پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 21:11:59
مــرکز مشــاوره فاخــر
مهریه
ســوال:
آیا در پرداخت مهریه کارتی بودن یا نبودن سکه ها مهم است یا نه ؟ البته در حکم هیچ اسمی برده نشده است


پاســـخ:
با سلام
دادگاه یا واحد اجرای ثبت نوع مهریه را بر اساس آنچه در نکاح نامه ذکر شده است مورد حکم یا مطالبه قرار میدهد .اگر در نکاح نامه وصف قدیم یا جدید یا کارتی و غیره برای سکه ذکر شده باشد دادگاه با همین وصف حکم صادر مینماید حال اگر رای صادر شده و قطعی شده است باید دید که در رای اوصاف مهریه چگونه مشخص شده است هر انچه که در متن رای ذکر شده است را واحد اجرای حقوقی اجرا و بر همان اساس سکه را مطالبه خواهد کرد .


کــد پیگیری: 712871 تعداد بازدید: 2106
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است