یک شنبه، 6 اسفند 1396 (Sun, 25 Feb 2018) | 21:02:06  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1245
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1555
3 محرومیتمشاوره قضایی1083
4 خیانتمشاوره قضایی1471
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی966
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1331
7 فروش زمینمشاوره قضایی1010
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1895
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی938
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1848
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1180
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1236
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1866
14 جعلمشاوره قضایی1129
15 طلاقمشاوره قضایی1227
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1306
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1712
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی948
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1791
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی962
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1068
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1064
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1167
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1433
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی880
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1423
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی894
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1014
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی3076
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی974
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1058
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1172
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1007
34 وکالتمشاوره قضایی1026
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1227
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1015
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی941
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1123
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی5477
40 مهریهمشاوره قضایی1339
41 تجارتمشاوره قضایی1036
42 تهاترمشاوره قضایی1094
43 اعسارمشاوره قضایی1045
44 وکالتمشاوره قضایی1028
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1068
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی929
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1477
48 معامله معارضمشاوره قضایی1778
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1064
50 نفقهمشاوره قضایی1125
51 صلاحیتمشاوره قضایی948
52 صلاحیتمشاوره قضایی853
53 سرقفلیمشاوره قضایی1115
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی914
55 با سلام مشاوره قضایی853
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1037
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1151
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1218
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1092
60 جعلمشاوره قضایی1086
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1679
62 سهم الارثمشاوره قضایی1047
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4491
64 جعلمشاوره قضایی945
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2375
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی998
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1086
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی834
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی827
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1219
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1165
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1056
73 سرقفلیمشاوره قضایی945
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی905
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی954
76 ارثمشاوره قضایی1039
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1114
78 نشوزمشاوره قضایی835
79 تمکینمشاوره قضایی938
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1015
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1002
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی985
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2749
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1069
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی926
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی9495
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1283
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی913
89 سربازیمشاوره قضایی852
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2898
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی819
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1008
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1287
94 کلاهبراریمشاوره قضایی842
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی984
96 قراردادمشاوره قضایی859
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی930
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1047
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1448
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی992
101 ارثمشاوره قضایی924
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1674
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1170
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی923
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی838
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1097
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی6290
108 حکم الف وبمشاوره قضایی819
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1050
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی864
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1114
112 جعلمشاوره قضایی891
113 ارثمشاوره قضایی829
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2825
115 مجازاتمشاوره قضایی870
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1468
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی809
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1012
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1038
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی864
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1008
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی960
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1586
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1309
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1264
126 طلب مالیمشاوره قضایی799
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1131
128 نحلهمشاوره قضایی876
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی833
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2724
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1091
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی948
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی791
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1052
135 سربازیمشاوره قضایی859
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی980
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی9961
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1069
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1336
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1313
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1119
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی880
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1295
144 طلاقمشاوره قضایی1089
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1014
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1040
147 ارث مادریمشاوره قضایی1235
148 مهریهمشاوره قضایی1032
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی987
150 حکم حجرمشاوره قضایی1072
151 ارثمشاوره قضایی960
152 سوالمشاوره قضایی901
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1179
154 سفتهمشاوره قضایی951
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی945
156 ارثمشاوره قضایی999
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی982
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی876
159 ولایت قهریمشاوره قضایی922
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی841
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2106
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1376
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی2011
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1528
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1588
166 شهادتمشاوره قضایی769
167 تغییر سنمشاوره قضایی1280
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1101
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1021
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی3762
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1650
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی941
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1093
174 وصول طلبمشاوره قضایی903
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی5659
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3764
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1025
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1619
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی936
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1016
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1018
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1183
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1450
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7946
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1585
186 بیماری روحیمشاوره قضایی929
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1252
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1001
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1327
190 مضاربهمشاوره قضایی1001
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی895
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1770
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی899
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1227
195 درخواست مجددمشاوره قضایی841
196 توجیهیمشاوره قضایی775
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1040
198 سفیدامضامشاوره قضایی1576
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3077
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1311
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1218
202 صلح نامهمشاوره قضایی6472
203 سوالمشاوره قضایی892
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2332
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی835
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1018
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی967
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی909
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1161
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1628
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی875
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی903
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1271
214 تغییر سنمشاوره قضایی1292
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی900
216 حقوق زنمشاوره قضایی997
217 وازکتومیمشاوره قضایی1399
218 مشاورهمشاوره قضایی952
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1085
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1034
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1255
222 ارث میراثمشاوره قضایی1038
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1291
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1142
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1120
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2607
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1686
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1141
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی972
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1061
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی959
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1397
233 جزامشاوره قضایی928
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1002
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی962
236 مشاورهمشاوره قضایی908
237 وثیقهمشاوره قضایی953
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی931
239 ارثمشاوره قضایی1005
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2497
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1782
242 ارثمشاوره قضایی944
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1159
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1206
245 تغیر سنمشاوره قضایی1387
246 طلاقمشاوره قضایی940
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3722
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2839
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1262
250 ماهوارهمشاوره قضایی1186
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1452
252 سوالمشاوره قضایی975
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی877
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی882
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3031
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1388
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1101
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1168
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1627
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1791
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1079
262 سوالمشاوره قضایی1118
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1043
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1601
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1325
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1187
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1350
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1245
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1528
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1610
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2266
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1494
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1142
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی5647
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1257
276 چک کیفریمشاوره قضایی1325
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1006
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1312
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1168
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی9800
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2382
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1270
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7201
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1374
285 مهریهمشاوره قضایی1393
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2837
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2047
288 قذفمشاوره قضایی1456
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1203
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2392
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1459
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1493
293 جهیزیهمشاوره قضایی1554
294 جهیزیهمشاوره قضایی1281
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1597
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1594
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1207
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2983
299 سابقهمشاوره قضایی1208
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1186
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1258
302 تصادفمشاوره قضایی1376
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2240
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2013
305 هیات امنامشاوره قضایی1299
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1300
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1219
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2147
309 مهریهمشاوره قضایی1274
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1603
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1889
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1357
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1874
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1449
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1956
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2159
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2049
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2406
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2713
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2498
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1390
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2973
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3506
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2710
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1335
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4383
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2800
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1292
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8792
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1700
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1833
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4351
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1644
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1483
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3987
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1635
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1928
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1328
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1835
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1949
341 مهریهمشاوره قضایی1594
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1797
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1705
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1955
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1425
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1911
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2033
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1441
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2252
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2100
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1828
352 طلاق زنمشاوره قضایی1870
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2603
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3927
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2005
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1921
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2947

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است