پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 18:51:07
مــرکز مشــاوره فاخــر
خیانت در امانت
ســوال:
پیمانکاری پیمان خود را پس مدتی با انجام مقداری از مواد قرارداد با هماهنگی کارفرما به شخص ثالثی واگذار میکند که ذیل قرارداد واگذاری،کارفرما و ناظر نیز امضا نموده اند.100میلیون سفته بابت حسن انجام کار نزد کارفرما میباشد.در ضمن قرارداد واگذاری، بدهی پیمانکار اول محاسبه و پیمانکار جدید تعهد پرداخت ان را نموده است.اکنون پس از مدتی کارفرما سفته ها را به اجرا میگذارد با این توجیه که مقداری از بدهی پیمانکار اول را فراموش کرده ایم و در قرارداد نیاورده ایم.اکنون پیمانکار اول از کارفرما به جرم خیانت در امانت شکایت میکند.در جلسه دادسرا کارفرما صورتجلسه ای را ارایه میدهد مبنی بر اینکه اگر چنانچه پیمانکار بدهی های خود را به کارگران ندهد ،کارفرما پرداخت کند اما تاریخ این صورتجلسه مربوط به قبل از قرارداد واگذاری به ثالث میباشد ،در حالی که در قرارداد واگذاری تمام بدهی ها محاسبه و ثالث تعهد به پرداخت ان را نموده است.دادسرا کارگران را احضار و کارگران بیان نمودند که طلب دارند.اکنون دادسرا به دلیل عدم سو نیت ،کارفرما را تبریه نموده است......این سوال باقی است که دادسرا چگونه به عدم سو نیت متهم پی برده است؟؟ اکنون برای اعتراض از قرار دادسرا چه مطالبی را پیشنهاد میدهید.....با تشکر


پاســـخ:
با سلام،
در صورتی که بین پیمانکار و کارفرما در خصوص تسویه قرارداد منعقد شده باشد و عملا موضوع پیمانکاری به پیمانکار جدید منتقل شده و این موارد در قرارداد ذکر شده باشد دیگر کارفرما حق مطالبه سفته ها را ندارد البته این موارد باید صراحتا در قرارداد ذکر شده باشد. باید به این قرار در دادسرا اعتراض کرد چون پس از انتقال قرارداد به پیمانکار جدید طلب کارگران نیز به پیمانکار جدید منتقل شده است البته آنگونه که گفته شد ملاک متن قرارداد امضا شده در بین طرفین است.
موفق باشید


کــد پیگیری: 93164879 تعداد بازدید: 2531
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است