پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 16 مهر 1401 (Sat, 8 Oct 2022) | 00:52:23
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2275
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2757
3 محرومیتمشاوره قضایی2106
4 خیانتمشاوره قضایی2742
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1927
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2338
7 فروش زمینمشاوره قضایی1999
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2997
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1878
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2813
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2039
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2280
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3066
14 جعلمشاوره قضایی2232
15 طلاقمشاوره قضایی2049
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2249
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2671
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1905
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3179
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1903
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2031
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2608
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2098
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2892
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1697
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2263
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1743
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1874
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی9934
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1863
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1890
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2144
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1851
34 وکالتمشاوره قضایی1942
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2281
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1850
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1771
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2036
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8690
40 مهریهمشاوره قضایی2157
41 تجارتمشاوره قضایی1946
42 تهاترمشاوره قضایی2023
43 اعسارمشاوره قضایی1889
44 وکالتمشاوره قضایی1857
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2063
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1723
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2846
48 معامله معارضمشاوره قضایی2994
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1961
50 نفقهمشاوره قضایی1949
51 صلاحیتمشاوره قضایی1846
52 صلاحیتمشاوره قضایی1709
53 سرقفلیمشاوره قضایی1972
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1732
55 با سلام مشاوره قضایی1542
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1940
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2213
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2346
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2010
60 جعلمشاوره قضایی2062
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2991
62 سهم الارثمشاوره قضایی1853
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6698
64 جعلمشاوره قضایی1739
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3580
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1642
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1847
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1658
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1550
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2052
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1983
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1926
73 سرقفلیمشاوره قضایی1684
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1641
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1812
76 ارثمشاوره قضایی1820
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1883
78 نشوزمشاوره قضایی1573
79 تمکینمشاوره قضایی1634
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1988
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1745
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1887
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4166
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1944
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1772
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16500
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2148
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1764
89 سربازیمشاوره قضایی1635
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4222
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1623
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1835
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2574
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1753
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1848
96 قراردادمشاوره قضایی1668
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1735
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1878
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2220
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1799
101 ارثمشاوره قضایی1684
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3390
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1924
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1848
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1593
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2009
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9501
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1605
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1877
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1619
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1960
112 جعلمشاوره قضایی1694
113 ارثمشاوره قضایی1735
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3885
115 مجازاتمشاوره قضایی1632
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2359
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1585
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1916
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1793
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1681
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1763
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1690
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2449
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2276
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2152
126 طلب مالیمشاوره قضایی1509
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1937
128 نحلهمشاوره قضایی1706
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1674
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی6106
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1801
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1721
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1512
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1938
135 سربازیمشاوره قضایی1746
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1822
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19679
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1879
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2074
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2594
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1983
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1626
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2265
144 طلاقمشاوره قضایی1795
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1977
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1815
147 ارث مادریمشاوره قضایی2142
148 مهریهمشاوره قضایی1715
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1824
150 حکم حجرمشاوره قضایی1880
151 ارثمشاوره قضایی1654
152 سوالمشاوره قضایی1624
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1971
154 سفتهمشاوره قضایی1736
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1898
156 ارثمشاوره قضایی1704
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1823
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1589
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1685
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1629
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2916
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2284
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4307
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2746
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2905
166 شهادتمشاوره قضایی1457
167 تغییر سنمشاوره قضایی1991
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2014
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1724
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7311
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3092
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1664
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1970
174 وصول طلبمشاوره قضایی1640
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11640
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4634
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1786
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2543
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1735
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2057
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1897
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2071
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2477
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10175
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2329
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1819
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1958
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1774
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2267
190 مضاربهمشاوره قضایی1851
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1743
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2873
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1709
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2541
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1645
196 توجیهیمشاوره قضایی1552
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1764
198 سفیدامضامشاوره قضایی2455
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4261
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3813
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2020
202 صلح نامهمشاوره قضایی9333
203 سوالمشاوره قضایی1721
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3217
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1488
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2153
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1674
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1619
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1869
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2462
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1610
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1872
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2047
214 تغییر سنمشاوره قضایی2070
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1637
216 حقوق زنمشاوره قضایی1734
217 وازکتومیمشاوره قضایی2277
218 مشاورهمشاوره قضایی1844
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1944
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1713
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2424
222 ارث میراثمشاوره قضایی1854
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2012
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1939
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1803
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3898
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2450
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1997
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1666
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1886
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1650
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2219
233 جزامشاوره قضایی1663
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1905
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1665
236 مشاورهمشاوره قضایی1726
237 وثیقهمشاوره قضایی1749
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1747
239 ارثمشاوره قضایی1675
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3477
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3444
242 ارثمشاوره قضایی1714
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1984
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2261
245 تغیر سنمشاوره قضایی2119
246 طلاقمشاوره قضایی1694
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6693
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3952
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2119
250 ماهوارهمشاوره قضایی1929
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3108
252 سوالمشاوره قضایی1625
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1695
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1643
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4231
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2225
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1899
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2081
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2543
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3606
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1926
262 سوالمشاوره قضایی1855
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1888
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2468
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2020
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2034
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2566
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2212
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2269
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2356
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3303
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2239
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2224
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی11102
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2096
276 چک کیفریمشاوره قضایی2080
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1788
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2111
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1940
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی19160
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4194
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2197
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8509
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2445
285 مهریهمشاوره قضایی2192
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3644
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3025
288 قذفمشاوره قضایی2371
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2059
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3270
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2261
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2244
293 جهیزیهمشاوره قضایی2376
294 جهیزیهمشاوره قضایی1951
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2498
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2483
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2043
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5304
299 سابقهمشاوره قضایی2083
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1978
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2422
302 تصادفمشاوره قضایی2110
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2945
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2836
305 هیات امنامشاوره قضایی2171
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2497
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2091
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3005
309 مهریهمشاوره قضایی2074
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2470
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2696
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2181
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2688
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2278
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2927
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3545
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3160
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3815
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3544
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3408
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2201
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4107
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4436
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4121
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2173
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5657
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3637
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2129
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10437
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2488
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3108
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5405
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2376
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2300
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4995
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2486
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2787
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2308
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2669
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2734
341 مهریهمشاوره قضایی2330
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2635
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2643
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2796
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2219
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3073
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2984
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2249
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3529
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2977
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2617
352 طلاق زنمشاوره قضایی2650
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3454
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5060
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2865
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2735
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3787
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است