پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:40:09
مــرکز مشــاوره فاخــر
رسیدگی ماهوی
ســوال:
باسلام وتشکر ازراهنمایی بسیارارزنده وخوب شما پیرو عرایض قبلی مبنی برارایه دادخواست الزام به تنظیم سند خوانده دردادگاه حاضروادعای جعل نمود قرارکارشناسی صادر گردیدکارشناس صحت امضاواثر انگشت را تاییدنمودواعلام نمودکه سفید امضابوده خوانده به دادگاه کیفری مراجعه وطرح دعوا نمود با عنوان جعل وکلاهبرداری پرونده توسط معاون دادستان به اداره اگاهی ارجاع وپس ازتحقیق از طرفین در یک نوبت پرونده به دادیاری فرستاده شد در دادیاری دادیار محترم شهود را احضار وشهادت انها را اخذ نمودندوبه ما اعلام کرد شما بروید(وهیچگونه ضمانتی نیز ازماگرفته نشد)لازم شد شما را احضار مینماییم اکنون یکماه از ان گذشته وخبری ازدادگاه کیفری نیست اناطه نیز جهت دادگاه حقوقی خوانده نیاورده بود امروز قراررسیدگی ماهوی به تاریخ2ماه دیگردادگاه حقوقی گذاشته حال سوال بنده این است
1-رسیدگی ماهوی در این مورد یعنی چه وچرا دادگاه این کارراکرده؟
2-ایا دادگاه کیفری تا الان قرارمنع تعقیب صادر نموده؟
3-با توجه باینکه خوانده قراراناطه برای دادگاه حقوقی نیاورده ما میتوانیم ازدادگاه کیفری تقاضا کنیم قرار منع تعقیب را بگیریم در پرونده حقوقی بگذاریم؟تاثیر دارد؟یادادگاه حقوقی با توجه به قرارمنع تعقیب رای قطعی صادرمینماید؟
4-باشرح عرض شده وتوضیحات گذشته نظر شما راجع به رای این پرونده چیست واگر راهنمایی میبینید لازم است بفرمایید سپاسگذار میشوم


پاســـخ:
با سلام، رسیدگی ماهوی یعنی اتخاذ تصمیم در مورد اینکه سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بوده است. به شعبه مراجعه نموده و سوال نمائید ولی به احتمال زیاد و به این دلیل که از شما هیچ تامینی اخذ نشده، قطعا قرار منع تعقیب صادر شده است. در جواب سوال سوم شما نیز باید گفت که بله قطعا اثر دارد و چنین کاری را انجام دهید. موفق باشید


کــد پیگیری: 49170427 تعداد بازدید: 11053
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است