پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 4 اسفند 1402 (Fri, 23 Feb 2024) | 06:05:21
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2661
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی3155
3 محرومیتمشاوره قضایی2476
4 خیانتمشاوره قضایی3131
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2306
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2850
7 فروش زمینمشاوره قضایی2377
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3376
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2235
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی3204
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2388
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2664
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3498
14 جعلمشاوره قضایی2608
15 طلاقمشاوره قضایی2416
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2728
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی3037
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2303
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3645
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2289
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2424
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2996
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2472
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3523
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی2047
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2678
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی2173
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2249
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی13088
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی2228
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2273
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2535
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی2230
34 وکالتمشاوره قضایی2316
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2662
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی2237
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2127
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2390
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی10667
40 مهریهمشاوره قضایی2536
41 تجارتمشاوره قضایی3130
42 تهاترمشاوره قضایی2413
43 اعسارمشاوره قضایی2284
44 وکالتمشاوره قضایی2231
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2447
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی2097
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3499
48 معامله معارضمشاوره قضایی3369
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2332
50 نفقهمشاوره قضایی2317
51 صلاحیتمشاوره قضایی2220
52 صلاحیتمشاوره قضایی2050
53 سرقفلیمشاوره قضایی2309
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2080
55 با سلام مشاوره قضایی1856
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2275
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی3094
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی3175
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2367
60 جعلمشاوره قضایی2681
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3360
62 سهم الارثمشاوره قضایی2204
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی7098
64 جعلمشاوره قضایی2076
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3929
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1985
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی2190
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1993
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1880
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2402
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2331
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2260
73 سرقفلیمشاوره قضایی2005
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی2018
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی2146
76 ارثمشاوره قضایی2173
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2234
78 نشوزمشاوره قضایی1909
79 تمکینمشاوره قضایی1973
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2989
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی2093
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2229
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4827
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2279
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی2091
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی17257
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2511
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی2118
89 سربازیمشاوره قضایی1964
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4643
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1965
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی2188
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2937
94 کلاهبراریمشاوره قضایی2107
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی2165
96 قراردادمشاوره قضایی2025
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2075
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2356
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2556
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی2138
101 ارثمشاوره قضایی2019
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی5155
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2247
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی2545
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1942
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2348
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9917
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1960
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی2203
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1961
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2309
112 جعلمشاوره قضایی2049
113 ارثمشاوره قضایی2055
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4266
115 مجازاتمشاوره قضایی1970
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2848
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1955
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2322
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی2139
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی2018
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی2094
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی2035
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2794
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2617
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2502
126 طلب مالیمشاوره قضایی1837
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2289
128 نحلهمشاوره قضایی2059
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1998
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی7797
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی2145
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی2065
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1847
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2378
135 سربازیمشاوره قضایی2081
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی2163
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی23493
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی2218
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2438
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی3488
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2321
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1965
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2581
144 طلاقمشاوره قضایی2129
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2328
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی2151
147 ارث مادریمشاوره قضایی2492
148 مهریهمشاوره قضایی2041
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی2210
150 حکم حجرمشاوره قضایی2217
151 ارثمشاوره قضایی1997
152 سوالمشاوره قضایی1961
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2322
154 سفتهمشاوره قضایی2079
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2272
156 ارثمشاوره قضایی2037
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی2155
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1944
159 ولایت قهریمشاوره قضایی2029
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1958
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3298
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2618
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4892
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی3383
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3258
166 شهادتمشاوره قضایی1782
167 تغییر سنمشاوره قضایی2308
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2379
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2067
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی8065
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3465
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1997
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2306
174 وصول طلبمشاوره قضایی1975
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی13609
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4993
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2136
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2871
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی2054
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2431
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2234
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2413
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2855
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی11050
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2696
186 بیماری روحیمشاوره قضایی2216
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2266
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی2101
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2641
190 مضاربهمشاوره قضایی2274
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی2065
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی3236
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی2046
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2897
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1961
196 توجیهیمشاوره قضایی1876
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی2102
198 سفیدامضامشاوره قضایی3041
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4906
200 دعوتنامهمشاوره قضایی5235
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2366
202 صلح نامهمشاوره قضایی10024
203 سوالمشاوره قضایی2055
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3656
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1822
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2483
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی2008
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1961
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی2215
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2805
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1937
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی2203
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2384
214 تغییر سنمشاوره قضایی2428
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1973
216 حقوق زنمشاوره قضایی2077
217 وازکتومیمشاوره قضایی2636
218 مشاورهمشاوره قضایی2189
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2289
220 وصول مهریهمشاوره قضایی2038
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2762
222 ارث میراثمشاوره قضایی2185
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2339
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2275
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی2164
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4372
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2783
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2329
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی2004
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی2296
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1999
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2588
233 جزامشاوره قضایی1989
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2236
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1999
236 مشاورهمشاوره قضایی2050
237 وثیقهمشاوره قضایی2070
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی2081
239 ارثمشاوره قضایی1997
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3885
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی4173
242 ارثمشاوره قضایی2028
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2314
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2601
245 تغیر سنمشاوره قضایی2442
246 طلاقمشاوره قضایی2025
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی8450
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4298
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2459
250 ماهوارهمشاوره قضایی2260
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3801
252 سوالمشاوره قضایی1954
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی2050
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1981
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4601
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2568
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2233
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2425
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2908
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی4866
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2271
262 سوالمشاوره قضایی2205
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2247
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2805
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2356
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2368
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2925
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2536
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2610
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2674
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3657
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2589
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2618
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی12618
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2440
276 چک کیفریمشاوره قضایی2401
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی2118
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2469
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2288
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی23844
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4949
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2534
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8870
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2774
285 مهریهمشاوره قضایی2528
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی4025
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3358
288 قذفمشاوره قضایی2703
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2378
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3583
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2631
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2548
293 جهیزیهمشاوره قضایی2712
294 جهیزیهمشاوره قضایی2284
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2848
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2833
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2387
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5828
299 سابقهمشاوره قضایی2404
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2334
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2756
302 تصادفمشاوره قضایی2443
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3270
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی3154
305 هیات امنامشاوره قضایی2529
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2929
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2406
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3308
309 مهریهمشاوره قضایی2414
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2939
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی3045
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2529
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی3048
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2819
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3264
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3928
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3598
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی4489
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3900
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3739
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2538
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4646
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4778
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4471
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2535
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی6026
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3963
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2726
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی12073
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2860
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3434
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5761
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2706
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2634
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5341
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2829
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی3135
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2703
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2997
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی3084
341 مهریهمشاوره قضایی2672
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2997
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی3001
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی3126
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2576
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3430
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3329
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2585
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3862
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3319
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2961
352 طلاق زنمشاوره قضایی2981
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3754
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5391
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی3197
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی3060
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی4132
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است