چهار شنبه، 5 اردیبهشت 1397 (Wed, 25 Apr 2018) | 20:40:17  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1300
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1622
3 محرومیتمشاوره قضایی1138
4 خیانتمشاوره قضایی1519
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1005
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1386
7 فروش زمینمشاوره قضایی1061
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1937
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی987
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1898
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1224
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1272
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1924
14 جعلمشاوره قضایی1183
15 طلاقمشاوره قضایی1276
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1356
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1746
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی983
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1876
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1011
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1109
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1103
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1207
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1492
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی931
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1454
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی929
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1069
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی3263
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1021
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1102
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1224
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1045
34 وکالتمشاوره قضایی1079
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1260
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1061
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی975
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1173
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی5766
40 مهریهمشاوره قضایی1379
41 تجارتمشاوره قضایی1083
42 تهاترمشاوره قضایی1134
43 اعسارمشاوره قضایی1095
44 وکالتمشاوره قضایی1072
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1122
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی972
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1563
48 معامله معارضمشاوره قضایی1834
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1101
50 نفقهمشاوره قضایی1171
51 صلاحیتمشاوره قضایی1007
52 صلاحیتمشاوره قضایی886
53 سرقفلیمشاوره قضایی1164
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی960
55 با سلام مشاوره قضایی883
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1078
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1224
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1269
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1150
60 جعلمشاوره قضایی1138
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1760
62 سهم الارثمشاوره قضایی1096
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4556
64 جعلمشاوره قضایی1008
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2438
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1025
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1139
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی866
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی856
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1277
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1212
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1108
73 سرقفلیمشاوره قضایی991
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی938
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی990
76 ارثمشاوره قضایی1082
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1160
78 نشوزمشاوره قضایی863
79 تمکینمشاوره قضایی975
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1053
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1026
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1038
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2863
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1136
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی975
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی9918
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1325
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی940
89 سربازیمشاوره قضایی883
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2991
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی862
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1037
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1337
94 کلاهبراریمشاوره قضایی908
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1031
96 قراردادمشاوره قضایی897
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی970
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1089
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1482
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1029
101 ارثمشاوره قضایی962
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1758
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1199
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی989
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی877
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1147
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی6459
108 حکم الف وبمشاوره قضایی859
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1090
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی891
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1154
112 جعلمشاوره قضایی920
113 ارثمشاوره قضایی856
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2893
115 مجازاتمشاوره قضایی904
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1496
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی839
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1053
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1082
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی884
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1048
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی992
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1632
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1357
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1308
126 طلب مالیمشاوره قضایی832
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1173
128 نحلهمشاوره قضایی913
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی870
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2858
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1126
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی995
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی817
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1092
135 سربازیمشاوره قضایی901
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1016
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی10632
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1108
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1373
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1353
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1153
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی911
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1341
144 طلاقمشاوره قضایی1127
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1068
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1076
147 ارث مادریمشاوره قضایی1282
148 مهریهمشاوره قضایی1062
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1017
150 حکم حجرمشاوره قضایی1121
151 ارثمشاوره قضایی982
152 سوالمشاوره قضایی942
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1216
154 سفتهمشاوره قضایی1000
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1000
156 ارثمشاوره قضایی1050
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1040
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی901
159 ولایت قهریمشاوره قضایی950
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی894
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2155
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1413
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی2171
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1586
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1658
166 شهادتمشاوره قضایی790
167 تغییر سنمشاوره قضایی1309
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1146
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1053
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی4045
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1720
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی983
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1133
174 وصول طلبمشاوره قضایی930
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی5912
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3803
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1055
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1666
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی990
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1065
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1059
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1222
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1513
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی8120
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1627
186 بیماری روحیمشاوره قضایی976
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1298
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1039
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1367
190 مضاربهمشاوره قضایی1041
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی936
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1856
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی924
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1285
195 درخواست مجددمشاوره قضایی873
196 توجیهیمشاوره قضایی810
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1098
198 سفیدامضامشاوره قضایی1618
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3165
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1395
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1270
202 صلح نامهمشاوره قضایی6693
203 سوالمشاوره قضایی934
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2371
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی867
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1069
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی993
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی935
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1199
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1679
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی905
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی948
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1314
214 تغییر سنمشاوره قضایی1329
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی941
216 حقوق زنمشاوره قضایی1036
217 وازکتومیمشاوره قضایی1446
218 مشاورهمشاوره قضایی989
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1144
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1065
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1292
222 ارث میراثمشاوره قضایی1082
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1324
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1187
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1154
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2685
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1718
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1190
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1006
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1089
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی993
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1445
233 جزامشاوره قضایی969
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1048
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی992
236 مشاورهمشاوره قضایی948
237 وثیقهمشاوره قضایی994
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی973
239 ارثمشاوره قضایی1038
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2544
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1862
242 ارثمشاوره قضایی967
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1198
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1246
245 تغیر سنمشاوره قضایی1433
246 طلاقمشاوره قضایی964
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3930
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2904
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1296
250 ماهوارهمشاوره قضایی1224
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1512
252 سوالمشاوره قضایی1000
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی921
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی916
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3135
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1434
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1137
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1220
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1663
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1840
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1132
262 سوالمشاوره قضایی1140
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1086
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1649
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1358
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1238
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1388
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1294
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1555
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1646
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2310
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1529
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1177
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی5869
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1301
276 چک کیفریمشاوره قضایی1375
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1037
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1360
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1188
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی10377
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2456
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1312
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7285
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1442
285 مهریهمشاوره قضایی1435
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2874
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2102
288 قذفمشاوره قضایی1507
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1242
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2411
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1503
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1520
293 جهیزیهمشاوره قضایی1596
294 جهیزیهمشاوره قضایی1324
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1629
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1640
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1225
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3068
299 سابقهمشاوره قضایی1265
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1214
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1282
302 تصادفمشاوره قضایی1411
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2266
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2053
305 هیات امنامشاوره قضایی1338
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1341
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1268
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2202
309 مهریهمشاوره قضایی1305
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1641
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1938
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1402
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1903
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1498
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1992
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2200
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2101
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2487
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2759
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2546
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1420
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3010
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3567
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2752
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1365
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4468
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2839
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1317
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8904
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1744
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1868
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4414
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1694
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1512
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4030
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1668
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1972
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1370
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1856
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1982
341 مهریهمشاوره قضایی1634
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1832
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1743
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2003
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1449
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1950
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2072
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1471
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2300
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2136
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1854
352 طلاق زنمشاوره قضایی1905
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2658
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3979
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2054
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1960
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2999

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است