پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 4 بهمن 1400 (Mon, 24 Jan 2022) | 05:06:41
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2055
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2514
3 محرومیتمشاوره قضایی1860
4 خیانتمشاوره قضایی2469
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1701
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2117
7 فروش زمینمشاوره قضایی1781
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2777
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1666
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2595
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1849
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2060
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2844
14 جعلمشاوره قضایی1992
15 طلاقمشاوره قضایی1840
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2031
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2456
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1701
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2963
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1710
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1819
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2402
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1890
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2606
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1530
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2077
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1545
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1691
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی8542
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1676
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1700
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1939
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1668
34 وکالتمشاوره قضایی1757
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2080
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1667
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1580
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1841
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8347
40 مهریهمشاوره قضایی1986
41 تجارتمشاوره قضایی1732
42 تهاترمشاوره قضایی1841
43 اعسارمشاوره قضایی1703
44 وکالتمشاوره قضایی1677
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1865
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1549
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2606
48 معامله معارضمشاوره قضایی2790
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1774
50 نفقهمشاوره قضایی1773
51 صلاحیتمشاوره قضایی1660
52 صلاحیتمشاوره قضایی1524
53 سرقفلیمشاوره قضایی1786
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1554
55 با سلام مشاوره قضایی1378
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1763
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2035
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2101
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1823
60 جعلمشاوره قضایی1862
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2802
62 سهم الارثمشاوره قضایی1666
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6510
64 جعلمشاوره قضایی1571
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3391
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1477
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1666
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1492
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1363
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1872
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1801
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1758
73 سرقفلیمشاوره قضایی1536
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1462
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1639
76 ارثمشاوره قضایی1651
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1690
78 نشوزمشاوره قضایی1386
79 تمکینمشاوره قضایی1453
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1799
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1564
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1691
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3938
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1761
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1604
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16148
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1969
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1582
89 سربازیمشاوره قضایی1452
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4040
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1453
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1649
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2397
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1568
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1669
96 قراردادمشاوره قضایی1485
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1542
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1702
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2048
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1624
101 ارثمشاوره قضایی1510
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3106
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1741
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1634
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1418
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1819
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9305
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1428
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1699
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1426
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1792
112 جعلمشاوره قضایی1529
113 ارثمشاوره قضایی1569
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3699
115 مجازاتمشاوره قضایی1456
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2173
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1392
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1689
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1629
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1501
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1599
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1516
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2271
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2105
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1963
126 طلب مالیمشاوره قضایی1349
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1749
128 نحلهمشاوره قضایی1520
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1479
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5384
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1629
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1534
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1337
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1750
135 سربازیمشاوره قضایی1561
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1650
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19258
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1700
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1903
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2408
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1805
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1437
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1962
144 طلاقمشاوره قضایی1631
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1781
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1636
147 ارث مادریمشاوره قضایی1952
148 مهریهمشاوره قضایی1547
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1645
150 حکم حجرمشاوره قضایی1699
151 ارثمشاوره قضایی1483
152 سوالمشاوره قضایی1438
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1785
154 سفتهمشاوره قضایی1560
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1694
156 ارثمشاوره قضایی1545
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1654
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1419
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1516
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1463
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2745
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2105
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4087
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2517
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2711
166 شهادتمشاوره قضایی1279
167 تغییر سنمشاوره قضایی1824
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1824
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1545
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7120
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2894
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1485
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1791
174 وصول طلبمشاوره قضایی1465
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11180
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4443
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1624
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2368
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1552
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1875
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1724
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1800
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2295
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10000
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2137
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1641
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1792
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1590
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2080
190 مضاربهمشاوره قضایی1657
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1569
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2701
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1522
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2338
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1481
196 توجیهیمشاوره قضایی1378
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1585
198 سفیدامضامشاوره قضایی2250
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4052
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3294
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1835
202 صلح نامهمشاوره قضایی9126
203 سوالمشاوره قضایی1554
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3027
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1316
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1983
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1508
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1456
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1684
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2291
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1441
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1711
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1876
214 تغییر سنمشاوره قضایی1889
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1463
216 حقوق زنمشاوره قضایی1568
217 وازکتومیمشاوره قضایی2077
218 مشاورهمشاوره قضایی1667
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1775
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1553
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2243
222 ارث میراثمشاوره قضایی1687
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1848
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1760
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1631
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3685
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2261
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1815
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1477
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1705
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1472
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2034
233 جزامشاوره قضایی1487
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1688
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1480
236 مشاورهمشاوره قضایی1548
237 وثیقهمشاوره قضایی1582
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1586
239 ارثمشاوره قضایی1507
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3302
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3125
242 ارثمشاوره قضایی1458
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1822
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2085
245 تغیر سنمشاوره قضایی1954
246 طلاقمشاوره قضایی1515
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6264
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3773
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1946
250 ماهوارهمشاوره قضایی1761
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2879
252 سوالمشاوره قضایی1458
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1514
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1466
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4045
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2032
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1722
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1905
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2370
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3240
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1726
262 سوالمشاوره قضایی1685
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1710
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2296
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1837
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1852
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2330
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2055
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2081
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2185
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3116
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2055
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2058
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی10392
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1914
276 چک کیفریمشاوره قضایی1909
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1599
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1933
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1761
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی17846
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3845
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1966
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8324
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2264
285 مهریهمشاوره قضایی2016
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3463
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2871
288 قذفمشاوره قضایی2190
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1891
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3105
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2079
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2075
293 جهیزیهمشاوره قضایی2192
294 جهیزیهمشاوره قضایی1780
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2223
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2297
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1864
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4964
299 سابقهمشاوره قضایی1915
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1803
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2247
302 تصادفمشاوره قضایی1926
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2789
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2678
305 هیات امنامشاوره قضایی1992
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2300
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1911
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2844
309 مهریهمشاوره قضایی1915
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2270
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2521
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1998
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2516
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2086
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2755
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3352
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2931
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3622
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3367
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3239
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2025
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3903
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4254
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3947
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1949
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5477
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3455
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1901
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10254
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2322
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2936
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5225
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2201
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2118
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4817
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2308
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2605
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2121
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2499
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2551
341 مهریهمشاوره قضایی2155
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2446
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2462
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2617
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2023
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2896
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2808
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2065
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3363
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2785
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2439
352 طلاق زنمشاوره قضایی2482
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3266
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4888
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2684
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2553
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3608
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است