پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

یک شنبه، 3 مرداد 1400 (Sun, 25 Jul 2021) | 19:17:40
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1929
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2396
3 محرومیتمشاوره قضایی1746
4 خیانتمشاوره قضایی2354
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1595
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2027
7 فروش زمینمشاوره قضایی1678
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2663
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1568
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2504
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1759
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1957
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2742
14 جعلمشاوره قضایی1865
15 طلاقمشاوره قضایی1729
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1942
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2364
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1595
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2861
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1610
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1699
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2277
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1792
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2400
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1451
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1993
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1459
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1600
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی7458
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1591
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1601
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1859
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1579
34 وکالتمشاوره قضایی1662
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1986
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1574
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1487
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1748
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8246
40 مهریهمشاوره قضایی1911
41 تجارتمشاوره قضایی1632
42 تهاترمشاوره قضایی1749
43 اعسارمشاوره قضایی1600
44 وکالتمشاوره قضایی1592
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1761
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1456
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2524
48 معامله معارضمشاوره قضایی2688
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1674
50 نفقهمشاوره قضایی1695
51 صلاحیتمشاوره قضایی1571
52 صلاحیتمشاوره قضایی1436
53 سرقفلیمشاوره قضایی1699
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1467
55 با سلام مشاوره قضایی1299
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1680
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1949
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1996
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1733
60 جعلمشاوره قضایی1772
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2706
62 سهم الارثمشاوره قضایی1575
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6428
64 جعلمشاوره قضایی1483
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3305
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1396
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1586
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1406
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1275
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1793
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1714
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1677
73 سرقفلیمشاوره قضایی1457
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1388
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1552
76 ارثمشاوره قضایی1565
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1585
78 نشوزمشاوره قضایی1301
79 تمکینمشاوره قضایی1373
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1709
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1479
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1603
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3849
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1678
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1519
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی15952
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1881
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1502
89 سربازیمشاوره قضایی1368
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3966
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1370
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1553
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2307
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1486
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1591
96 قراردادمشاوره قضایی1384
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1441
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1604
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1968
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1541
101 ارثمشاوره قضایی1415
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2964
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1652
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1550
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1342
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1742
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9221
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1336
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1613
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1325
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1716
112 جعلمشاوره قضایی1447
113 ارثمشاوره قضایی1491
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3618
115 مجازاتمشاوره قضایی1363
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2082
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1309
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1607
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1549
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1418
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1517
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1428
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2183
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2022
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1887
126 طلب مالیمشاوره قضایی1266
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1673
128 نحلهمشاوره قضایی1437
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1375
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5147
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1537
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1455
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1257
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1652
135 سربازیمشاوره قضایی1487
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1559
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی18948
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1619
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1822
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2313
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1695
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1347
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1889
144 طلاقمشاوره قضایی1561
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1674
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1555
147 ارث مادریمشاوره قضایی1854
148 مهریهمشاوره قضایی1466
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1564
150 حکم حجرمشاوره قضایی1608
151 ارثمشاوره قضایی1404
152 سوالمشاوره قضایی1361
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1702
154 سفتهمشاوره قضایی1474
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1594
156 ارثمشاوره قضایی1461
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1575
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1335
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1432
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1385
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2669
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2020
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3988
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2371
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2600
166 شهادتمشاوره قضایی1189
167 تغییر سنمشاوره قضایی1750
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1728
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1467
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7010
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2799
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1398
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1715
174 وصول طلبمشاوره قضایی1378
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی10912
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4367
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1531
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2268
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1466
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1757
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1647
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1704
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2191
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9897
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2055
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1556
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1712
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1491
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1975
190 مضاربهمشاوره قضایی1568
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1481
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2611
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1427
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2238
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1399
196 توجیهیمشاوره قضایی1292
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1501
198 سفیدامضامشاوره قضایی2149
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3952
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3033
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1750
202 صلح نامهمشاوره قضایی9017
203 سوالمشاوره قضایی1465
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2935
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1233
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1900
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1419
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1375
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1603
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2211
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1354
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1642
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1788
214 تغییر سنمشاوره قضایی1800
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1391
216 حقوق زنمشاوره قضایی1483
217 وازکتومیمشاوره قضایی1982
218 مشاورهمشاوره قضایی1573
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1681
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1486
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2155
222 ارث میراثمشاوره قضایی1601
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1763
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1676
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1551
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3580
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2176
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1728
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1390
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1611
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1390
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1943
233 جزامشاوره قضایی1401
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1599
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1391
236 مشاورهمشاوره قضایی1458
237 وثیقهمشاوره قضایی1505
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1507
239 ارثمشاوره قضایی1433
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3210
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2994
242 ارثمشاوره قضایی1378
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1743
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2004
245 تغیر سنمشاوره قضایی1883
246 طلاقمشاوره قضایی1417
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6111
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3670
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1833
250 ماهوارهمشاوره قضایی1680
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2785
252 سوالمشاوره قضایی1385
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1435
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1376
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3959
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1956
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1640
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1822
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2270
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3003
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1640
262 سوالمشاوره قضایی1605
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1614
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2213
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1749
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1772
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2198
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1980
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1993
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2102
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3015
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1954
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1987
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی9894
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1820
276 چک کیفریمشاوره قضایی1833
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1512
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1836
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1676
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی17099
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3642
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1875
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8213
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2151
285 مهریهمشاوره قضایی1916
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3368
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2796
288 قذفمشاوره قضایی2095
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1797
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3016
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1974
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1984
293 جهیزیهمشاوره قضایی2100
294 جهیزیهمشاوره قضایی1705
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2135
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2216
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1774
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4719
299 سابقهمشاوره قضایی1818
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1720
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2171
302 تصادفمشاوره قضایی1844
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2703
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2590
305 هیات امنامشاوره قضایی1898
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2188
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1829
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2759
309 مهریهمشاوره قضایی1835
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2160
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2444
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1893
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2430
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1998
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2667
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3253
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2784
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3520
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3288
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3163
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1931
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3782
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4181
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3837
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1854
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5392
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3370
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1818
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10150
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2235
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2851
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5142
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2114
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2034
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4731
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2210
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2504
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1994
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2411
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2455
341 مهریهمشاوره قضایی2063
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2363
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2373
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2524
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1934
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2793
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2720
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1961
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3267
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2689
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2349
352 طلاق زنمشاوره قضایی2393
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3175
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4782
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2593
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2443
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3514
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است