پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:21:56
مــرکز مشــاوره فاخــر
فرق طلاق با فسخ نکاح
ســوال:
باسلام. فرق طلاق بافسخ نکاح چیست؟


پاســـخ:
در طلاق باید صیغه طلاق با تشریفات و بیان خاص ادا گردد در صورتی که در فسخ نیازی به آن تشریفات نیست.در طلاق شهادت دو مرد عادل ضروری است در حالیکه در فسخ نیازی به آن نیست. اگر قبل از نزدیکی طلاق صورت پذیرد زن مستحق نصف مهر است ولی اگر قبل از نزدیکی نکاح فسخ شود زن استحقاق مهر ندارد مگر اینکه موجب فسخ عنن باشد.اصولا" طلاق به استناد ماده 1133 قانون مدنی به وسیله مرد واقع می شود جز در موارد مذکور ولی فسخ هم از جانب زن و هم مرد در موارد اختصاصی یا اشتراکی قابل اعمال است.ثبت واقعه ازدواج طلاق و رجوع امری الزامی است و الا مرد به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد ولی در فسخ چنین حکمی نیست.در طلاق چنانچه رجعی باشد در ایام عده حق رجوع برای زوج وجود دارد ولی در فسخ حق رجوع وجود ندارد.طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست اما در فسخ اینطور نیست.موجبات طلاق و فسخ با یکدیگر فرق می کند.طلاق تحت شرایطی موجب حرمت ابدی می گردد ولی در فسخ اینطور نیست.فسخ در صورت تحقق شرایط و موجبات فوری ولی طلاق چنین نیست.ارجاع به داوری در طلاق هست ولی در فسخ نیست.طلاق اختصاص به نکاح دائم دارد ولی فسخ در نکاح دائم است و هم در موقت. در طلاق رجعی اگر زن یا مرد در ایام عده فوت نمایند از یکدیگر ارث می برند ولی در طلاق بائن و فسخ نکاح چنین نیست. در طلاق رجعی در زمان عده نفقه زن به عهده شوهر است ولی در فسخ نکاح نفقه تعلق نمی گیرد مگر زن حامله باشد.


کــد پیگیری: 7112137 تعداد بازدید: 10493
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است