پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

پنج شنبه، 26 فروردین 1400 (Thu, 15 Apr 2021) | 05:40:11
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1851
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2319
3 محرومیتمشاوره قضایی1668
4 خیانتمشاوره قضایی2276
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1525
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1974
7 فروش زمینمشاوره قضایی1634
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2597
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1519
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2452
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1705
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1893
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2654
14 جعلمشاوره قضایی1793
15 طلاقمشاوره قضایی1682
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1895
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2304
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1516
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2790
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1545
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1612
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2206
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1728
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2318
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1402
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1946
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1404
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1544
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی6912
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1536
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1543
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1800
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1511
34 وکالتمشاوره قضایی1614
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1917
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1517
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1421
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1696
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8197
40 مهریهمشاوره قضایی1839
41 تجارتمشاوره قضایی1554
42 تهاترمشاوره قضایی1688
43 اعسارمشاوره قضایی1539
44 وکالتمشاوره قضایی1539
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1697
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1396
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2466
48 معامله معارضمشاوره قضایی2576
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1608
50 نفقهمشاوره قضایی1641
51 صلاحیتمشاوره قضایی1514
52 صلاحیتمشاوره قضایی1380
53 سرقفلیمشاوره قضایی1647
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1408
55 با سلام مشاوره قضایی1253
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1618
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1889
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1942
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1643
60 جعلمشاوره قضایی1701
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2633
62 سهم الارثمشاوره قضایی1511
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6360
64 جعلمشاوره قضایی1427
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3242
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1346
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1543
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1350
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1223
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1732
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1657
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1611
73 سرقفلیمشاوره قضایی1409
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1326
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1503
76 ارثمشاوره قضایی1509
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1523
78 نشوزمشاوره قضایی1248
79 تمکینمشاوره قضایی1332
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1643
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1418
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1538
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3790
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1620
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1467
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی15741
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1818
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1432
89 سربازیمشاوره قضایی1315
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3916
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1310
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1502
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2245
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1429
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1543
96 قراردادمشاوره قضایی1333
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1355
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1535
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1907
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1491
101 ارثمشاوره قضایی1355
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2829
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1594
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1495
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1287
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1687
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9152
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1258
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1548
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1269
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1659
112 جعلمشاوره قضایی1392
113 ارثمشاوره قضایی1426
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3554
115 مجازاتمشاوره قضایی1282
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2008
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1249
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1554
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1495
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1357
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1467
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1370
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2106
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1959
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1834
126 طلب مالیمشاوره قضایی1218
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1625
128 نحلهمشاوره قضایی1378
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1300
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5026
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1486
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1395
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1196
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1584
135 سربازیمشاوره قضایی1405
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1494
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی18587
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1558
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1771
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2250
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1629
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1263
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1841
144 طلاقمشاوره قضایی1513
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1620
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1489
147 ارث مادریمشاوره قضایی1770
148 مهریهمشاوره قضایی1410
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1500
150 حکم حجرمشاوره قضایی1536
151 ارثمشاوره قضایی1344
152 سوالمشاوره قضایی1298
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1632
154 سفتهمشاوره قضایی1422
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1523
156 ارثمشاوره قضایی1407
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1515
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1278
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1371
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1333
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2612
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1955
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3913
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2291
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2510
166 شهادتمشاوره قضایی1139
167 تغییر سنمشاوره قضایی1691
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1673
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1409
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی6927
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2731
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1337
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1655
174 وصول طلبمشاوره قضایی1330
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی10689
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4309
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1443
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2212
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1409
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1693
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1598
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1635
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2100
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9827
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1991
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1494
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1664
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1420
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1903
190 مضاربهمشاوره قضایی1496
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1415
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2556
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1372
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2169
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1345
196 توجیهیمشاوره قضایی1228
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1450
198 سفیدامضامشاوره قضایی2085
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3865
200 دعوتنامهمشاوره قضایی2814
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1700
202 صلح نامهمشاوره قضایی8934
203 سوالمشاوره قضایی1385
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2878
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1189
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1845
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1356
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1312
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1552
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2156
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1293
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1589
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1736
214 تغییر سنمشاوره قضایی1739
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1319
216 حقوق زنمشاوره قضایی1436
217 وازکتومیمشاوره قضایی1913
218 مشاورهمشاوره قضایی1518
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1622
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1433
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2098
222 ارث میراثمشاوره قضایی1546
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1704
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1620
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1500
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3513
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2124
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1683
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1323
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1536
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1340
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1880
233 جزامشاوره قضایی1344
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1559
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1332
236 مشاورهمشاوره قضایی1392
237 وثیقهمشاوره قضایی1442
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1460
239 ارثمشاوره قضایی1379
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3151
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2914
242 ارثمشاوره قضایی1326
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1671
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1957
245 تغیر سنمشاوره قضایی1835
246 طلاقمشاوره قضایی1333
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی5976
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3604
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1750
250 ماهوارهمشاوره قضایی1618
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2720
252 سوالمشاوره قضایی1327
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1376
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1295
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3912
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1912
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1582
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1759
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2214
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2850
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1582
262 سوالمشاوره قضایی1560
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1550
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2145
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1691
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1722
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2104
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1927
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1933
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2047
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2955
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1903
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1919
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی9580
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1760
276 چک کیفریمشاوره قضایی1781
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1445
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1775
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1620
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی16831
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3481
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1815
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8152
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2091
285 مهریهمشاوره قضایی1851
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3315
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2744
288 قذفمشاوره قضایی2023
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1732
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2952
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1910
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1930
293 جهیزیهمشاوره قضایی2043
294 جهیزیهمشاوره قضایی1659
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2076
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2153
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1707
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4481
299 سابقهمشاوره قضایی1755
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1652
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2124
302 تصادفمشاوره قضایی1789
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2652
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2529
305 هیات امنامشاوره قضایی1833
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2128
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1779
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2709
309 مهریهمشاوره قضایی1779
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2083
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2394
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1824
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2374
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1950
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2616
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3181
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2707
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3449
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3227
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3120
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1874
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3706
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4115
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3762
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1797
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5327
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3312
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1760
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10069
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2173
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2794
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5081
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2066
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1972
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4661
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2157
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2443
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1923
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2344
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2400
341 مهریهمشاوره قضایی2006
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2312
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2321
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2464
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1879
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2723
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2659
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1886
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3203
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2618
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2292
352 طلاق زنمشاوره قضایی2341
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3123
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4725
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2542
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2380
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3459
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است