پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:17:20
مــرکز مشــاوره فاخــر
مزاحمت با دبیت کارت
ســوال:
لطفا بگوئید پیگیری مزاحمت تلفنی به تلفن منزل و موبایل از طریق دبیت کارت از زمان اعلام شکایت امکانپذیر است یا مزاحمتهای قبل از اعلام نیز قابل پیگیری است؟


پاســـخ:
با سلام
مزاحمت های قبل از شکایت نیز قابل پیگیری است.
موفق باشید.


کــد پیگیری: 86181390 تعداد بازدید: 2825
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است