پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 22 مرداد 1401 (Sat, 13 Aug 2022) | 02:00:44
مــرکز مشــاوره فاخــر
ارث
ســوال:
باسلام
اگر زنی توسط مادرش به زور ازخانه شوهرش برده شود ودادخواست مهریه بدهد ودرهمان خانه مادرزن فوت کند وتا الان پدر ومادرش نصف مهریه دخترشان را از شوهر گرفته اند،ایا مرد میتواند نصف اموال زن متوفی خود را ازجمله مهریه به ارث ببرد؟اگر مرد چندقسط مهریه راندهدحبس میشود؟ایا اگر مرد نصف مهریه همسر متوفی خود را ارث میبرد میتواند نصف باقیمانده مهریه را به عنوان سهم الارث خود پرداخت نکند،برای اینکار باید چه دادخواستی بدهد؟در ضمن فرزندی ندارند. با تشکـــــر فراوان


پاســـخ:
با سلام
به این سلام پاسخ داده شد ه است . موفق باشید


کــد پیگیری: 13192253 تعداد بازدید: 1621
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است