پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:01:55
مــرکز مشــاوره فاخــر
نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاق
ســوال:
با سلام و آرزوی سلامتی ، در صورتیکه حکم فسخ نکاح صادر شده باشد سردفتر ازدواج و طلاق به چه نحوی اقدام به ثبت فسخ نکاح خواهد نمود؟


پاســـخ:
با سلام، اجرای احکام مدنی با ارسال رونوشت رای قطعی به دفترخانه اسناد رسمی و سر دفتر مطابق آن اقدام به ثبت فسخ نکاح در دفتر مخصوص به فسخ نکاح می کند و یک رونوشت از رای را هم اجرای احکام به اداره ثبت احوال ارسال می نماید تا در سوابق سجل احوال قید شود. موفق باشید


کــد پیگیری: 20158923 تعداد بازدید: 2590
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است