشاوره قضایی863
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی693
55 با سلام مشاوره قضایی637
56 حصر وراثتمشاوره قضایی816
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی902
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی966
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی888
60 جعلمشاوره قضایی865
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1276
62 سهم الارثمشاوره قضایی841
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی3677
64 جعلمشاوره قضایی739
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی1981
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی856
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی868
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی675
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی675
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی994
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی950
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی839
73 سرقفلیمشاوره قضایی748
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی733
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی766
76 ارثمشاوره قضایی839
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی903
78 نشوزمشاوره قضایی710
79 تمکینمشاوره قضایی746
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی788
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی805
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی797
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2139
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی866
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی739
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی5730
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1101
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی737
89 سربازیمشاوره قضایی656
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2426
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی665
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی841
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1074
94 کلاهبراریمشاوره قضایی678
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی789
96 قراردادمشاوره قضایی652
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی777
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی842
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1259
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی766
101 ارثمشاوره قضایی740
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1280
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی963
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی756
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی665
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی879
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی4168
108 حکم الف وبمشاوره قضایی636
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی855
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی715
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی918
112 جعلمشاوره قضایی755
113 ارثمشاوره قضایی680
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2326
115 مجازاتمشاوره قضایی697
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1281
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی681
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی786
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی872
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی737
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی814
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی765
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1297
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1100
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1014
126 طلب مالیمشاوره قضایی658
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی918
128 نحلهمشاوره قضایی683
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی684
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی1849
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی899
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی811
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی687
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی891
135 سربازیمشاوره قضایی723
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی774
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی6291
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی876
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1129
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1076
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی962
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی754
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1089
144 طلاقمشاوره قضایی886
145 زمین ارثیمشاوره قضایی788
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی868
147 ارث مادریمشاوره قضایی1030
148 مهریهمشاوره قضایی843
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی829
150 حکم حجرمشاوره قضایی870
151 ارثمشاوره قضایی815
152 سوالمشاوره قضایی767
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی985
154 سفتهمشاوره قضایی774
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی749
156 ارثمشاوره قضایی823
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی755
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی770
159 ولایت قهریمشاوره قضایی744
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی685
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1767
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1172
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1264
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1270
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1313
166 شهادتمشاوره قضایی663
167 تغییر سنمشاوره قضایی1085
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی912
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی885
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2336
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1267
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی764
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی939
174 وصول طلبمشاوره قضایی743
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی3872
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3474
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی877
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1343
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی762
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی789
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی821
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی990
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1202
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7113
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1232
186 بیماری روحیمشاوره قضایی759
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1057
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی815
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1075
190 مضاربهمشاوره قضایی821
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی718
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1492
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی722
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی914
195 درخواست مجددمشاوره قضایی668
196 توجیهیمشاوره قضایی644
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی868
198 سفیدامضامشاوره قضایی1365
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2594
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1007
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1029
202 صلح نامهمشاوره قضایی5369
203 سوالمشاوره قضایی716
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2087
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی661
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی814
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی785
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی732
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی988
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1417
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی702
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی716
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1058
214 تغییر سنمشاوره قضایی1104
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی729
216 حقوق زنمشاوره قضایی828
217 وازکتومیمشاوره قضایی1184
218 مشاورهمشاوره قضایی786
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی877
220 وصول مهریهمشاوره قضایی922
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1053
222 ارث میراثمشاوره قضایی804
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1068
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی970
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی957
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2310
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1443
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی957
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی788
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی920
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی786
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1200
233 جزامشاوره قضایی748
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی805
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی811
236 مشاورهمشاوره قضایی772
237 وثیقهمشاوره قضایی812
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی746
239 ارثمشاوره قضایی838
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2201
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1478
242 ارثمشاوره قضایی837
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی997
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی954
245 تغیر سنمشاوره قضایی1190
246 طلاقمشاوره قضایی819
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی2851
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2423
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1071
250 ماهوارهمشاوره قضایی1021
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1178
252 سوالمشاوره قضایی810
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی742
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی728
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2510
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1164
257 محکومیت چکمشاوره قضایی937
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی927
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1395
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1421
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی902
262 سوالمشاوره قضایی987
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی885
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1402
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1147
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1022
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1120
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1028
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1360
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1416
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی1945
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1278
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی965
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی3982
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1049
276 چک کیفریمشاوره قضایی1086
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی890
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1090
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی964
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی6561
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی1989
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1058
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6490
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1039
285 مهریهمشاوره قضایی1133
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2621
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1767
288 قذفمشاوره قضایی1238
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی992
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2179
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1250
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1293
293 جهیزیهمشاوره قضایی1357
294 جهیزیهمشاوره قضایی1117
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1379
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1348
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1067
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2517
299 سابقهمشاوره قضایی1015
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1007
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1128
302 تصادفمشاوره قضایی1194
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2067
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1795
305 هیات امنامشاوره قضایی1098
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1118
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی972
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی1914
309 مهریهمشاوره قضایی1065
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1382
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1673
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1122
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1632
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1230
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1733
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی1941
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1790
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2119
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2463
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2221
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1192
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2675
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3142
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2378
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1128
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی3749
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2544
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1127
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی7857
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1423
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1645
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4072
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1429
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1302
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3743
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1427
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1737
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1135
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1628
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1767
341 مهریهمشاوره قضایی1398
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1582
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1521
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1763
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1238
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1620
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1817
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1243
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی1966
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی1853
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1645
352 طلاق زنمشاوره قضایی1666
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2381
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3488
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1770
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1714
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2700

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است