پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 16 اسفند 1399 (Sat, 6 Mar 2021) | 21:25:24
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1830
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2295
3 محرومیتمشاوره قضایی1644
4 خیانتمشاوره قضایی2252
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1502
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1955
7 فروش زمینمشاوره قضایی1610
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2571
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1502
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2434
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1691
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1876
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2626
14 جعلمشاوره قضایی1770
15 طلاقمشاوره قضایی1661
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1876
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2286
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1488
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2764
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1522
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1593
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2184
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1710
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2293
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1379
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1929
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1386
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1528
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی6753
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1516
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1519
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1772
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1493
34 وکالتمشاوره قضایی1599
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1893
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1494
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1403
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1673
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8178
40 مهریهمشاوره قضایی1822
41 تجارتمشاوره قضایی1532
42 تهاترمشاوره قضایی1669
43 اعسارمشاوره قضایی1522
44 وکالتمشاوره قضایی1520
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1673
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1378
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2446
48 معامله معارضمشاوره قضایی2552
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1584
50 نفقهمشاوره قضایی1623
51 صلاحیتمشاوره قضایی1499
52 صلاحیتمشاوره قضایی1363
53 سرقفلیمشاوره قضایی1625
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1392
55 با سلام مشاوره قضایی1236
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1597
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1874
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1910
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1626
60 جعلمشاوره قضایی1677
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2610
62 سهم الارثمشاوره قضایی1491
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6333
64 جعلمشاوره قضایی1412
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3219
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1329
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1530
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1334
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1205
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1700
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1638
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1595
73 سرقفلیمشاوره قضایی1390
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1309
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1484
76 ارثمشاوره قضایی1492
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1502
78 نشوزمشاوره قضایی1231
79 تمکینمشاوره قضایی1317
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1617
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1399
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1515
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3771
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1601
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1447
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی15678
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1799
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1405
89 سربازیمشاوره قضایی1295
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3898
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1293
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1485
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2225
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1411
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1524
96 قراردادمشاوره قضایی1315
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1333
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1517
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1889
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1476
101 ارثمشاوره قضایی1335
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2788
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1577
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1477
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1267
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1672
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9131
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1238
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1534
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1251
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1645
112 جعلمشاوره قضایی1373
113 ارثمشاوره قضایی1408
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3534
115 مجازاتمشاوره قضایی1260
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1982
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1228
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1535
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1478
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1337
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1450
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1346
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2080
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1938
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1808
126 طلب مالیمشاوره قضایی1200
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1606
128 نحلهمشاوره قضایی1350
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1282
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی4981
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1471
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1375
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1178
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1564
135 سربازیمشاوره قضایی1384
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1475
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی18453
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1535
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1753
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2229
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1611
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1246
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1823
144 طلاقمشاوره قضایی1495
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1603
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1472
147 ارث مادریمشاوره قضایی1742
148 مهریهمشاوره قضایی1391
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1476
150 حکم حجرمشاوره قضایی1523
151 ارثمشاوره قضایی1326
152 سوالمشاوره قضایی1282
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1610
154 سفتهمشاوره قضایی1406
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1501
156 ارثمشاوره قضایی1388
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1495
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1257
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1351
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1318
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2596
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1934
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3890
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2261
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2481
166 شهادتمشاوره قضایی1126
167 تغییر سنمشاوره قضایی1674
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1653
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1390
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی6906
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2702
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1316
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1636
174 وصول طلبمشاوره قضایی1313
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی10632
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4293
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1424
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2196
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1388
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1675
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1582
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1618
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2077
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9802
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1970
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1467
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1647
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1395
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1885
190 مضاربهمشاوره قضایی1470
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1396
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2530
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1350
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2151
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1325
196 توجیهیمشاوره قضایی1207
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1431
198 سفیدامضامشاوره قضایی2064
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3837
200 دعوتنامهمشاوره قضایی2734
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1681
202 صلح نامهمشاوره قضایی8907
203 سوالمشاوره قضایی1361
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2859
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1171
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1824
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1338
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1293
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1532
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2139
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1276
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1562
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1718
214 تغییر سنمشاوره قضایی1721
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1301
216 حقوق زنمشاوره قضایی1420
217 وازکتومیمشاوره قضایی1895
218 مشاورهمشاوره قضایی1500
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1605
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1415
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2083
222 ارث میراثمشاوره قضایی1529
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1685
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1600
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1483
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3494
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2104
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1663
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1307
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1515
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1327
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1856
233 جزامشاوره قضایی1326
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1533
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1309
236 مشاورهمشاوره قضایی1372
237 وثیقهمشاوره قضایی1426
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1440
239 ارثمشاوره قضایی1362
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3120
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2891
242 ارثمشاوره قضایی1302
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1654
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1938
245 تغیر سنمشاوره قضایی1821
246 طلاقمشاوره قضایی1315
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی5930
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3585
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1730
250 ماهوارهمشاوره قضایی1603
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2700
252 سوالمشاوره قضایی1309
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1355
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1274
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3895
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1896
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1566
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1739
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2197
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2809
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1565
262 سوالمشاوره قضایی1540
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1529
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2126
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1671
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1706
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2074
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1910
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1915
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2029
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2934
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1890
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1899
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی9477
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1743
276 چک کیفریمشاوره قضایی1770
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1425
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1759
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1598
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی16740
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3436
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1792
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8137
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2073
285 مهریهمشاوره قضایی1823
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3293
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2725
288 قذفمشاوره قضایی1999
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1699
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2927
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1887
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1916
293 جهیزیهمشاوره قضایی2017
294 جهیزیهمشاوره قضایی1642
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2053
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2140
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1679
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4410
299 سابقهمشاوره قضایی1734
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1638
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2096
302 تصادفمشاوره قضایی1775
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2636
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2511
305 هیات امنامشاوره قضایی1811
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2110
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1763
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2690
309 مهریهمشاوره قضایی1763
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2063
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2375
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1809
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2350
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1937
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2602
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3163
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2687
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3422
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3201
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3104
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1853
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3677
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4101
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3740
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1777
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5309
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3286
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1740
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10052
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2155
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2777
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5065
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2038
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1955
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4644
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2140
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2421
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1904
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2322
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2377
341 مهریهمشاوره قضایی1989
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2295
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2302
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2439
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1854
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2698
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2643
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1868
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3186
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2597
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2272
352 طلاق زنمشاوره قضایی2327
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3106
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4692
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2531
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2363
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3441
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است