پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 18:46:42
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2326
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2815
3 محرومیتمشاوره قضایی2158
4 خیانتمشاوره قضایی2794
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1975
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2390
7 فروش زمینمشاوره قضایی2054
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3043
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1926
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2861
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2089
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2332
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3117
14 جعلمشاوره قضایی2287
15 طلاقمشاوره قضایی2102
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2304
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2720
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1961
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3235
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1958
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2086
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2657
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2148
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2965
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1748
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2318
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1807
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1922
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی10150
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1918
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1941
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2198
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1905
34 وکالتمشاوره قضایی1989
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2335
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1895
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1820
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2083
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8816
40 مهریهمشاوره قضایی2208
41 تجارتمشاوره قضایی2007
42 تهاترمشاوره قضایی2077
43 اعسارمشاوره قضایی1939
44 وکالتمشاوره قضایی1904
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2112
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1776
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2915
48 معامله معارضمشاوره قضایی3045
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2014
50 نفقهمشاوره قضایی1999
51 صلاحیتمشاوره قضایی1897
52 صلاحیتمشاوره قضایی1757
53 سرقفلیمشاوره قضایی2019
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1781
55 با سلام مشاوره قضایی1585
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1988
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2257
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2421
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2061
60 جعلمشاوره قضایی2129
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3035
62 سهم الارثمشاوره قضایی1900
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6750
64 جعلمشاوره قضایی1786
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3623
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1687
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1893
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1704
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1592
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2105
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2028
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1970
73 سرقفلیمشاوره قضایی1725
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1686
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1855
76 ارثمشاوره قضایی1869
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1931
78 نشوزمشاوره قضایی1618
79 تمکینمشاوره قضایی1686
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2050
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1792
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1932
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4225
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1985
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1819
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16578
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2199
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1810
89 سربازیمشاوره قضایی1675
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4266
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1666
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1882
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2625
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1800
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1892
96 قراردادمشاوره قضایی1722
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1788
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1930
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2262
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1848
101 ارثمشاوره قضایی1728
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3471
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1971
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1898
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1643
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2060
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9548
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1656
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1926
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1668
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2002
112 جعلمشاوره قضایی1746
113 ارثمشاوره قضایی1771
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3936
115 مجازاتمشاوره قضایی1681
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2413
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1635
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2001
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1838
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1723
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1806
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1734
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2494
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2322
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2202
126 طلب مالیمشاوره قضایی1550
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1982
128 نحلهمشاوره قضایی1755
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1723
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی6326
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1845
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1769
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1550
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1989
135 سربازیمشاوره قضایی1790
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1868
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19795
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1928
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2129
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2653
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2031
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1676
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2310
144 طلاقمشاوره قضایی1837
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2024
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1860
147 ارث مادریمشاوره قضایی2199
148 مهریهمشاوره قضایی1760
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1872
150 حکم حجرمشاوره قضایی1925
151 ارثمشاوره قضایی1701
152 سوالمشاوره قضایی1669
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2019
154 سفتهمشاوره قضایی1785
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1947
156 ارثمشاوره قضایی1747
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1872
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1639
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1728
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1671
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2962
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2327
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4364
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2825
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2950
166 شهادتمشاوره قضایی1504
167 تغییر سنمشاوره قضایی2035
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2060
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1775
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7375
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3141
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1715
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2016
174 وصول طلبمشاوره قضایی1688
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11746
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4685
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1832
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2585
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1780
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2105
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1942
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2115
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2530
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10224
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2381
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1879
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2001
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1823
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2311
190 مضاربهمشاوره قضایی1906
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1786
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2919
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1751
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2590
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1688
196 توجیهیمشاوره قضایی1597
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1811
198 سفیدامضامشاوره قضایی2520
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4322
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3939
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2066
202 صلح نامهمشاوره قضایی9386
203 سوالمشاوره قضایی1765
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3265
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1530
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2197
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1717
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1662
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1917
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2509
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1658
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1917
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2095
214 تغییر سنمشاوره قضایی2119
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1686
216 حقوق زنمشاوره قضایی1779
217 وازکتومیمشاوره قضایی2331
218 مشاورهمشاوره قضایی1894
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1991
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1755
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2468
222 ارث میراثمشاوره قضایی1897
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2056
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1983
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1855
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3964
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2494
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2047
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1718
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1931
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1701
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2265
233 جزامشاوره قضایی1702
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1950
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1709
236 مشاورهمشاوره قضایی1776
237 وثیقهمشاوره قضایی1795
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1790
239 ارثمشاوره قضایی1717
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3522
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3546
242 ارثمشاوره قضایی1752
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2027
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2306
245 تغیر سنمشاوره قضایی2170
246 طلاقمشاوره قضایی1745
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6827
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3992
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2160
250 ماهوارهمشاوره قضایی1973
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3174
252 سوالمشاوره قضایی1665
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1738
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1690
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4279
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2277
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1947
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2126
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2591
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3714
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1977
262 سوالمشاوره قضایی1906
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1938
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2521
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2064
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2080
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2620
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2254
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2314
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2397
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3349
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2284
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2269
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی11233
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2144
276 چک کیفریمشاوره قضایی2131
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1837
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2162
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1987
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی19490
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4264
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2245
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8555
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2492
285 مهریهمشاوره قضایی2244
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3697
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3072
288 قذفمشاوره قضایی2419
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2100
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3317
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2346
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2285
293 جهیزیهمشاوره قضایی2421
294 جهیزیهمشاوره قضایی1996
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2548
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2536
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2092
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5366
299 سابقهمشاوره قضایی2127
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2024
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2467
302 تصادفمشاوره قضایی2155
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2991
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2875
305 هیات امنامشاوره قضایی2219
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2554
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2134
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3046
309 مهریهمشاوره قضایی2118
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2522
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2743
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2232
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2734
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2338
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2974
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3599
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3209
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3869
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3591
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3453
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2248
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4169
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4484
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4165
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2227
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5706
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3684
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2197
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10493
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2546
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3152
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5456
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2426
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2347
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5044
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2537
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2834
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2354
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2715
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2785
341 مهریهمشاوره قضایی2384
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2684
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2689
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2835
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2270
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3123
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3036
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2301
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3574
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3023
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2664
352 طلاق زنمشاوره قضایی2696
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3492
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5106
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2912
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2781
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3837
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است