یک شنبه، 11 خرداد 1399 (Sun, 31 May 2020) | 15:17:15  
مــرکز مشــاوره فاخــر
جعل
ســوال:
شخصی از پرسنل شرکت با صدور گواهی اشتغال با مهر و امضاء کردن آن بدون اطلاع مدیر عامل و بوسیله امضاء شخصی دیگر که مجوز امضاء کردن اسناد را نداشته اقدام بصدور این گواهی برای بانک نموده است و پس از دریافت وام مشخص گردید که سایر مدارک پرونده وام نیز غیر واقعی بوده است . وظیفه اینجانب که مدیر عامل شرکت هستم در قبال این پرونده چیست.


پاســـخ:
با سلام
در صورتی که اقساط خود را به صورت مرتب پرداخت نماید که مشکلی ایجاد نخواهد شد . اگر در پرداخت اقساط مشکلی ایجاد شود اگر ان گواهی متضمن تعهدی برای شرکت شما در پرداخت نباشد باز هم مشکلی ایجاد نخواهد شد. از نظر قانونی نیز شما مکلف به اطلاع به مقامات قضایی نیستید. اما چون جعل با مهر و امضائ شرکت شما بوده حق شکایت برای شما محفوظ است. موفق باشید


کــد پیگیری: 43273409 تعداد بازدید: 1300

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است