پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 6 بهمن 1399 (Mon, 25 Jan 2021) | 16:10:20
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1809
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2260
3 محرومیتمشاوره قضایی1614
4 خیانتمشاوره قضایی2199
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1478
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1934
7 فروش زمینمشاوره قضایی1581
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2537
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1478
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2410
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1670
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1849
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2592
14 جعلمشاوره قضایی1747
15 طلاقمشاوره قضایی1639
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1833
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2258
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1435
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2731
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1464
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1566
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2159
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1690
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2237
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1362
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1910
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1366
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1506
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی6595
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1493
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1502
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1752
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1475
34 وکالتمشاوره قضایی1578
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1851
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1477
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1385
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1654
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8154
40 مهریهمشاوره قضایی1807
41 تجارتمشاوره قضایی1507
42 تهاترمشاوره قضایی1652
43 اعسارمشاوره قضایی1505
44 وکالتمشاوره قضایی1503
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1646
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1362
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2421
48 معامله معارضمشاوره قضایی2534
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1559
50 نفقهمشاوره قضایی1602
51 صلاحیتمشاوره قضایی1476
52 صلاحیتمشاوره قضایی1347
53 سرقفلیمشاوره قضایی1609
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1376
55 با سلام مشاوره قضایی1220
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1579
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1855
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1875
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1608
60 جعلمشاوره قضایی1655
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2576
62 سهم الارثمشاوره قضایی1471
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6280
64 جعلمشاوره قضایی1386
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3196
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1313
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1511
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1318
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1193
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1680
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1622
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1579
73 سرقفلیمشاوره قضایی1373
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1267
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1458
76 ارثمشاوره قضایی1475
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1487
78 نشوزمشاوره قضایی1216
79 تمکینمشاوره قضایی1299
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1566
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1379
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1498
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3726
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1583
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1425
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی15556
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1785
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1360
89 سربازیمشاوره قضایی1278
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3880
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1276
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1469
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2208
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1393
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1504
96 قراردادمشاوره قضایی1300
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1311
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1501
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1873
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1435
101 ارثمشاوره قضایی1318
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2748
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1560
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1461
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1253
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1654
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9109
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1222
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1510
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1232
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1629
112 جعلمشاوره قضایی1356
113 ارثمشاوره قضایی1390
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3518
115 مجازاتمشاوره قضایی1222
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1928
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1213
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1517
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1456
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1316
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1430
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1328
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2051
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1914
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1757
126 طلب مالیمشاوره قضایی1184
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1589
128 نحلهمشاوره قضایی1331
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1264
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی4913
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1451
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1357
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1161
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1546
135 سربازیمشاوره قضایی1364
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1458
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی18235
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1482
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1727
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2214
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1590
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1227
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1774
144 طلاقمشاوره قضایی1477
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1583
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1455
147 ارث مادریمشاوره قضایی1698
148 مهریهمشاوره قضایی1374
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1451
150 حکم حجرمشاوره قضایی1503
151 ارثمشاوره قضایی1308
152 سوالمشاوره قضایی1266
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1592
154 سفتهمشاوره قضایی1386
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1478
156 ارثمشاوره قضایی1372
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1477
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1241
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1333
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1299
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2580
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1896
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3835
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2200
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2452
166 شهادتمشاوره قضایی1107
167 تغییر سنمشاوره قضایی1657
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1631
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1373
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی6882
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2677
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1298
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1595
174 وصول طلبمشاوره قضایی1296
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی10527
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4274
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1393
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2178
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1371
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1651
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1566
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1602
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2036
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9782
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1952
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1421
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1630
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1378
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1868
190 مضاربهمشاوره قضایی1443
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1381
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2486
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1324
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2133
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1306
196 توجیهیمشاوره قضایی1192
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1413
198 سفیدامضامشاوره قضایی2039
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3784
200 دعوتنامهمشاوره قضایی2673
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1664
202 صلح نامهمشاوره قضایی8877
203 سوالمشاوره قضایی1321
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2833
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1156
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1806
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1320
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1278
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1517
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2120
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1259
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1535
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1705
214 تغییر سنمشاوره قضایی1701
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1285
216 حقوق زنمشاوره قضایی1397
217 وازکتومیمشاوره قضایی1849
218 مشاورهمشاوره قضایی1483
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1566
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1400
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2066
222 ارث میراثمشاوره قضایی1510
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1668
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1575
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1469
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3452
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2086
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1645
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1291
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1498
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1308
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1841
233 جزامشاوره قضایی1310
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1515
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1292
236 مشاورهمشاوره قضایی1356
237 وثیقهمشاوره قضایی1411
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1426
239 ارثمشاوره قضایی1345
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3067
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2856
242 ارثمشاوره قضایی1286
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1637
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1923
245 تغیر سنمشاوره قضایی1804
246 طلاقمشاوره قضایی1299
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی5886
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3562
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1711
250 ماهوارهمشاوره قضایی1585
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2676
252 سوالمشاوره قضایی1291
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1313
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1259
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3878
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1881
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1536
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1721
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2180
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2741
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1544
262 سوالمشاوره قضایی1521
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1484
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2103
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1654
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1690
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2043
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1893
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1898
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2013
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2912
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1869
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1881
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی9350
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1726
276 چک کیفریمشاوره قضایی1751
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1410
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1745
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1579
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی16605
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3394
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1777
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8116
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2055
285 مهریهمشاوره قضایی1806
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3267
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2710
288 قذفمشاوره قضایی1962
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1668
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2901
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1863
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1902
293 جهیزیهمشاوره قضایی1995
294 جهیزیهمشاوره قضایی1625
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2034
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2120
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1630
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4364
299 سابقهمشاوره قضایی1716
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1621
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2042
302 تصادفمشاوره قضایی1758
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2619
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2493
305 هیات امنامشاوره قضایی1785
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2088
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1747
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2674
309 مهریهمشاوره قضایی1745
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2041
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2353
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1790
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2303
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1920
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2583
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3147
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2658
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3385
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3178
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3086
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1834
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3617
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4077
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3705
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1755
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5293
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3241
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1700
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10025
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2139
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2731
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5045
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2021
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1937
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4626
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2122
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2403
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1869
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2307
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2351
341 مهریهمشاوره قضایی1971
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2273
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2259
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2382
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1829
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2671
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2623
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1852
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3169
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2580
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2251
352 طلاق زنمشاوره قضایی2305
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3087
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4660
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2493
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2344
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3420
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است