جمعه، 2 تیر 1396 (Fri, 23 Jun 2017) | 09:44:53  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1055
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1352
3 محرومیتمشاوره قضایی916
4 خیانتمشاوره قضایی1268
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی806
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1146
7 فروش زمینمشاوره قضایی841
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1644
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی758
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1659
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1006
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1006
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1633
14 جعلمشاوره قضایی956
15 طلاقمشاوره قضایی1054
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1120
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1513
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی817
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1445
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی800
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی871
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی901
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی995
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1171
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی711
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1250
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی779
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی842
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2204
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی811
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی901
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی989
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی887
34 وکالتمشاوره قضایی881
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1073
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی875
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی815
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی952
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی3474
40 مهریهمشاوره قضایی1174
41 تجارتمشاوره قضایی879
42 تهاترمشاوره قضایی935
43 اعسارمشاوره قضایی931
44 وکالتمشاوره قضایی915
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی923
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی788
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1200
48 معامله معارضمشاوره قضایی1596
49 چک حقوقیمشاوره قضایی903
50 نفقهمشاوره قضایی996
51 صلاحیتمشاوره قضایی804
52 صلاحیتمشاوره قضایی750
53 سرقفلیمشاوره قضایی919
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی750
55 با سلام مشاوره قضایی697
56 حصر وراثتمشاوره قضایی871
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی955
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1021
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی946
60 جعلمشاوره قضایی918
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1360
62 سهم الارثمشاوره قضایی891
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4077
64 جعلمشاوره قضایی789
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2064
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی901
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی923
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی727
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی720
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1044
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1005
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی893
73 سرقفلیمشاوره قضایی795
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی777
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی815
76 ارثمشاوره قضایی882
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی955
78 نشوزمشاوره قضایی746
79 تمکینمشاوره قضایی796
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی847
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی841
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی838
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2310
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی920
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی782
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی6635
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1150
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی780
89 سربازیمشاوره قضایی696
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2553
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی706
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی888
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1123
94 کلاهبراریمشاوره قضایی719
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی831
96 قراردادمشاوره قضایی717
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی817
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی894
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1305
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی814
101 ارثمشاوره قضایی790
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1382
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1016
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی805
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی705
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی934
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی4653
108 حکم الف وبمشاوره قضایی674
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی903
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی753
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی975
112 جعلمشاوره قضایی791
113 ارثمشاوره قضایی711
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2489
115 مجازاتمشاوره قضایی733
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1332
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی721
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی846
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی915
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی779
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی862
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی811
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1364
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1154
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1086
126 طلب مالیمشاوره قضایی688
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی974
128 نحلهمشاوره قضایی729
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی725
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2013
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی958
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی855
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی720
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی933
135 سربازیمشاوره قضایی761
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی814
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی7104
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی920
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1180
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1138
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1005
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی784
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1136
144 طلاقمشاوره قضایی924
145 زمین ارثیمشاوره قضایی843
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی906
147 ارث مادریمشاوره قضایی1074
148 مهریهمشاوره قضایی895
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی877
150 حکم حجرمشاوره قضایی918
151 ارثمشاوره قضایی849
152 سوالمشاوره قضایی803
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1034
154 سفتهمشاوره قضایی811
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی794
156 ارثمشاوره قضایی861
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی805
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی811
159 ولایت قهریمشاوره قضایی792
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی728
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1851
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1230
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1411
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1343
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1390
166 شهادتمشاوره قضایی698
167 تغییر سنمشاوره قضایی1137
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی967
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی929
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2613
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1424
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی808
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی969
174 وصول طلبمشاوره قضایی798
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی4290
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3539
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی918
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1401
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی804
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی839
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی875
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1026
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1257
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7308
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1370
186 بیماری روحیمشاوره قضایی794
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1114
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی858
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1141
190 مضاربهمشاوره قضایی857
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی761
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1555
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی766
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی983
195 درخواست مجددمشاوره قضایی701
196 توجیهیمشاوره قضایی677
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی907
198 سفیدامضامشاوره قضایی1416
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2731
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1071
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1073
202 صلح نامهمشاوره قضایی5641
203 سوالمشاوره قضایی754
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2151
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی704
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی870
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی822
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی776
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1027
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1477
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی745
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی757
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1098
214 تغییر سنمشاوره قضایی1150
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی766
216 حقوق زنمشاوره قضایی872
217 وازکتومیمشاوره قضایی1220
218 مشاورهمشاوره قضایی826
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی930
220 وصول مهریهمشاوره قضایی955
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1096
222 ارث میراثمشاوره قضایی852
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1106
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1005
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1007
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2379
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1487
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1002
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی831
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی957
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی824
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1240
233 جزامشاوره قضایی793
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی845
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی842
236 مشاورهمشاوره قضایی811
237 وثیقهمشاوره قضایی849
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی789
239 ارثمشاوره قضایی877
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2306
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1557
242 ارثمشاوره قضایی875
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1036
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1000
245 تغیر سنمشاوره قضایی1235
246 طلاقمشاوره قضایی862
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3034
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2521
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1118
250 ماهوارهمشاوره قضایی1072
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1232
252 سوالمشاوره قضایی855
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی779
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی765
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2668
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1215
257 محکومیت چکمشاوره قضایی981
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی961
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1448
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1531
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی946
262 سوالمشاوره قضایی1033
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی919
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1446
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1185
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1068
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1163
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1081
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1398
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1457
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2007
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1329
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1008
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی4357
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1090
276 چک کیفریمشاوره قضایی1145
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی925
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1134
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1014
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی7220
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2080
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1110
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6692
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1096
285 مهریهمشاوره قضایی1187
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2678
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1843
288 قذفمشاوره قضایی1307
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1039
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2245
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1299
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1344
293 جهیزیهمشاوره قضایی1409
294 جهیزیهمشاوره قضایی1168
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1425
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1402
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1108
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2643
299 سابقهمشاوره قضایی1063
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1084
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1165
302 تصادفمشاوره قضایی1233
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2114
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1849
305 هیات امنامشاوره قضایی1151
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1164
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1023
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی1971
309 مهریهمشاوره قضایی1119
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1428
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1726
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1167
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1682
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1274
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1783
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2008
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1849
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2180
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2527
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2287
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1242
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2739
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3228
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2458
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1176
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی3914
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2596
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1170
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8223
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1486
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1695
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4164
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1481
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1359
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3810
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1473
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1780
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1185
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1685
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1817
341 مهریهمشاوره قضایی1447
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1636
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1566
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1805
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1283
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1708
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1874
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1293
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2029
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی1922
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1696
352 طلاق زنمشاوره قضایی1716
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2427
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3617
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1847
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1766
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2766

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است