شنبه، 28 مرداد 1396 (Sat, 19 Aug 2017) | 06:07:58  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1091
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1398
3 محرومیتمشاوره قضایی956
4 خیانتمشاوره قضایی1311
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی841
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1185
7 فروش زمینمشاوره قضایی879
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1684
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی794
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1702
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1046
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1041
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1689
14 جعلمشاوره قضایی996
15 طلاقمشاوره قضایی1090
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1160
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1548
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی842
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1541
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی838
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی915
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی932
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1030
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1234
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی742
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1292
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی802
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی883
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2382
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی849
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی934
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1025
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی916
34 وکالتمشاوره قضایی915
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1116
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی910
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی839
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی986
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی3949
40 مهریهمشاوره قضایی1213
41 تجارتمشاوره قضایی915
42 تهاترمشاوره قضایی973
43 اعسارمشاوره قضایی958
44 وکالتمشاوره قضایی943
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی944
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی822
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1273
48 معامله معارضمشاوره قضایی1635
49 چک حقوقیمشاوره قضایی940
50 نفقهمشاوره قضایی1022
51 صلاحیتمشاوره قضایی836
52 صلاحیتمشاوره قضایی776
53 سرقفلیمشاوره قضایی953
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی789
55 با سلام مشاوره قضایی737
56 حصر وراثتمشاوره قضایی909
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی991
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1055
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی980
60 جعلمشاوره قضایی954
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1454
62 سهم الارثمشاوره قضایی926
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4204
64 جعلمشاوره قضایی822
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2138
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی922
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی960
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی744
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی741
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1085
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1039
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی926
73 سرقفلیمشاوره قضایی831
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی802
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی850
76 ارثمشاوره قضایی921
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی992
78 نشوزمشاوره قضایی765
79 تمکینمشاوره قضایی828
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی888
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی892
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی869
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2440
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی948
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی813
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی7380
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1182
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی809
89 سربازیمشاوره قضایی732
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2655
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی724
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی916
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1153
94 کلاهبراریمشاوره قضایی752
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی865
96 قراردادمشاوره قضایی748
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی836
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی928
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1356
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی863
101 ارثمشاوره قضایی821
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1462
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1051
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی829
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی738
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی965
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی5194
108 حکم الف وبمشاوره قضایی702
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی933
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی791
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1009
112 جعلمشاوره قضایی813
113 ارثمشاوره قضایی737
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2589
115 مجازاتمشاوره قضایی758
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1367
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی740
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی885
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی939
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی800
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی895
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی840
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1428
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1174
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1122
126 طلب مالیمشاوره قضایی714
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1010
128 نحلهمشاوره قضایی764
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی745
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2195
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی991
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی875
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی739
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی955
135 سربازیمشاوره قضایی779
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی846
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی7721
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی951
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1218
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1182
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1031
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی813
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1167
144 طلاقمشاوره قضایی959
145 زمین ارثیمشاوره قضایی870
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی938
147 ارث مادریمشاوره قضایی1107
148 مهریهمشاوره قضایی924
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی899
150 حکم حجرمشاوره قضایی956
151 ارثمشاوره قضایی878
152 سوالمشاوره قضایی823
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1069
154 سفتهمشاوره قضایی843
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی826
156 ارثمشاوره قضایی892
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی852
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی831
159 ولایت قهریمشاوره قضایی822
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی749
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1924
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1269
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1551
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1379
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1432
166 شهادتمشاوره قضایی720
167 تغییر سنمشاوره قضایی1176
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1005
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی949
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2805
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1492
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی831
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی991
174 وصول طلبمشاوره قضایی818
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی4598
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3594
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی947
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1439
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی831
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی881
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی911
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1047
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1300
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7501
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1409
186 بیماری روحیمشاوره قضایی821
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1151
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی887
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1184
190 مضاربهمشاوره قضایی884
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی795
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1600
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی800
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1053
195 درخواست مجددمشاوره قضایی731
196 توجیهیمشاوره قضایی695
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی953
198 سفیدامضامشاوره قضایی1455
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2821
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1125
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1102
202 صلح نامهمشاوره قضایی5842
203 سوالمشاوره قضایی791
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2199
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی734
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی904
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی853
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی814
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1056
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1518
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی781
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی791
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1130
214 تغییر سنمشاوره قضایی1182
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی799
216 حقوق زنمشاوره قضایی906
217 وازکتومیمشاوره قضایی1258
218 مشاورهمشاوره قضایی856
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی961
220 وصول مهریهمشاوره قضایی974
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1129
222 ارث میراثمشاوره قضایی907
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1141
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1037
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1031
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2442
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1526
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1034
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی865
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی981
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی855
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1273
233 جزامشاوره قضایی820
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی878
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی870
236 مشاورهمشاوره قضایی847
237 وثیقهمشاوره قضایی881
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی819
239 ارثمشاوره قضایی908
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2365
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1612
242 ارثمشاوره قضایی898
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1061
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1034
245 تغیر سنمشاوره قضایی1269
246 طلاقمشاوره قضایی885
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3191
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2612
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1153
250 ماهوارهمشاوره قضایی1114
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1296
252 سوالمشاوره قضایی883
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی807
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی795
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2754
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1259
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1001
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1019
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1484
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1598
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی978
262 سوالمشاوره قضایی1055
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی947
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1487
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1223
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1089
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1202
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1121
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1423
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1489
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2073
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1362
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1045
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی4670
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1128
276 چک کیفریمشاوره قضایی1187
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی946
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1169
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1047
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی7749
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2159
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1139
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6835
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1127
285 مهریهمشاوره قضایی1216
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2717
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1883
288 قذفمشاوره قضایی1342
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1069
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2285
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1332
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1382
293 جهیزیهمشاوره قضایی1442
294 جهیزیهمشاوره قضایی1200
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1461
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1435
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1133
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2712
299 سابقهمشاوره قضایی1095
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1111
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1190
302 تصادفمشاوره قضایی1266
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2151
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1881
305 هیات امنامشاوره قضایی1183
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1200
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1072
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2005
309 مهریهمشاوره قضایی1155
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1461
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1755
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1200
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1747
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1308
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1822
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2047
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1889
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2228
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2573
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2329
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1272
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2811
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3297
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2525
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1214
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4086
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2627
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1190
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8353
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1526
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1734
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4207
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1518
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1397
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3849
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1509
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1816
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1217
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1723
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1855
341 مهریهمشاوره قضایی1482
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1669
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1594
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1837
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1325
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1745
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1906
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1331
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2067
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی1960
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1732
352 طلاق زنمشاوره قضایی1749
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2463
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3678
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1885
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1807
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2813

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است