پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

پنج شنبه، 9 آذر 1402 (Thu, 30 Nov 2023) | 10:09:49
مــرکز مشــاوره فاخــر
پیگیری مشاوره قبلی
ســوال:
با سلام بنده سوال قضایی از شما پرسیدن محبت کنید پاسخگوی آن باشید و در صورتی که جوابی ندارد هم به بنده اطلاع دهید تا بنده به کرار پیگیر آن نباشم درضمنشماره پیگیری را هم برای شما میگذارمبا سپاس
85316018


پاســـخ:
با سلام
تصمیم در خصوص کارشناس به خود دادگاه مربوط است اگر دادگاه نظر کارشناس را پذیرفته باشد طرفی که معترض بوده می توانسته ظرف 7 روز اعتراض نماید . در غیر اینصورت نظر کارناس مصون از ایراد می باشد . مالک قیمت و کارشتاسی قیمت زمان مزایده است ولواینکه بعدا قیمت کاهش یا افزایش یابد مورد توجه قرار نمی گیرد بجز اینکه بعد از کارشناسی مزایده فورا صورت نگرفته باشد . در غیر اینصورت کالا باید مجددا کارشناسی شود .
اگر خود طلبکار اجناس را براساس قیمت کارشناسی برای طلب خود برداشته باشد موضوع منتفی است و مالک کالا حقی دیگر ندلرد بجز اینکه در انجام مزایده تقلب صورت گرفته باشد یا قیمت کارشناسی خلاف عرف معمول بوده باشد و یا تشریفا ت مزایده رعایت نشده باشد . در این صورت صاحب کالا با گرفتن وکیل باید به دادگاه رجوع نماید . موفق باشید .


کــد پیگیری: 80317790 تعداد بازدید: 2239
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است