چهار شنبه، 2 خرداد 1397 (Wed, 23 May 2018) | 15:05:31  
مــرکز مشــاوره فاخــر
اجراییه چک
ســوال:
اگر فردی بابت چک یکصد میلیون تومانی در دادگاه تقاضای تامین خواسته کند و لوازم مغازه لوازم خانگی را با جلب نظر کارشناش به قیمت 130 میلیون تومان برآورد کند وسپس در اداره ثبت تقاضای اجراییه کند و نظر کارشناش را با هماهنگی دادگاه پیوست پرونده اجراییه نماید و ثبت با کارشناسی دادگاه پرونده را ادامه دهد و اجراییه صادر نماید و پس از مدت نه ماه به مزایده و و از فروش نرفتن به خود طلبکار بدهند حال چند سوال پیش می آید اول اینکه آیا هماهنگی ثبت با دادگاه برای قبول نظر کارشناش صحیح است و تقدم و تاخر در طرح دعوی در و ثبت به وجود میآید ؟ دوم اینکه پس از گذشت حدود ده ماه از نظر کارشناش با توجه به چند برابر شدن قیمت اجناس حدودا سه برابر آیا نظر کارشناش توجه به تبصره ماده 19 صحیح است؟ و نیاز به کارشناسی مجدد نیست؟ واگر اجناس به طلبکار تحویل داده شده باشد بدهکار چه راهکاری را برای احقاق حق خود دارد؟


پاســـخ:
با سلام،
قیمت مال در هنگام انجام مزایده ملاک عمل می باشد نه در هنگام ثبت درخواست تامین و یا تقاضای صدور اجرائیه.
موفق باشید


کــد پیگیری: 24315949 تعداد بازدید: 1960

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است