پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

پنج شنبه، 5 خرداد 1401 (Thu, 26 May 2022) | 21:15:23
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2163
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2630
3 محرومیتمشاوره قضایی1985
4 خیانتمشاوره قضایی2608
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1822
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2215
7 فروش زمینمشاوره قضایی1887
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2882
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1765
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2694
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1945
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2162
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2943
14 جعلمشاوره قضایی2106
15 طلاقمشاوره قضایی1939
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2128
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2556
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1791
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3066
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1798
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1921
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2504
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1991
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2745
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1608
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2167
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1643
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1776
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی9313
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1764
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1792
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2035
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1751
34 وکالتمشاوره قضایی1833
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2175
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1755
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1674
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1931
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8465
40 مهریهمشاوره قضایی2069
41 تجارتمشاوره قضایی1836
42 تهاترمشاوره قضایی1925
43 اعسارمشاوره قضایی1788
44 وکالتمشاوره قضایی1758
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1956
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1633
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2695
48 معامله معارضمشاوره قضایی2885
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1857
50 نفقهمشاوره قضایی1856
51 صلاحیتمشاوره قضایی1748
52 صلاحیتمشاوره قضایی1614
53 سرقفلیمشاوره قضایی1861
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1629
55 با سلام مشاوره قضایی1461
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1848
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2123
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2212
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1911
60 جعلمشاوره قضایی1948
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2894
62 سهم الارثمشاوره قضایی1760
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6603
64 جعلمشاوره قضایی1650
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3484
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1556
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1753
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1572
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1450
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1959
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1889
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1836
73 سرقفلیمشاوره قضایی1610
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1552
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1725
76 ارثمشاوره قضایی1732
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1787
78 نشوزمشاوره قضایی1474
79 تمکینمشاوره قضایی1543
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1884
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1646
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1779
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4044
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1855
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1686
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16308
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2051
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1667
89 سربازیمشاوره قضایی1538
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4131
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1530
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1741
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2478
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1656
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1753
96 قراردادمشاوره قضایی1574
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1642
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1784
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2133
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1713
101 ارثمشاوره قضایی1594
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3229
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1830
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1714
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1498
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1909
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9403
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1513
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1784
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1520
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1875
112 جعلمشاوره قضایی1608
113 ارثمشاوره قضایی1654
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3789
115 مجازاتمشاوره قضایی1541
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2258
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1484
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1769
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1699
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1603
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1682
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1601
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2361
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2185
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2055
126 طلب مالیمشاوره قضایی1429
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1839
128 نحلهمشاوره قضایی1612
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1573
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5625
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1706
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1617
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1426
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1837
135 سربازیمشاوره قضایی1654
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1733
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19463
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1787
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1981
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2489
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1887
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1530
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2108
144 طلاقمشاوره قضایی1707
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1878
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1724
147 ارث مادریمشاوره قضایی2040
148 مهریهمشاوره قضایی1631
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1734
150 حکم حجرمشاوره قضایی1787
151 ارثمشاوره قضایی1570
152 سوالمشاوره قضایی1528
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1873
154 سفتهمشاوره قضایی1642
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1802
156 ارثمشاوره قضایی1619
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1734
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1503
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1600
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1546
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2829
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2190
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4187
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2621
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2813
166 شهادتمشاوره قضایی1358
167 تغییر سنمشاوره قضایی1902
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1924
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1627
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7218
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2985
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1572
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1873
174 وصول طلبمشاوره قضایی1550
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11410
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4536
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1704
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2458
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1635
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1958
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1809
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1880
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2377
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10085
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2232
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1730
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1875
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1670
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2168
190 مضاربهمشاوره قضایی1753
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1651
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2789
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1610
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2440
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1562
196 توجیهیمشاوره قضایی1460
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1671
198 سفیدامضامشاوره قضایی2343
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4148
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3559
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1923
202 صلح نامهمشاوره قضایی9224
203 سوالمشاوره قضایی1634
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3112
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1403
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2062
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1591
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1534
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1771
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2369
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1520
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1784
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1954
214 تغییر سنمشاوره قضایی1973
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1548
216 حقوق زنمشاوره قضایی1652
217 وازکتومیمشاوره قضایی2160
218 مشاورهمشاوره قضایی1757
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1854
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1622
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2335
222 ارث میراثمشاوره قضایی1766
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1925
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1841
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1719
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3778
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2353
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1899
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1568
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1788
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1550
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2123
233 جزامشاوره قضایی1577
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1771
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1565
236 مشاورهمشاوره قضایی1630
237 وثیقهمشاوره قضایی1664
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1665
239 ارثمشاوره قضایی1586
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3383
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3273
242 ارثمشاوره قضایی1539
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1902
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2166
245 تغیر سنمشاوره قضایی2027
246 طلاقمشاوره قضایی1606
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6426
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3857
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2029
250 ماهوارهمشاوره قضایی1848
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2978
252 سوالمشاوره قضایی1540
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1601
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1556
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4131
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2112
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1807
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1994
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2452
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3399
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1821
262 سوالمشاوره قضایی1761
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1797
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2378
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1928
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1941
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2442
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2128
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2169
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2270
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3202
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2143
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2138
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی10788
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1998
276 چک کیفریمشاوره قضایی1988
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1695
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2018
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1847
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی18429
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4025
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2041
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8414
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2352
285 مهریهمشاوره قضایی2097
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3544
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2944
288 قذفمشاوره قضایی2273
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1973
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3184
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2166
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2157
293 جهیزیهمشاوره قضایی2274
294 جهیزیهمشاوره قضایی1858
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2306
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2383
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1952
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5138
299 سابقهمشاوره قضایی2000
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1885
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2324
302 تصادفمشاوره قضایی2016
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2861
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2751
305 هیات امنامشاوره قضایی2072
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2393
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1999
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2923
309 مهریهمشاوره قضایی1985
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2364
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2605
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2087
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2597
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2175
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2836
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3443
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3052
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3712
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3451
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3321
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2110
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4001
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4347
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4030
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2078
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5568
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3541
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1988
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10340
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2398
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3017
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5311
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2290
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2206
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4898
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2391
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2692
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2209
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2575
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2641
341 مهریهمشاوره قضایی2233
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2541
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2542
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2702
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2113
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2982
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2887
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2154
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3445
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2872
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2520
352 طلاق زنمشاوره قضایی2559
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3367
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4964
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2771
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2638
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3694
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است