پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 31 اردیبهشت 1403 (Mon, 20 May 2024) | 03:29:02
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2755
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی3249
3 محرومیتمشاوره قضایی2571
4 خیانتمشاوره قضایی3228
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2401
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی3089
7 فروش زمینمشاوره قضایی2470
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3467
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2328
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی3303
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2476
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2754
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3615
14 جعلمشاوره قضایی2703
15 طلاقمشاوره قضایی2512
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2850
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی3129
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2395
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3749
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2386
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2525
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی3084
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2565
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3693
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی2135
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2781
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی2346
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2342
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی13897
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی2322
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2368
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2644
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی2325
34 وکالتمشاوره قضایی2418
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2771
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی2336
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2221
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2480
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی11041
40 مهریهمشاوره قضایی2626
41 تجارتمشاوره قضایی3355
42 تهاترمشاوره قضایی2504
43 اعسارمشاوره قضایی2383
44 وکالتمشاوره قضایی2327
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2552
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی2190
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3668
48 معامله معارضمشاوره قضایی3462
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2425
50 نفقهمشاوره قضایی2422
51 صلاحیتمشاوره قضایی2321
52 صلاحیتمشاوره قضایی2141
53 سرقفلیمشاوره قضایی2401
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2175
55 با سلام مشاوره قضایی1945
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2365
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی3506
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی3386
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2465
60 جعلمشاوره قضایی2824
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3461
62 سهم الارثمشاوره قضایی2305
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی7205
64 جعلمشاوره قضایی2165
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی4025
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی2079
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی2287
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی2084
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1976
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2495
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2427
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2359
73 سرقفلیمشاوره قضایی2104
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی2120
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی2235
76 ارثمشاوره قضایی2267
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2331
78 نشوزمشاوره قضایی2002
79 تمکینمشاوره قضایی2069
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی3288
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی2185
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2318
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی5039
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2372
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی2188
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی17594
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2605
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی2219
89 سربازیمشاوره قضایی2066
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4777
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی2058
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی2287
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی3032
94 کلاهبراریمشاوره قضایی2198
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی2256
96 قراردادمشاوره قضایی2120
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2172
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2545
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2647
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی2231
101 ارثمشاوره قضایی2111
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی5660
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2340
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی2778
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی2035
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2444
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی10011
108 حکم الف وبمشاوره قضایی2054
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی2302
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی2051
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2408
112 جعلمشاوره قضایی2143
113 ارثمشاوره قضایی2146
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4365
115 مجازاتمشاوره قضایی2058
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی3024
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی2065
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2413
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی2253
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی2123
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی2184
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی2135
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2889
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2710
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2592
126 طلب مالیمشاوره قضایی1927
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2380
128 نحلهمشاوره قضایی2149
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی2093
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی8213
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی2246
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی2161
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1939
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2497
135 سربازیمشاوره قضایی2170
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی2265
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی24966
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی2311
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2541
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی4296
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2416
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی2058
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2672
144 طلاقمشاوره قضایی2221
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2420
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی2240
147 ارث مادریمشاوره قضایی2586
148 مهریهمشاوره قضایی2127
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی2323
150 حکم حجرمشاوره قضایی2308
151 ارثمشاوره قضایی2084
152 سوالمشاوره قضایی2052
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2415
154 سفتهمشاوره قضایی2169
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2368
156 ارثمشاوره قضایی2129
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی2248
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی2041
159 ولایت قهریمشاوره قضایی2118
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی2054
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3395
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2707
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی5060
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی3518
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3354
166 شهادتمشاوره قضایی1874
167 تغییر سنمشاوره قضایی2406
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2494
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2157
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی8279
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3566
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی2082
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2400
174 وصول طلبمشاوره قضایی2062
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی14116
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی5091
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2232
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2959
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی2144
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2537
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2328
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2505
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2944
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی11226
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2786
186 بیماری روحیمشاوره قضایی2317
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2348
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی2189
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2736
190 مضاربهمشاوره قضایی2403
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی2156
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی3333
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی2135
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2994
195 درخواست مجددمشاوره قضایی2052
196 توجیهیمشاوره قضایی1958
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی2194
198 سفیدامضامشاوره قضایی3194
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی5062
200 دعوتنامهمشاوره قضایی5520
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2435
202 صلح نامهمشاوره قضایی10162
203 سوالمشاوره قضایی2115
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3753
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1888
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2546
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی2069
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی2022
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی2273
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2877
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1994
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی2271
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2446
214 تغییر سنمشاوره قضایی2485
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی2036
216 حقوق زنمشاوره قضایی2138
217 وازکتومیمشاوره قضایی2699
218 مشاورهمشاوره قضایی2255
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2358
220 وصول مهریهمشاوره قضایی2099
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2822
222 ارث میراثمشاوره قضایی2247
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2397
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2342
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی2222
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4489
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2844
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2391
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی2062
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی2401
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی2063
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2677
233 جزامشاوره قضایی2050
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2300
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی2061
236 مشاورهمشاوره قضایی2109
237 وثیقهمشاوره قضایی2131
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی2145
239 ارثمشاوره قضایی2059
240 جعل امضاءمشاوره قضایی4080
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی4327
242 ارثمشاوره قضایی2088
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2376
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2664
245 تغیر سنمشاوره قضایی2503
246 طلاقمشاوره قضایی2087
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی8839
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4364
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2524
250 ماهوارهمشاوره قضایی2321
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3917
252 سوالمشاوره قضایی2018
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی2116
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی2046
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4675
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2630
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2298
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2486
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2974
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی5104
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2328
262 سوالمشاوره قضایی2272
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2310
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2869
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2415
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2430
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2991
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2600
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2667
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2733
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3721
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2649
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2694
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی12880
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2509
276 چک کیفریمشاوره قضایی2461
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی2180
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2533
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2353
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی25343
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی5059
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2596
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8940
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2840
285 مهریهمشاوره قضایی2589
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی4084
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3438
288 قذفمشاوره قضایی2768
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2440
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3645
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2695
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2610
293 جهیزیهمشاوره قضایی2775
294 جهیزیهمشاوره قضایی2355
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2914
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2909
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2469
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5981
299 سابقهمشاوره قضایی2467
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2404
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2818
302 تصادفمشاوره قضایی2505
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3336
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی3217
305 هیات امنامشاوره قضایی2603
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی3042
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2475
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3369
309 مهریهمشاوره قضایی2478
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی3025
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی3112
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2589
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی3120
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2931
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3324
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی4005
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3693
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی4671
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3964
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3809
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2602
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4773
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4842
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4539
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2617
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی6091
327 سو پیشینهمشاوره قضایی4021
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2851
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی12613
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2929
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3501
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5826
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2777
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2697
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5403
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2897
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی3200
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2770
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی3064
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی3162
341 مهریهمشاوره قضایی2740
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی3073
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی3067
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی3192
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2646
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3496
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3395
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2650
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3928
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3385
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی3035
352 طلاق زنمشاوره قضایی3045
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3817
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5461
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی3263
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی3132
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی4201
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است