سه شنبه، 24 تیر 1399 (Tue, 14 Jul 2020) | 16:29:15  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1722
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2115
3 محرومیتمشاوره قضایی1525
4 خیانتمشاوره قضایی2061
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1400
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1858
7 فروش زمینمشاوره قضایی1487
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2432
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1402
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2342
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1592
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1777
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2494
14 جعلمشاوره قضایی1662
15 طلاقمشاوره قضایی1577
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1742
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2172
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1301
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2589
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1352
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1495
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2082
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1619
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2120
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1299
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1847
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1288
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1422
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی5930
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1424
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1438
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1684
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1399
34 وکالتمشاوره قضایی1514
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1720
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1412
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1320
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1585
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8017
40 مهریهمشاوره قضایی1754
41 تجارتمشاوره قضایی1412
42 تهاترمشاوره قضایی1580
43 اعسارمشاوره قضایی1427
44 وکالتمشاوره قضایی1435
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1547
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1279
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2322
48 معامله معارضمشاوره قضایی2411
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1480
50 نفقهمشاوره قضایی1542
51 صلاحیتمشاوره قضایی1388
52 صلاحیتمشاوره قضایی1282
53 سرقفلیمشاوره قضایی1551
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1321
55 با سلام مشاوره قضایی1170
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1481
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1802
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1795
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1531
60 جعلمشاوره قضایی1582
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2476
62 سهم الارثمشاوره قضایی1408
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6175
64 جعلمشاوره قضایی1313
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3060
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1270
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1458
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1268
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1139
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1634
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1542
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1511
73 سرقفلیمشاوره قضایی1325
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1196
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1364
76 ارثمشاوره قضایی1411
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1435
78 نشوزمشاوره قضایی1161
79 تمکینمشاوره قضایی1249
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1476
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1318
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1421
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3584
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1513
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1345
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی15178
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1695
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1273
89 سربازیمشاوره قضایی1209
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3808
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1232
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1422
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2142
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1309
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1424
96 قراردادمشاوره قضایی1250
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1239
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1443
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1822
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1374
101 ارثمشاوره قضایی1272
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2585
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1493
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1392
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1203
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1568
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9000
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1153
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1428
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1164
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1577
112 جعلمشاوره قضایی1262
113 ارثمشاوره قضایی1306
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3456
115 مجازاتمشاوره قضایی1148
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1846
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1158
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1457
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1406
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1251
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1363
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1271
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1957
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1808
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1679
126 طلب مالیمشاوره قضایی1137
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1538
128 نحلهمشاوره قضایی1285
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1223
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی4644
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1403
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1303
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1098
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1468
135 سربازیمشاوره قضایی1265
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1391
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی17478
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1411
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1658
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2138
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1516
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1177
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1701
144 طلاقمشاوره قضایی1431
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1507
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1352
147 ارث مادریمشاوره قضایی1629
148 مهریهمشاوره قضایی1323
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1349
150 حکم حجرمشاوره قضایی1446
151 ارثمشاوره قضایی1254
152 سوالمشاوره قضایی1219
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1527
154 سفتهمشاوره قضایی1329
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1389
156 ارثمشاوره قضایی1331
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1424
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1165
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1258
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1213
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2531
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1817
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3735
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2057
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2338
166 شهادتمشاوره قضایی1060
167 تغییر سنمشاوره قضایی1606
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1527
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1317
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی6732
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2562
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1247
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1510
174 وصول طلبمشاوره قضایی1241
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی10045
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4215
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1332
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2083
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1309
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1537
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1483
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1549
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1948
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9668
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1897
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1338
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1574
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1299
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1811
190 مضاربهمشاوره قضایی1358
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1312
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2395
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1262
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2065
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1218
196 توجیهیمشاوره قضایی1130
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1368
198 سفیدامضامشاوره قضایی1988
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3692
200 دعوتنامهمشاوره قضایی2312
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1612
202 صلح نامهمشاوره قضایی8715
203 سوالمشاوره قضایی1269
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2748
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1113
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1738
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1267
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1231
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1465
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2071
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1206
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1429
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1656
214 تغییر سنمشاوره قضایی1650
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1237
216 حقوق زنمشاوره قضایی1330
217 وازکتومیمشاوره قضایی1773
218 مشاورهمشاوره قضایی1377
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1480
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1320
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2014
222 ارث میراثمشاوره قضایی1462
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1629
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1491
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1422
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3370
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2024
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1573
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1242
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1452
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1258
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1787
233 جزامشاوره قضایی1244
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1466
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1242
236 مشاورهمشاوره قضایی1296
237 وثیقهمشاوره قضایی1365
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1358
239 ارثمشاوره قضایی1285
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2964
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2726
242 ارثمشاوره قضایی1221
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1589
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1878
245 تغیر سنمشاوره قضایی1752
246 طلاقمشاوره قضایی1233
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی5609
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3481
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1647
250 ماهوارهمشاوره قضایی1537
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2598
252 سوالمشاوره قضایی1241
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1244
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1195
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3801
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1813
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1484
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1672
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2099
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2541
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1496
262 سوالمشاوره قضایی1456
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1409
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2056
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1598
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1628
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1849
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1840
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1844
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1966
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2819
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1819
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1828
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی8913
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1679
276 چک کیفریمشاوره قضایی1689
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1356
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1691
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1526
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی16135
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3148
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1696
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8012
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2002
285 مهریهمشاوره قضایی1752
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3198
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2635
288 قذفمشاوره قضایی1880
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1592
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2818
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1789
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1841
293 جهیزیهمشاوره قضایی1902
294 جهیزیهمشاوره قضایی1563
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1979
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2063
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1544
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3997
299 سابقهمشاوره قضایی1649
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1568
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1972
302 تصادفمشاوره قضایی1711
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2574
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2445
305 هیات امنامشاوره قضایی1713
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2036
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1688
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2618
309 مهریهمشاوره قضایی1696
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1959
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2292
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1732
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2213
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1867
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2529
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3059
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2593
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3295
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3098
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2985
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1777
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3490
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4008
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3628
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1686
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5211
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3163
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1625
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9941
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2086
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2639
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4952
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1968
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1860
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4540
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2050
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2344
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1773
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2250
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2271
341 مهریهمشاوره قضایی1917
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2196
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2144
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2302
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1750
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2603
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2517
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1798
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3121
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2531
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2183
352 طلاق زنمشاوره قضایی2228
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3034
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4575
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2442
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2288
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3355

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است