پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:59:06
مــرکز مشــاوره فاخــر
شهادت برای بار دوم
ســوال:
با سلام وسپاس مرقوم فرمودید افرداد میتوانند مجدد شهادت ندهند حال سوال حقیر این است که اگر شاهد قبلاشهادت داده شهادت وی در نوبت دوم بدون حضور او دیگر اثرنداردو2-اگرشاهد دردادگاه کیفری شهادت داده ودردادگاه حقوقی حاضر به شهادت نباشد دادگاه حقوقی به شهادت گذشته ایشان استناد کرده وقبول مینماید ان شهادت را یا شهادت مجدد الزام دارد


پاســـخ:
با سلام،
خیر حتما باید دوباره شهادت دهد مگر اینکه قاضی با شهادت قبلی به علم رسیده باشد.
خیر لازم نیست چون باعث علم قاضی شده است.
موفق باشید


کــد پیگیری: 56185682 تعداد بازدید: 1377
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است