جمعه، 1 شهریور 1398 (Fri, 23 Aug 2019) | 01:28:30  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1565
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1906
3 محرومیتمشاوره قضایی1382
4 خیانتمشاوره قضایی1862
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1271
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1712
7 فروش زمینمشاوره قضایی1342
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2280
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1280
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2195
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1472
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1611
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2325
14 جعلمشاوره قضایی1525
15 طلاقمشاوره قضایی1456
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1620
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2034
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1180
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2349
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1217
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1365
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1285
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1492
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1979
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1191
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1709
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1152
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1281
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی4984
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1290
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1311
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1553
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1288
34 وکالتمشاوره قضایی1374
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1526
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1314
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1197
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1465
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی7687
40 مهریهمشاوره قضایی1635
41 تجارتمشاوره قضایی1308
42 تهاترمشاوره قضایی1456
43 اعسارمشاوره قضایی1317
44 وکالتمشاوره قضایی1314
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1441
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1172
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2096
48 معامله معارضمشاوره قضایی2278
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1361
50 نفقهمشاوره قضایی1422
51 صلاحیتمشاوره قضایی1264
52 صلاحیتمشاوره قضایی1191
53 سرقفلیمشاوره قضایی1448
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1220
55 با سلام مشاوره قضایی1069
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1368
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1658
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1657
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1412
60 جعلمشاوره قضایی1450
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2309
62 سهم الارثمشاوره قضایی1316
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی5721
64 جعلمشاوره قضایی1219
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2849
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1190
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1356
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1178
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1048
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1537
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1431
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1392
73 سرقفلیمشاوره قضایی1222
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1107
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1235
76 ارثمشاوره قضایی1305
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1353
78 نشوزمشاوره قضایی1066
79 تمکینمشاوره قضایی1179
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1342
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1222
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1302
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3397
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1402
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1192
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی13853
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1550
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1152
89 سربازیمشاوره قضایی1086
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3638
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1126
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1331
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1669
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1167
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1278
96 قراردادمشاوره قضایی1142
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1151
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1357
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1737
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1262
101 ارثمشاوره قضایی1181
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2286
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1388
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1274
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1115
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1413
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی8519
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1035
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1348
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1081
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1471
112 جعلمشاوره قضایی1133
113 ارثمشاوره قضایی1184
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3334
115 مجازاتمشاوره قضایی1062
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1734
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1075
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1357
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1309
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1111
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1260
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1191
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1847
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1664
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1556
126 طلب مالیمشاوره قضایی1050
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1454
128 نحلهمشاوره قضایی1192
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1130
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی4116
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1315
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1216
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1006
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1336
135 سربازیمشاوره قضایی1123
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1225
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی15923
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1316
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1573
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1673
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1428
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1091
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1610
144 طلاقمشاوره قضایی1353
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1397
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1246
147 ارث مادریمشاوره قضایی1542
148 مهریهمشاوره قضایی1245
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1242
150 حکم حجرمشاوره قضایی1343
151 ارثمشاوره قضایی1169
152 سوالمشاوره قضایی1128
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1441
154 سفتهمشاوره قضایی1233
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1291
156 ارثمشاوره قضایی1246
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1325
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1056
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1132
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1115
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2441
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1702
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3454
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1873
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2172
166 شهادتمشاوره قضایی968
167 تغییر سنمشاوره قضایی1519
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1401
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1242
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی5924
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2197
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1168
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1421
174 وصول طلبمشاوره قضایی1153
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی8302
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4095
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1239
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1957
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1223
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1406
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1336
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1453
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1852
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9340
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1817
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1236
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1482
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1220
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1709
190 مضاربهمشاوره قضایی1247
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1207
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2250
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1144
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1663
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1083
196 توجیهیمشاوره قضایی1030
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1284
198 سفیدامضامشاوره قضایی1876
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3534
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1947
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1526
202 صلح نامهمشاوره قضایی8338
203 سوالمشاوره قضایی1169
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2615
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1034
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1428
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1175
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1140
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1378
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1987
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1109
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1279
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1578
214 تغییر سنمشاوره قضایی1551
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1147
216 حقوق زنمشاوره قضایی1239
217 وازکتومیمشاوره قضایی1674
218 مشاورهمشاوره قضایی1262
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1372
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1234
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1599
222 ارث میراثمشاوره قضایی1358
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1544
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1414
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1339
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3181
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1939
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1439
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1167
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1352
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1165
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1701
233 جزامشاوره قضایی1136
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1377
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1155
236 مشاورهمشاوره قضایی1202
237 وثیقهمشاوره قضایی1267
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1248
239 ارثمشاوره قضایی1198
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2846
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2514
242 ارثمشاوره قضایی1127
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1487
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1471
245 تغیر سنمشاوره قضایی1662
246 طلاقمشاوره قضایی1128
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی5066
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3319
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1509
250 ماهوارهمشاوره قضایی1445
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2151
252 سوالمشاوره قضایی1161
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1153
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1101
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3653
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1716
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1378
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1556
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1951
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2293
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1388
262 سوالمشاوره قضایی1357
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1302
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1961
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1526
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1511
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1669
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1537
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1754
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1867
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2713
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1733
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1438
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی8087
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1576
276 چک کیفریمشاوره قضایی1580
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1266
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1601
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1420
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی14685
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2875
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1578
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7817
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1858
285 مهریهمشاوره قضایی1666
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3107
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2467
288 قذفمشاوره قضایی1802
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1472
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2712
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1697
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1749
293 جهیزیهمشاوره قضایی1805
294 جهیزیهمشاوره قضایی1488
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1874
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1958
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1453
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3693
299 سابقهمشاوره قضایی1532
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1475
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1594
302 تصادفمشاوره قضایی1629
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2487
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2356
305 هیات امنامشاوره قضایی1616
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1664
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1567
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2514
309 مهریهمشاوره قضایی1598
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1865
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2198
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1649
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2115
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1780
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2375
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2656
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2475
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3109
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3006
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2878
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1678
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3361
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3904
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3185
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1576
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5024
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3066
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1542
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9694
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1996
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2260
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4783
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1887
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1741
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4386
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1921
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2245
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1616
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2156
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2180
341 مهریهمشاوره قضایی1832
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2104
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1996
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2209
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1662
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2230
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2398
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1701
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2681
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2426
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2097
352 طلاق زنمشاوره قضایی2125
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2941
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4418
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2358
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2185
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3241

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است