پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:56:14
مــرکز مشــاوره فاخــر
حق انتفاع به صورت حبس مطلق
ســوال:
با توجه به اینکه در حبس مطلق برای حق انتفاع مدتی معین نشده اگر مالک عین را منتقل کند به منزله ی رجوع است؟ و ایا بعد از انتقال طرف عقد مالک جدید است یا همچنان مالک قبلی و حق انتفاع تا زمان فوت مالک قبلی؟


پاســـخ:
با سلام، در صورتی که مالک منتقل کند این مسئله می تواند به منزله رجوع از حق انتفاع مطلق باشد.
بله مالکیت منتقل می شود.
حق انتفاع در مطلق با فوت مالک از بین می رود.
موفق باشید


کــد پیگیری: 19172217 تعداد بازدید: 3141
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است