دو شنبه، 11 اردیبهشت 1396 (Mon, 1 May 2017) | 05:00:17  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1015
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1309
3 محرومیتمشاوره قضایی884
4 خیانتمشاوره قضایی1225
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی777
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1111
7 فروش زمینمشاوره قضایی813
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1602
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی735
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1630
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی966
12 مواد مخدرمشاوره قضایی965
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1570
14 جعلمشاوره قضایی922
15 طلاقمشاوره قضایی1026
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1075
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1474
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی793
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1389
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی775
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی836
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی870
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی962
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1115
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی678
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1213
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی749
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی816
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2059
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی780
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی869
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی950
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی858
34 وکالتمشاوره قضایی855
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1034
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی846
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی790
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی924
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی3148
40 مهریهمشاوره قضایی1141
41 تجارتمشاوره قضایی848
42 تهاترمشاوره قضایی900
43 اعسارمشاوره قضایی890
44 وکالتمشاوره قضایی884
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی895
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی762
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1153
48 معامله معارضمشاوره قضایی1549
49 چک حقوقیمشاوره قضایی878
50 نفقهمشاوره قضایی971
51 صلاحیتمشاوره قضایی776
52 صلاحیتمشاوره قضایی715
53 سرقفلیمشاوره قضایی889
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی713
55 با سلام مشاوره قضایی666
56 حصر وراثتمشاوره قضایی841
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی922
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی989
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی914
60 جعلمشاوره قضایی885
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1301
62 سهم الارثمشاوره قضایی861
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی3890
64 جعلمشاوره قضایی758
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2017
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی876
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی890
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی697
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی693
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1015
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی971
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی863
73 سرقفلیمشاوره قضایی765
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی750
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی782
76 ارثمشاوره قضایی855
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی926
78 نشوزمشاوره قضایی726
79 تمکینمشاوره قضایی767
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی808
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی820
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی811
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2201
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی887
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی757
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی6106
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1125
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی754
89 سربازیمشاوره قضایی673
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2480
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی684
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی861
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1094
94 کلاهبراریمشاوره قضایی692
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی806
96 قراردادمشاوره قضایی692
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی794
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی864
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1275
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی785
101 ارثمشاوره قضایی757
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1318
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی982
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی778
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی683
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی899
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی4404
108 حکم الف وبمشاوره قضایی650
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی875
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی731
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی945
112 جعلمشاوره قضایی770
113 ارثمشاوره قضایی693
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2416
115 مجازاتمشاوره قضایی709
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1303
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی698
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی812
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی891
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی754
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی831
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی785
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1325
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1127
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1037
126 طلب مالیمشاوره قضایی672
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی937
128 نحلهمشاوره قضایی698
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی700
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی1913
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی920
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی830
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی703
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی910
135 سربازیمشاوره قضایی738
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی790
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی6631
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی891
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1147
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1098
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی978
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی768
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1106
144 طلاقمشاوره قضایی900
145 زمین ارثیمشاوره قضایی809
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی882
147 ارث مادریمشاوره قضایی1047
148 مهریهمشاوره قضایی862
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی847
150 حکم حجرمشاوره قضایی891
151 ارثمشاوره قضایی830
152 سوالمشاوره قضایی783
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1003
154 سفتهمشاوره قضایی786
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی765
156 ارثمشاوره قضایی837
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی775
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی787
159 ولایت قهریمشاوره قضایی762
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی703
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1805
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1193
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1318
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1294
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1340
166 شهادتمشاوره قضایی678
167 تغییر سنمشاوره قضایی1107
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی934
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی902
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2438
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1317
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی780
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی950
174 وصول طلبمشاوره قضایی775
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی4048
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3507
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی894
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1371
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی773
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی813
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی844
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1006
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1221
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7216
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1338
186 بیماری روحیمشاوره قضایی773
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1078
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی830
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1101
190 مضاربهمشاوره قضایی836
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی738
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1515
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی743
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی941
195 درخواست مجددمشاوره قضایی680
196 توجیهیمشاوره قضایی661
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی883
198 سفیدامضامشاوره قضایی1385
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2651
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1034
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1045
202 صلح نامهمشاوره قضایی5495
203 سوالمشاوره قضایی730
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2122
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی680
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی840
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی801
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی752
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1002
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1437
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی718
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی734
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1073
214 تغییر سنمشاوره قضایی1126
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی743
216 حقوق زنمشاوره قضایی847
217 وازکتومیمشاوره قضایی1201
218 مشاورهمشاوره قضایی804
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی894
220 وصول مهریهمشاوره قضایی936
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1072
222 ارث میراثمشاوره قضایی825
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1083
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی983
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی974
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2333
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1465
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی975
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی808
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی937
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی801
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1215
233 جزامشاوره قضایی766
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی819
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی825
236 مشاورهمشاوره قضایی792
237 وثیقهمشاوره قضایی824
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی760
239 ارثمشاوره قضایی854
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2241
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1517
242 ارثمشاوره قضایی853
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1016
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی971
245 تغیر سنمشاوره قضایی1211
246 طلاقمشاوره قضایی839
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی2932
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2468
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1087
250 ماهوارهمشاوره قضایی1039
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1199
252 سوالمشاوره قضایی830
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی758
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی744
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2593
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1181
257 محکومیت چکمشاوره قضایی957
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی938
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1415
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1474
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی917
262 سوالمشاوره قضایی1002
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی897
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1419
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1163
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1041
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1133
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1048
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1376
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1431
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی1970
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1298
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی981
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی4156
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1063
276 چک کیفریمشاوره قضایی1109
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی905
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1108
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی980
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی6851
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2016
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1078
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6581
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1063
285 مهریهمشاوره قضایی1155
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2643
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1791
288 قذفمشاوره قضایی1273
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1015
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2205
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1269
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1314
293 جهیزیهمشاوره قضایی1377
294 جهیزیهمشاوره قضایی1138
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1395
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1370
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1084
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2573
299 سابقهمشاوره قضایی1034
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1057
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1142
302 تصادفمشاوره قضایی1212
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2083
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1815
305 هیات امنامشاوره قضایی1118
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1135
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی991
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی1936
309 مهریهمشاوره قضایی1086
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1402
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1695
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1140
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1646
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1247
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1757
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی1970
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1815
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2145
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2492
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2253
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1206
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2701
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3162
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2419
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1149
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی3804
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2565
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1144
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8040
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1452
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1663
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4123
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1452
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1325
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3775
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1445
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1754
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1153
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1649
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1786
341 مهریهمشاوره قضایی1414
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1602
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1542
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1779
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1256
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1676
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1837
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1265
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی1997
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی1878
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1665
352 طلاق زنمشاوره قضایی1687
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2400
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3576
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1813
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1737
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2725

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است