جمعه، 29 تیر 1397 (Fri, 20 Jul 2018) | 18:32:14  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1349
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1678
3 محرومیتمشاوره قضایی1181
4 خیانتمشاوره قضایی1575
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1061
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1437
7 فروش زمینمشاوره قضایی1117
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1996
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1040
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1944
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1267
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1315
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1994
14 جعلمشاوره قضایی1231
15 طلاقمشاوره قضایی1314
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1407
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1803
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1027
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1967
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1055
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1154
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1147
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1253
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1583
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی978
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1500
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی968
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1123
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی3545
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1069
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1152
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1277
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1092
34 وکالتمشاوره قضایی1128
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1309
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1111
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1017
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1221
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی6102
40 مهریهمشاوره قضایی1426
41 تجارتمشاوره قضایی1128
42 تهاترمشاوره قضایی1178
43 اعسارمشاوره قضایی1140
44 وکالتمشاوره قضایی1129
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1176
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1010
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1667
48 معامله معارضمشاوره قضایی1902
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1150
50 نفقهمشاوره قضایی1222
51 صلاحیتمشاوره قضایی1062
52 صلاحیتمشاوره قضایی928
53 سرقفلیمشاوره قضایی1209
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1004
55 با سلام مشاوره قضایی921
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1126
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1303
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1315
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1203
60 جعلمشاوره قضایی1190
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1873
62 سهم الارثمشاوره قضایی1144
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4643
64 جعلمشاوره قضایی1049
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2516
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1055
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1184
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی908
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی891
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1338
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1260
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1148
73 سرقفلیمشاوره قضایی1025
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی973
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1029
76 ارثمشاوره قضایی1124
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1195
78 نشوزمشاوره قضایی896
79 تمکینمشاوره قضایی1011
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1111
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1058
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1079
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2971
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1185
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1018
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی10613
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1365
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی966
89 سربازیمشاوره قضایی917
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3091
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی907
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1074
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1388
94 کلاهبراریمشاوره قضایی958
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1070
96 قراردادمشاوره قضایی941
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1008
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1135
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1534
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1075
101 ارثمشاوره قضایی997
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1850
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1234
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1051
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی920
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1197
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی6676
108 حکم الف وبمشاوره قضایی899
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1139
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی929
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1219
112 جعلمشاوره قضایی954
113 ارثمشاوره قضایی895
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2971
115 مجازاتمشاوره قضایی936
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1540
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی877
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1103
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1117
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی924
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1090
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1030
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1677
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1398
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1350
126 طلب مالیمشاوره قضایی870
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1213
128 نحلهمشاوره قضایی952
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی907
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی3059
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1163
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1046
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی847
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1139
135 سربازیمشاوره قضایی941
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1043
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی11299
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1146
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1411
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1395
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1194
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی940
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1385
144 طلاقمشاوره قضایی1162
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1122
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1110
147 ارث مادریمشاوره قضایی1321
148 مهریهمشاوره قضایی1102
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1057
150 حکم حجرمشاوره قضایی1161
151 ارثمشاوره قضایی1012
152 سوالمشاوره قضایی977
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1255
154 سفتهمشاوره قضایی1038
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1040
156 ارثمشاوره قضایی1090
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1087
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی930
159 ولایت قهریمشاوره قضایی993
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی932
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2206
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1457
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی2393
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1630
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1731
166 شهادتمشاوره قضایی817
167 تغییر سنمشاوره قضایی1333
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1185
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1099
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی4455
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1793
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1026
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1178
174 وصول طلبمشاوره قضایی961
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی6252
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3858
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1089
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1712
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1026
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1112
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1101
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1261
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1577
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی8367
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1669
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1019
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1325
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1075
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1421
190 مضاربهمشاوره قضایی1077
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی992
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1929
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی953
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1351
195 درخواست مجددمشاوره قضایی919
196 توجیهیمشاوره قضایی850
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1148
198 سفیدامضامشاوره قضایی1665
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3257
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1475
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1316
202 صلح نامهمشاوره قضایی6957
203 سوالمشاوره قضایی983
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2431
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی890
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1107
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1022
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی970
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1241
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1723
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی942
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی989
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1353
214 تغییر سنمشاوره قضایی1366
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی976
216 حقوق زنمشاوره قضایی1077
217 وازکتومیمشاوره قضایی1492
218 مشاورهمشاوره قضایی1032
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1184
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1092
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1327
222 ارث میراثمشاوره قضایی1133
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1359
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1230
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1187
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2781
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1756
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1226
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1039
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1131
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1028
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1499
233 جزامشاوره قضایی1004
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1095
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1025
236 مشاورهمشاوره قضایی991
237 وثیقهمشاوره قضایی1034
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1009
239 ارثمشاوره قضایی1073
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2615
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1933
242 ارثمشاوره قضایی996
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1239
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1288
245 تغیر سنمشاوره قضایی1467
246 طلاقمشاوره قضایی1001
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی4153
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2983
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1334
250 ماهوارهمشاوره قضایی1262
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1591
252 سوالمشاوره قضایی1033
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی964
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی947
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3234
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1488
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1175
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1273
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1710
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1924
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1174
262 سوالمشاوره قضایی1173
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1129
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1702
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1393
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1277
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1424
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1328
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1582
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1691
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2366
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1563
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1213
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی6141
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1336
276 چک کیفریمشاوره قضایی1421
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1076
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1394
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1235
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی11147
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2543
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1351
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7386
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1522
285 مهریهمشاوره قضایی1475
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2918
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2157
288 قذفمشاوره قضایی1549
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1289
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2459
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1539
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1556
293 جهیزیهمشاوره قضایی1632
294 جهیزیهمشاوره قضایی1353
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1665
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1681
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1263
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3185
299 سابقهمشاوره قضایی1306
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1245
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1317
302 تصادفمشاوره قضایی1447
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2305
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2101
305 هیات امنامشاوره قضایی1377
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1383
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1317
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2238
309 مهریهمشاوره قضایی1351
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1676
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1982
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1443
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1932
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1541
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2045
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2263
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2168
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2583
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2805
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2600
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1463
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3068
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3622
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2793
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1401
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4549
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2887
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1350
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9075
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1801
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1906
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4490
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1730
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1540
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4094
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1707
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2006
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1411
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1900
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2022
341 مهریهمشاوره قضایی1676
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1874
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1786
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2042
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1484
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1984
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2110
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1509
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2346
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2189
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1888
352 طلاق زنمشاوره قضایی1945
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2719
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4041
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2098
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1998
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3044

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است