پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:22:37
مــرکز مشــاوره فاخــر
تنفیذ وصیتنامه
ســوال:
شخصی در حال احتضار تقاضای وصیتنامه می کند و شخصی دیگر وصیت اورا مینویسد و در نهایت وصیتنامه را امضا و اثر انگشت می زند و چند شاهد هم آنرا امضا می کند. آیا وصیت نامه طبق ماده278 قانون امور حسبی که وصیت نامه خودنوشت باید به دستخط موصی باشد نفذ است یا خیر؟؟؟؟


پاســـخ:
با سلام، این نوع وصیت نامه، وصیت نامه سری می باشد که می تواند به خط خود وصیت کننده یا فرد دیگری باشد، ولی باید به مهر و امضای وصیت کننده برسد و چنین وصیت نامه ای باید در اداره ثبت محل یا محل دیگری که آن اداره تعیین می کند به امانت گذاشته شود و نافذ می باشد. موفق باشید


کــد پیگیری: 50164065 تعداد بازدید: 2381
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است