شنبه، 1 اردیبهشت 1397 (Sat, 21 Apr 2018) | 06:23:45  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1299
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1614
3 محرومیتمشاوره قضایی1134
4 خیانتمشاوره قضایی1518
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1002
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1383
7 فروش زمینمشاوره قضایی1055
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1936
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی983
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1895
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1221
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1269
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1920
14 جعلمشاوره قضایی1178
15 طلاقمشاوره قضایی1273
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1354
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1744
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی982
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1868
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1008
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1104
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1099
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1204
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1490
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی927
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1453
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی927
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1067
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی3249
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1018
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1097
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1220
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1043
34 وکالتمشاوره قضایی1074
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1258
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1059
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی974
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1170
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی5739
40 مهریهمشاوره قضایی1374
41 تجارتمشاوره قضایی1077
42 تهاترمشاوره قضایی1131
43 اعسارمشاوره قضایی1091
44 وکالتمشاوره قضایی1068
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1118
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی969
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1556
48 معامله معارضمشاوره قضایی1829
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1097
50 نفقهمشاوره قضایی1169
51 صلاحیتمشاوره قضایی998
52 صلاحیتمشاوره قضایی883
53 سرقفلیمشاوره قضایی1155
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی959
55 با سلام مشاوره قضایی877
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1076
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1218
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1265
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1145
60 جعلمشاوره قضایی1134
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1757
62 سهم الارثمشاوره قضایی1093
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4551
64 جعلمشاوره قضایی1005
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2432
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1023
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1135
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی863
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی854
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1274
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1210
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1104
73 سرقفلیمشاوره قضایی988
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی935
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی987
76 ارثمشاوره قضایی1079
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1157
78 نشوزمشاوره قضایی859
79 تمکینمشاوره قضایی975
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1050
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1025
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1032
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2855
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1131
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی972
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی9885
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1318
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی938
89 سربازیمشاوره قضایی881
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2986
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی862
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1036
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1334
94 کلاهبراریمشاوره قضایی905
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1025
96 قراردادمشاوره قضایی894
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی968
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1088
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1481
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1027
101 ارثمشاوره قضایی959
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1756
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1196
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی984
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی874
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1143
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی6448
108 حکم الف وبمشاوره قضایی856
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1086
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی886
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1149
112 جعلمشاوره قضایی918
113 ارثمشاوره قضایی854
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2890
115 مجازاتمشاوره قضایی902
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1493
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی834
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1051
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1079
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی882
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1043
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی991
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1631
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1354
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1304
126 طلب مالیمشاوره قضایی830
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1171
128 نحلهمشاوره قضایی908
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی868
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2852
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1122
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی992
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی816
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1089
135 سربازیمشاوره قضایی899
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1012
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی10561
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1103
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1371
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1349
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1152
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی908
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1338
144 طلاقمشاوره قضایی1124
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1066
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1074
147 ارث مادریمشاوره قضایی1278
148 مهریهمشاوره قضایی1059
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1015
150 حکم حجرمشاوره قضایی1118
151 ارثمشاوره قضایی980
152 سوالمشاوره قضایی939
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1213
154 سفتهمشاوره قضایی997
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی993
156 ارثمشاوره قضایی1048
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1037
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی900
159 ولایت قهریمشاوره قضایی949
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی889
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2150
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1411
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی2157
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1580
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1652
166 شهادتمشاوره قضایی789
167 تغییر سنمشاوره قضایی1308
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1142
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1051
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی4006
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1716
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی979
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1131
174 وصول طلبمشاوره قضایی928
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی5896
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3796
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1053
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1661
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی984
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1060
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1056
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1220
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1509
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی8105
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1626
186 بیماری روحیمشاوره قضایی973
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1294
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1037
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1365
190 مضاربهمشاوره قضایی1035
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی935
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1848
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی921
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1274
195 درخواست مجددمشاوره قضایی872
196 توجیهیمشاوره قضایی806
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1094
198 سفیدامضامشاوره قضایی1615
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3160
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1389
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1264
202 صلح نامهمشاوره قضایی6674
203 سوالمشاوره قضایی930
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2367
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی863
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1064
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی991
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی934
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1196
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1673
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی903
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی945
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1312
214 تغییر سنمشاوره قضایی1326
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی938
216 حقوق زنمشاوره قضایی1034
217 وازکتومیمشاوره قضایی1445
218 مشاورهمشاوره قضایی985
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1138
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1063
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1288
222 ارث میراثمشاوره قضایی1078
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1320
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1187
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1152
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2678
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1715
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1184
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1004
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1087
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی991
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1444
233 جزامشاوره قضایی967
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1047
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی991
236 مشاورهمشاوره قضایی945
237 وثیقهمشاوره قضایی989
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی972
239 ارثمشاوره قضایی1035
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2540
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1860
242 ارثمشاوره قضایی964
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1193
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1242
245 تغیر سنمشاوره قضایی1430
246 طلاقمشاوره قضایی962
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3915
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2901
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1295
250 ماهوارهمشاوره قضایی1222
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1508
252 سوالمشاوره قضایی999
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی919
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی913
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3126
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1428
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1136
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1218
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1661
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1837
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1130
262 سوالمشاوره قضایی1138
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1083
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1646
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1358
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1236
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1384
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1290
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1552
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1644
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2304
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1525
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1174
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی5851
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1296
276 چک کیفریمشاوره قضایی1371
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1037
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1360
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1187
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی10346
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2454
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1308
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7276
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1438
285 مهریهمشاوره قضایی1433
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2873
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2098
288 قذفمشاوره قضایی1504
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1238
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2411
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1500
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1518
293 جهیزیهمشاوره قضایی1593
294 جهیزیهمشاوره قضایی1320
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1624
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1637
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1225
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3058
299 سابقهمشاوره قضایی1260
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1214
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1282
302 تصادفمشاوره قضایی1408
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2264
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2049
305 هیات امنامشاوره قضایی1335
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1339
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1263
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2200
309 مهریهمشاوره قضایی1304
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1638
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1929
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1399
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1899
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1494
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1988
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2199
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2098
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2479
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2756
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2542
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1415
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3009
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3559
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2749
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1363
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4466
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2835
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1314
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8895
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1738
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1866
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4409
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1691
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1510
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4025
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1665
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1968
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1368
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1856
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1980
341 مهریهمشاوره قضایی1630
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1830
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1742
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1999
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1448
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1945
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2068
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1468
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2298
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2135
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1853
352 طلاق زنمشاوره قضایی1900
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2653
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3977
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2051
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1959
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2991

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است