پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

چهار شنبه، 15 تیر 1401 (Wed, 6 Jul 2022) | 03:15:11
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2203
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2676
3 محرومیتمشاوره قضایی2029
4 خیانتمشاوره قضایی2665
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1858
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2255
7 فروش زمینمشاوره قضایی1923
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2918
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1802
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2737
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1977
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2202
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2982
14 جعلمشاوره قضایی2146
15 طلاقمشاوره قضایی1972
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2169
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2594
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1830
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3105
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1830
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1959
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2542
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2030
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2804
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1638
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2200
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1678
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1814
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی9541
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1798
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1823
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2072
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1783
34 وکالتمشاوره قضایی1867
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2213
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1784
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1706
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1968
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8518
40 مهریهمشاوره قضایی2102
41 تجارتمشاوره قضایی1874
42 تهاترمشاوره قضایی1957
43 اعسارمشاوره قضایی1826
44 وکالتمشاوره قضایی1792
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1991
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1664
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2732
48 معامله معارضمشاوره قضایی2923
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1890
50 نفقهمشاوره قضایی1889
51 صلاحیتمشاوره قضایی1779
52 صلاحیتمشاوره قضایی1647
53 سرقفلیمشاوره قضایی1890
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1663
55 با سلام مشاوره قضایی1488
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1877
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2155
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2248
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1946
60 جعلمشاوره قضایی1987
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2926
62 سهم الارثمشاوره قضایی1795
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6631
64 جعلمشاوره قضایی1684
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3515
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1583
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1785
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1599
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1488
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1989
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1923
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1866
73 سرقفلیمشاوره قضایی1632
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1577
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1756
76 ارثمشاوره قضایی1763
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1817
78 نشوزمشاوره قضایی1506
79 تمکینمشاوره قضایی1574
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1917
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1681
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1811
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4084
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1888
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1714
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16367
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2084
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1697
89 سربازیمشاوره قضایی1568
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4160
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1559
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1772
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2509
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1689
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1780
96 قراردادمشاوره قضایی1603
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1673
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1815
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2160
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1744
101 ارثمشاوره قضایی1625
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3282
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1861
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1757
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1530
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1943
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9438
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1546
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1813
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1551
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1902
112 جعلمشاوره قضایی1636
113 ارثمشاوره قضایی1682
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3822
115 مجازاتمشاوره قضایی1575
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2287
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1518
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1796
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1731
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1629
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1708
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1627
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2389
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2214
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2087
126 طلب مالیمشاوره قضایی1454
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1872
128 نحلهمشاوره قضایی1640
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1611
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5755
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1736
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1648
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1459
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1866
135 سربازیمشاوره قضایی1683
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1761
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19537
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1818
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2011
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2528
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1918
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1563
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2164
144 طلاقمشاوره قضایی1738
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1911
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1757
147 ارث مادریمشاوره قضایی2073
148 مهریهمشاوره قضایی1663
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1762
150 حکم حجرمشاوره قضایی1820
151 ارثمشاوره قضایی1597
152 سوالمشاوره قضایی1558
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1903
154 سفتهمشاوره قضایی1674
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1837
156 ارثمشاوره قضایی1645
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1758
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1528
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1629
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1575
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2859
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2220
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4222
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2664
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2844
166 شهادتمشاوره قضایی1391
167 تغییر سنمشاوره قضایی1931
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1956
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1658
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7249
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3024
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1598
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1908
174 وصول طلبمشاوره قضایی1581
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11479
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4578
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1731
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2486
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1672
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1991
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1845
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1924
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2409
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10112
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2268
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1760
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1903
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1704
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2201
190 مضاربهمشاوره قضایی1787
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1682
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2818
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1641
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2474
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1589
196 توجیهیمشاوره قضایی1489
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1704
198 سفیدامضامشاوره قضایی2377
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4182
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3649
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1951
202 صلح نامهمشاوره قضایی9259
203 سوالمشاوره قضایی1665
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3145
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1427
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2093
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1619
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1561
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1805
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2397
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1551
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1812
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1983
214 تغییر سنمشاوره قضایی2009
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1572
216 حقوق زنمشاوره قضایی1681
217 وازکتومیمشاوره قضایی2193
218 مشاورهمشاوره قضایی1787
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1887
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1651
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2367
222 ارث میراثمشاوره قضایی1793
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1953
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1869
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1749
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3813
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2381
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1929
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1599
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1824
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1582
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2153
233 جزامشاوره قضایی1607
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1804
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1592
236 مشاورهمشاوره قضایی1663
237 وثیقهمشاوره قضایی1692
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1693
239 ارثمشاوره قضایی1619
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3414
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3334
242 ارثمشاوره قضایی1581
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1932
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2195
245 تغیر سنمشاوره قضایی2055
246 طلاقمشاوره قضایی1637
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6510
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3891
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2056
250 ماهوارهمشاوره قضایی1876
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3020
252 سوالمشاوره قضایی1566
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1631
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1582
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4160
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2139
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1838
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2021
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2485
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3459
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1857
262 سوالمشاوره قضایی1788
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1828
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2407
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1963
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1971
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2486
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2156
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2203
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2298
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3233
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2174
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2169
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی10888
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2032
276 چک کیفریمشاوره قضایی2018
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1726
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2048
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1878
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی18655
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4102
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2121
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8446
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2385
285 مهریهمشاوره قضایی2128
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3572
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2969
288 قذفمشاوره قضایی2305
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2002
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3212
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2195
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2186
293 جهیزیهمشاوره قضایی2309
294 جهیزیهمشاوره قضایی1886
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2352
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2414
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1982
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5203
299 سابقهمشاوره قضایی2030
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1917
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2354
302 تصادفمشاوره قضایی2048
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2890
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2779
305 هیات امنامشاوره قضایی2108
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2427
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2031
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2947
309 مهریهمشاوره قضایی2015
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2398
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2633
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2120
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2627
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2208
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2867
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3481
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3092
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3747
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3480
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3348
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2140
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4033
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4381
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4058
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2111
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5597
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3572
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2028
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10375
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2428
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3049
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5342
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2322
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2241
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4930
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2425
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2725
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2247
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2606
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2673
341 مهریهمشاوره قضایی2266
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2572
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2573
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2729
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2148
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3012
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2926
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2187
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3476
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2909
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2552
352 طلاق زنمشاوره قضایی2589
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3398
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4996
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2802
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2667
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3727
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است