پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 5 مهر 1400 (Mon, 27 Sep 2021) | 14:33:31
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1970
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2433
3 محرومیتمشاوره قضایی1783
4 خیانتمشاوره قضایی2392
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1632
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2056
7 فروش زمینمشاوره قضایی1711
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2700
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1602
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2530
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1787
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1991
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2777
14 جعلمشاوره قضایی1909
15 طلاقمشاوره قضایی1777
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1973
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2395
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1635
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2889
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1639
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1743
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2313
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1829
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2442
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1478
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2021
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1485
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1630
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی7803
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1626
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1637
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1888
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1612
34 وکالتمشاوره قضایی1693
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2018
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1600
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1526
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1783
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8276
40 مهریهمشاوره قضایی1937
41 تجارتمشاوره قضایی1666
42 تهاترمشاوره قضایی1783
43 اعسارمشاوره قضایی1635
44 وکالتمشاوره قضایی1623
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1804
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1491
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2550
48 معامله معارضمشاوره قضایی2731
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1713
50 نفقهمشاوره قضایی1720
51 صلاحیتمشاوره قضایی1599
52 صلاحیتمشاوره قضایی1469
53 سرقفلیمشاوره قضایی1728
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1496
55 با سلام مشاوره قضایی1320
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1707
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1978
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2031
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1765
60 جعلمشاوره قضایی1801
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2742
62 سهم الارثمشاوره قضایی1612
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6454
64 جعلمشاوره قضایی1512
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3337
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1426
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1612
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1440
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1301
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1824
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1745
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1705
73 سرقفلیمشاوره قضایی1488
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1414
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1584
76 ارثمشاوره قضایی1596
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1640
78 نشوزمشاوره قضایی1332
79 تمکینمشاوره قضایی1399
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1743
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1507
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1636
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3878
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1698
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1545
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16059
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1910
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1532
89 سربازیمشاوره قضایی1388
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3996
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1401
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1582
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2344
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1511
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1617
96 قراردادمشاوره قضایی1412
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1479
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1644
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1995
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1569
101 ارثمشاوره قضایی1449
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3023
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1689
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1578
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1367
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1769
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9249
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1366
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1640
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1360
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1739
112 جعلمشاوره قضایی1474
113 ارثمشاوره قضایی1519
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3648
115 مجازاتمشاوره قضایی1394
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2112
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1343
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1633
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1578
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1450
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1552
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1463
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2209
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2050
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1912
126 طلب مالیمشاوره قضایی1291
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1697
128 نحلهمشاوره قضایی1467
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1416
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5246
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1579
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1485
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1286
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1689
135 سربازیمشاوره قضایی1518
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1593
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19078
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1647
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1848
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2348
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1746
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1380
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1913
144 طلاقمشاوره قضایی1588
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1699
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1580
147 ارث مادریمشاوره قضایی1886
148 مهریهمشاوره قضایی1495
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1593
150 حکم حجرمشاوره قضایی1638
151 ارثمشاوره قضایی1433
152 سوالمشاوره قضایی1386
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1730
154 سفتهمشاوره قضایی1499
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1632
156 ارثمشاوره قضایی1492
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1602
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1366
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1457
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1412
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2692
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2052
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4023
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2422
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2640
166 شهادتمشاوره قضایی1219
167 تغییر سنمشاوره قضایی1774
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1754
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1490
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7055
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2829
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1430
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1739
174 وصول طلبمشاوره قضایی1406
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11032
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4395
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1568
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2302
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1493
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1812
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1677
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1737
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2235
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9930
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2087
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1585
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1736
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1526
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2020
190 مضاربهمشاوره قضایی1598
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1511
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2639
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1460
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2271
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1426
196 توجیهیمشاوره قضایی1322
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1532
198 سفیدامضامشاوره قضایی2182
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3989
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3125
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1778
202 صلح نامهمشاوره قضایی9061
203 سوالمشاوره قضایی1500
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2973
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1261
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1933
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1450
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1406
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1629
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2236
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1385
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1662
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1816
214 تغییر سنمشاوره قضایی1834
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1414
216 حقوق زنمشاوره قضایی1514
217 وازکتومیمشاوره قضایی2011
218 مشاورهمشاوره قضایی1614
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1712
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1510
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2186
222 ارث میراثمشاوره قضایی1634
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1792
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1710
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1580
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3623
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2210
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1754
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1425
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1647
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1416
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1979
233 جزامشاوره قضایی1428
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1629
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1427
236 مشاورهمشاوره قضایی1495
237 وثیقهمشاوره قضایی1535
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1531
239 ارثمشاوره قضایی1460
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3241
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3035
242 ارثمشاوره قضایی1403
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1772
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2031
245 تغیر سنمشاوره قضایی1907
246 طلاقمشاوره قضایی1463
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6174
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3704
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1887
250 ماهوارهمشاوره قضایی1704
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2818
252 سوالمشاوره قضایی1409
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1463
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1416
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3988
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1982
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1668
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1851
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2299
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3095
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1667
262 سوالمشاوره قضایی1629
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1649
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2240
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1790
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1798
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2243
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2006
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2022
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2132
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3048
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1999
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2013
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی10082
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1851
276 چک کیفریمشاوره قضایی1855
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1545
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1868
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1699
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی17354
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3727
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1910
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8249
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2198
285 مهریهمشاوره قضایی1960
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3406
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2815
288 قذفمشاوره قضایی2136
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1832
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3047
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2020
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2015
293 جهیزیهمشاوره قضایی2136
294 جهیزیهمشاوره قضایی1732
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2165
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2247
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1806
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4812
299 سابقهمشاوره قضایی1859
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1749
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2198
302 تصادفمشاوره قضایی1871
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2730
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2617
305 هیات امنامشاوره قضایی1932
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2225
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1858
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2795
309 مهریهمشاوره قضایی1860
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2192
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2473
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1931
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2460
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2031
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2697
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3291
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2829
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3560
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3315
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3187
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1958
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3817
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4203
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3892
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1886
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5419
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3399
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1843
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10198
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2267
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2883
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5173
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2142
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2062
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4762
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2238
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2540
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2055
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2449
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2487
341 مهریهمشاوره قضایی2092
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2393
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2402
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2556
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1962
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2824
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2751
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2003
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3303
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2726
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2380
352 طلاق زنمشاوره قضایی2421
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3205
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4820
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2624
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2488
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3545
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است