دو شنبه، 26 آذر 1397 (Mon, 17 Dec 2018) | 12:01:49  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1434
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1772
3 محرومیتمشاوره قضایی1258
4 خیانتمشاوره قضایی1691
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1155
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1559
7 فروش زمینمشاوره قضایی1210
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2126
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1123
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2050
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1349
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1438
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2139
14 جعلمشاوره قضایی1377
15 طلاقمشاوره قضایی1377
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1487
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1897
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1089
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2117
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1123
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1236
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1213
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1360
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1776
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1078
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1602
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1054
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1200
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی4156
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1183
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1228
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1401
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1182
34 وکالتمشاوره قضایی1227
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1398
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1212
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1093
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1335
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی6843
40 مهریهمشاوره قضایی1500
41 تجارتمشاوره قضایی1214
42 تهاترمشاوره قضایی1330
43 اعسارمشاوره قضایی1203
44 وکالتمشاوره قضایی1215
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1288
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1084
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1874
48 معامله معارضمشاوره قضایی2134
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1262
50 نفقهمشاوره قضایی1323
51 صلاحیتمشاوره قضایی1145
52 صلاحیتمشاوره قضایی1037
53 سرقفلیمشاوره قضایی1324
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1106
55 با سلام مشاوره قضایی975
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1251
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1464
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1484
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1302
60 جعلمشاوره قضایی1302
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2075
62 سهم الارثمشاوره قضایی1226
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4954
64 جعلمشاوره قضایی1134
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2679
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1132
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1259
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1054
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی971
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1434
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1335
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1268
73 سرقفلیمشاوره قضایی1119
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1027
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1118
76 ارثمشاوره قضایی1226
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1260
78 نشوزمشاوره قضایی981
79 تمکینمشاوره قضایی1111
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1219
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1145
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1188
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3148
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1272
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1100
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی11845
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1437
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1060
89 سربازیمشاوره قضایی999
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3274
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی996
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1182
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1500
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1071
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1146
96 قراردادمشاوره قضایی1032
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1056
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1245
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1628
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1152
101 ارثمشاوره قضایی1092
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2005
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1295
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1140
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی999
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1287
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی7354
108 حکم الف وبمشاوره قضایی967
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1257
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی989
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1328
112 جعلمشاوره قضایی1023
113 ارثمشاوره قضایی1098
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3103
115 مجازاتمشاوره قضایی988
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1624
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی965
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1221
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1197
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1041
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1174
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1100
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1760
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1526
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1442
126 طلب مالیمشاوره قضایی944
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1322
128 نحلهمشاوره قضایی1104
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1025
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی3466
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1228
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1121
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی920
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1224
135 سربازیمشاوره قضایی1017
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1146
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی12894
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1216
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1478
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1468
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1315
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1005
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1476
144 طلاقمشاوره قضایی1262
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1230
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1178
147 ارث مادریمشاوره قضایی1412
148 مهریهمشاوره قضایی1154
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1138
150 حکم حجرمشاوره قضایی1238
151 ارثمشاوره قضایی1073
152 سوالمشاوره قضایی1052
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1334
154 سفتهمشاوره قضایی1138
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1171
156 ارثمشاوره قضایی1159
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1189
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی990
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1049
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1011
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2293
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1560
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی2879
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1733
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1889
166 شهادتمشاوره قضایی880
167 تغییر سنمشاوره قضایی1423
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1260
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1164
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی5109
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1939
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1086
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1324
174 وصول طلبمشاوره قضایی1055
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی6946
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3945
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1151
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1800
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1107
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1239
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1218
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1348
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1697
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی8803
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1740
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1105
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1399
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1138
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1579
190 مضاربهمشاوره قضایی1138
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1116
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2062
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1035
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1481
195 درخواست مجددمشاوره قضایی989
196 توجیهیمشاوره قضایی947
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1213
198 سفیدامضامشاوره قضایی1749
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3377
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1632
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1415
202 صلح نامهمشاوره قضایی7477
203 سوالمشاوره قضایی1065
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2516
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی937
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1197
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1086
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1049
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1295
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1897
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1000
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1144
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1493
214 تغییر سنمشاوره قضایی1432
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1057
216 حقوق زنمشاوره قضایی1149
217 وازکتومیمشاوره قضایی1583
218 مشاورهمشاوره قضایی1142
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1257
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1161
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1395
222 ارث میراثمشاوره قضایی1227
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1442
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1325
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1249
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2944
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1834
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1322
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1087
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1224
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1087
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1606
233 جزامشاوره قضایی1062
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1236
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1078
236 مشاورهمشاوره قضایی1096
237 وثیقهمشاوره قضایی1157
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1124
239 ارثمشاوره قضایی1132
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2723
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2240
242 ارثمشاوره قضایی1047
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1345
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1354
245 تغیر سنمشاوره قضایی1553
246 طلاقمشاوره قضایی1047
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی4532
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3133
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1412
250 ماهوارهمشاوره قضایی1330
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1771
252 سوالمشاوره قضایی1083
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1064
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1022
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3374
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1576
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1259
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1407
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1788
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2080
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1247
262 سوالمشاوره قضایی1259
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1204
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1843
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1460
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1374
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1534
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1381
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1661
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1779
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2528
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1624
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1274
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی7076
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1439
276 چک کیفریمشاوره قضایی1484
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1164
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1496
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1317
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی12543
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2676
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1430
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7548
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1664
285 مهریهمشاوره قضایی1547
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2992
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2264
288 قذفمشاوره قضایی1679
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1368
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2578
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1602
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1642
293 جهیزیهمشاوره قضایی1697
294 جهیزیهمشاوره قضایی1406
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1753
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1768
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1346
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3367
299 سابقهمشاوره قضایی1391
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1352
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1393
302 تصادفمشاوره قضایی1522
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2386
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2236
305 هیات امنامشاوره قضایی1482
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1485
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1396
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2369
309 مهریهمشاوره قضایی1470
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1757
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2067
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1527
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2008
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1632
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2150
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2392
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2290
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2804
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2870
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2722
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1544
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3193
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3708
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2911
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1464
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4731
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2952
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1430
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9385
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1871
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2011
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4623
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1790
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1634
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4208
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1774
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2093
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1489
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2018
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2087
341 مهریهمشاوره قضایی1731
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2000
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1885
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2095
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1543
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2044
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2259
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1612
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2464
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2272
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1976
352 طلاق زنمشاوره قضایی2030
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2819
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4186
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2213
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2068
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3130

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است