پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:27:30
مــرکز مشــاوره فاخــر
اثبات مهریه
ســوال:
سلام ایا امکان اثبات مهریه ای که بر اثر اکراه و زور و کتک در محیط خانه و با نوشتن روی کاغذ با امضا و اثر انگشت بخشیده شده وجود دارد؟ (مرد خود حقوقدان هست) چگونه ؟ چه راهی وجود دارد؟ در ضمن چند ماه پس از ترک خانه توسط زن مرد دادخواست ازدواج مجدد می تواند داد


پاســـخ:
با سلام،
بله قابل اثبات است. با ادعای اکراه و ارسال نوشته به اداره آگاهی می توان تشخیص داد اخذ نوشته با اکراه بوده و علاوه بر آن با شهادت شما به نفع مادرتان که این نوشته بر اثر اکراه بوده، قابل اثبات است و دادخواست ازدواج مجدد منوط به دادخواست الزام به تمکین و قطعیت آن است و پس از عدم اجرای حکم آن، دادخواست ازدواج مجدد قابل طرح است که حدود 1/5 سال طول می کشد.
موفق باشید


کــد پیگیری: 38209753 تعداد بازدید: 1702
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است