شنبه، 15 آذر 1399 (Sat, 5 Dec 2020) | 22:12:19  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1788
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2220
3 محرومیتمشاوره قضایی1589
4 خیانتمشاوره قضایی2157
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1456
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1910
7 فروش زمینمشاوره قضایی1545
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2503
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1455
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2388
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1649
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1825
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2559
14 جعلمشاوره قضایی1726
15 طلاقمشاوره قضایی1619
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1808
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2232
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1393
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2693
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1423
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1544
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2135
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1670
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2198
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1345
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1891
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1338
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1483
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی6357
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1471
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1483
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1731
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1454
34 وکالتمشاوره قضایی1558
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1821
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1460
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1369
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1635
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8118
40 مهریهمشاوره قضایی1791
41 تجارتمشاوره قضایی1475
42 تهاترمشاوره قضایی1634
43 اعسارمشاوره قضایی1478
44 وکالتمشاوره قضایی1484
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1611
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1339
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2399
48 معامله معارضمشاوره قضایی2506
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1525
50 نفقهمشاوره قضایی1585
51 صلاحیتمشاوره قضایی1445
52 صلاحیتمشاوره قضایی1331
53 سرقفلیمشاوره قضایی1592
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1358
55 با سلام مشاوره قضایی1198
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1554
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1837
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1853
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1583
60 جعلمشاوره قضایی1623
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2543
62 سهم الارثمشاوره قضایی1453
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6240
64 جعلمشاوره قضایی1357
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3167
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1296
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1491
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1302
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1175
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1662
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1599
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1558
73 سرقفلیمشاوره قضایی1353
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1235
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1427
76 ارثمشاوره قضایی1456
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1466
78 نشوزمشاوره قضایی1198
79 تمکینمشاوره قضایی1278
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1530
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1355
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1475
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3679
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1562
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1404
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی15432
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1766
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1328
89 سربازیمشاوره قضایی1259
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3859
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1258
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1449
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2189
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1373
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1486
96 قراردادمشاوره قضایی1283
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1278
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1481
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1858
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1401
101 ارثمشاوره قضایی1301
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2697
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1541
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1441
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1235
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1636
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9083
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1202
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1479
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1204
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1608
112 جعلمشاوره قضایی1335
113 ارثمشاوره قضایی1371
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3498
115 مجازاتمشاوره قضایی1190
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1892
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1196
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1494
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1437
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1297
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1410
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1308
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2020
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1883
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1725
126 طلب مالیمشاوره قضایی1166
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1566
128 نحلهمشاوره قضایی1314
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1244
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی4845
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1435
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1337
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1140
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1525
135 سربازیمشاوره قضایی1334
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1441
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی18047
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1453
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1698
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2193
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1566
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1209
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1742
144 طلاقمشاوره قضایی1459
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1548
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1432
147 ارث مادریمشاوره قضایی1666
148 مهریهمشاوره قضایی1357
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1423
150 حکم حجرمشاوره قضایی1483
151 ارثمشاوره قضایی1290
152 سوالمشاوره قضایی1246
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1566
154 سفتهمشاوره قضایی1369
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1446
156 ارثمشاوره قضایی1356
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1456
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1220
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1315
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1274
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2562
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1875
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3792
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2145
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2413
166 شهادتمشاوره قضایی1090
167 تغییر سنمشاوره قضایی1637
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1600
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1352
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی6840
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2649
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1281
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1555
174 وصول طلبمشاوره قضایی1275
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی10405
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4254
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1364
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2157
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1348
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1614
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1546
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1583
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2003
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9749
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1934
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1386
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1612
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1350
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1851
190 مضاربهمشاوره قضایی1409
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1362
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2449
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1291
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2115
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1284
196 توجیهیمشاوره قضایی1171
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1393
198 سفیدامضامشاوره قضایی2019
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3746
200 دعوتنامهمشاوره قضایی2566
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1645
202 صلح نامهمشاوره قضایی8840
203 سوالمشاوره قضایی1299
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2800
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1140
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1786
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1300
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1262
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1497
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2103
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1242
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1494
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1687
214 تغییر سنمشاوره قضایی1683
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1267
216 حقوق زنمشاوره قضایی1370
217 وازکتومیمشاوره قضایی1815
218 مشاورهمشاوره قضایی1459
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1537
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1377
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2045
222 ارث میراثمشاوره قضایی1496
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1652
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1540
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1452
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3427
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2061
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1624
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1273
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1480
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1288
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1821
233 جزامشاوره قضایی1290
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1497
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1275
236 مشاورهمشاوره قضایی1339
237 وثیقهمشاوره قضایی1394
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1406
239 ارثمشاوره قضایی1327
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3025
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2817
242 ارثمشاوره قضایی1268
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1620
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1904
245 تغیر سنمشاوره قضایی1780
246 طلاقمشاوره قضایی1278
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی5803
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3544
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1692
250 ماهوارهمشاوره قضایی1563
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2653
252 سوالمشاوره قضایی1271
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1281
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1236
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3862
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1862
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1518
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1703
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2161
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2676
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1527
262 سوالمشاوره قضایی1497
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1451
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2087
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1635
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1668
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1965
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1872
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1874
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1992
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2883
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1850
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1863
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی9210
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1708
276 چک کیفریمشاوره قضایی1737
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1391
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1727
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1556
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی16441
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3330
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1753
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8091
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2036
285 مهریهمشاوره قضایی1792
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3239
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2689
288 قذفمشاوره قضایی1930
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1643
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2870
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1834
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1882
293 جهیزیهمشاوره قضایی1969
294 جهیزیهمشاوره قضایی1599
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2012
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2103
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1599
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4268
299 سابقهمشاوره قضایی1700
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1604
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2006
302 تصادفمشاوره قضایی1740
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2600
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2475
305 هیات امنامشاوره قضایی1757
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2064
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1729
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2649
309 مهریهمشاوره قضایی1729
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2018
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2331
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1770
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2263
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1902
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2564
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3125
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2634
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3362
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3142
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3060
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1809
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3572
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4056
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3679
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1740
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5262
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3205
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1668
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9999
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2120
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2698
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5024
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2001
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1913
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4604
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2100
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2385
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1834
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2287
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2317
341 مهریهمشاوره قضایی1953
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2247
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2226
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2348
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1789
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2642
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2583
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1834
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3151
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2563
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2223
352 طلاق زنمشاوره قضایی2281
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3065
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4636
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2471
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2328
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3400

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است