شنبه، 6 خرداد 1396 (Sat, 27 May 2017) | 03:18:23  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1028
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1324
3 محرومیتمشاوره قضایی896
4 خیانتمشاوره قضایی1244
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی786
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1126
7 فروش زمینمشاوره قضایی821
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1624
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی744
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1640
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی980
12 مواد مخدرمشاوره قضایی983
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1586
14 جعلمشاوره قضایی932
15 طلاقمشاوره قضایی1038
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1094
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1487
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی802
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1409
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی784
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی852
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی879
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی975
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1137
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی691
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1227
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی760
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی826
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2123
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی792
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی880
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی967
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی867
34 وکالتمشاوره قضایی865
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1049
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی857
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی798
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی934
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی3284
40 مهریهمشاوره قضایی1149
41 تجارتمشاوره قضایی861
42 تهاترمشاوره قضایی915
43 اعسارمشاوره قضایی904
44 وکالتمشاوره قضایی892
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی904
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی772
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1167
48 معامله معارضمشاوره قضایی1566
49 چک حقوقیمشاوره قضایی888
50 نفقهمشاوره قضایی981
51 صلاحیتمشاوره قضایی787
52 صلاحیتمشاوره قضایی727
53 سرقفلیمشاوره قضایی899
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی727
55 با سلام مشاوره قضایی677
56 حصر وراثتمشاوره قضایی850
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی932
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی997
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی924
60 جعلمشاوره قضایی896
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1321
62 سهم الارثمشاوره قضایی872
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4003
64 جعلمشاوره قضایی767
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2040
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی884
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی904
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی710
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی705
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1025
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی984
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی874
73 سرقفلیمشاوره قضایی777
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی759
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی796
76 ارثمشاوره قضایی864
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی935
78 نشوزمشاوره قضایی733
79 تمکینمشاوره قضایی776
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی822
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی827
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی817
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2256
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی899
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی767
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی6343
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1132
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی765
89 سربازیمشاوره قضایی684
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2512
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی694
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی870
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1102
94 کلاهبراریمشاوره قضایی700
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی815
96 قراردادمشاوره قضایی702
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی802
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی875
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1288
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی794
101 ارثمشاوره قضایی769
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1342
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1002
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی790
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی690
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی910
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی4547
108 حکم الف وبمشاوره قضایی660
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی889
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی741
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی959
112 جعلمشاوره قضایی779
113 ارثمشاوره قضایی700
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2439
115 مجازاتمشاوره قضایی719
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1318
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی708
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی827
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی901
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی764
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی843
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی797
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1343
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1140
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1060
126 طلب مالیمشاوره قضایی679
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی951
128 نحلهمشاوره قضایی713
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی713
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی1974
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی932
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی839
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی708
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی918
135 سربازیمشاوره قضایی750
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی799
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی6837
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی905
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1163
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1119
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی988
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی775
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1121
144 طلاقمشاوره قضایی908
145 زمین ارثیمشاوره قضایی820
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی892
147 ارث مادریمشاوره قضایی1058
148 مهریهمشاوره قضایی875
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی858
150 حکم حجرمشاوره قضایی900
151 ارثمشاوره قضایی837
152 سوالمشاوره قضایی790
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1015
154 سفتهمشاوره قضایی793
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی775
156 ارثمشاوره قضایی845
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی787
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی796
159 ولایت قهریمشاوره قضایی773
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی711
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1822
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1205
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1361
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1311
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1361
166 شهادتمشاوره قضایی685
167 تغییر سنمشاوره قضایی1120
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی944
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی911
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2506
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1360
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی791
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی955
174 وصول طلبمشاوره قضایی783
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی4146
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3515
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی901
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1381
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی781
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی824
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی857
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1014
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1233
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7258
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1351
186 بیماری روحیمشاوره قضایی781
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1094
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی840
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1114
190 مضاربهمشاوره قضایی842
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی747
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1525
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی753
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی958
195 درخواست مجددمشاوره قضایی688
196 توجیهیمشاوره قضایی666
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی894
198 سفیدامضامشاوره قضایی1394
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2685
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1046
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1054
202 صلح نامهمشاوره قضایی5562
203 سوالمشاوره قضایی738
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2134
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی690
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی852
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی809
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی760
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1009
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1455
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی729
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی742
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1082
214 تغییر سنمشاوره قضایی1135
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی754
216 حقوق زنمشاوره قضایی856
217 وازکتومیمشاوره قضایی1209
218 مشاورهمشاوره قضایی815
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی905
220 وصول مهریهمشاوره قضایی943
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1081
222 ارث میراثمشاوره قضایی837
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1092
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی991
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی987
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2351
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1472
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی988
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی818
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی945
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی807
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1224
233 جزامشاوره قضایی774
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی826
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی832
236 مشاورهمشاوره قضایی801
237 وثیقهمشاوره قضایی834
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی768
239 ارثمشاوره قضایی862
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2267
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1531
242 ارثمشاوره قضایی862
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1023
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی982
245 تغیر سنمشاوره قضایی1221
246 طلاقمشاوره قضایی849
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی2974
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2491
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1100
250 ماهوارهمشاوره قضایی1054
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1211
252 سوالمشاوره قضایی840
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی766
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی751
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2625
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1195
257 محکومیت چکمشاوره قضایی965
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی947
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1430
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1499
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی927
262 سوالمشاوره قضایی1011
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی905
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1427
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1174
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1051
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1144
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1060
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1386
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1439
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی1985
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1309
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی991
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی4236
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1078
276 چک کیفریمشاوره قضایی1124
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی912
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1118
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی992
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی7011
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2039
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1089
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6637
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1072
285 مهریهمشاوره قضایی1165
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2656
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1809
288 قذفمشاوره قضایی1287
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1027
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2219
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1281
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1328
293 جهیزیهمشاوره قضایی1388
294 جهیزیهمشاوره قضایی1149
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1404
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1380
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1092
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2609
299 سابقهمشاوره قضایی1044
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1068
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1151
302 تصادفمشاوره قضایی1218
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2097
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1830
305 هیات امنامشاوره قضایی1130
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1145
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1000
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی1949
309 مهریهمشاوره قضایی1099
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1413
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1708
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1150
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1657
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1261
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1764
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی1985
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1830
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2154
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2500
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2269
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1220
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2719
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3190
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2437
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1160
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی3845
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2577
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1154
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8118
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1466
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1672
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4138
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1463
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1339
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3791
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1454
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1761
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1166
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1665
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1795
341 مهریهمشاوره قضایی1423
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1619
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1553
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1791
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1272
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1690
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1850
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1272
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2011
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی1894
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1679
352 طلاق زنمشاوره قضایی1695
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2409
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3597
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1829
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1750
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2740

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است