پنج شنبه، 2 آذر 1396 (Thu, 23 Nov 2017) | 16:49:29  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1167
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1463
3 محرومیتمشاوره قضایی1014
4 خیانتمشاوره قضایی1394
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی899
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1253
7 فروش زمینمشاوره قضایی936
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1808
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی864
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1769
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1110
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1128
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1782
14 جعلمشاوره قضایی1052
15 طلاقمشاوره قضایی1158
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1232
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1627
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی886
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1684
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی897
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی989
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی990
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1092
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1335
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی802
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1357
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی839
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی935
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2666
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی904
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1009
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1102
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی955
34 وکالتمشاوره قضایی964
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1174
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی969
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی893
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1047
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی4844
40 مهریهمشاوره قضایی1282
41 تجارتمشاوره قضایی965
42 تهاترمشاوره قضایی1033
43 اعسارمشاوره قضایی998
44 وکالتمشاوره قضایی984
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی989
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی873
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1381
48 معامله معارضمشاوره قضایی1703
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1000
50 نفقهمشاوره قضایی1064
51 صلاحیتمشاوره قضایی888
52 صلاحیتمشاوره قضایی815
53 سرقفلیمشاوره قضایی1034
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی843
55 با سلام مشاوره قضایی795
56 حصر وراثتمشاوره قضایی961
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1062
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1123
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1043
60 جعلمشاوره قضایی1012
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1550
62 سهم الارثمشاوره قضایی978
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4357
64 جعلمشاوره قضایی870
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2266
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی959
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1010
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی785
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی780
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1146
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1096
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی977
73 سرقفلیمشاوره قضایی886
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی850
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی901
76 ارثمشاوره قضایی973
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1051
78 نشوزمشاوره قضایی801
79 تمکینمشاوره قضایی875
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی950
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی948
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی918
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2623
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1003
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی860
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی8502
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1234
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی862
89 سربازیمشاوره قضایی777
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2793
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی753
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی966
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1205
94 کلاهبراریمشاوره قضایی793
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی911
96 قراردادمشاوره قضایی800
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی868
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی986
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1404
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی931
101 ارثمشاوره قضایی868
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1586
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1116
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی865
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی780
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1020
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی5932
108 حکم الف وبمشاوره قضایی751
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی983
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی827
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1054
112 جعلمشاوره قضایی848
113 ارثمشاوره قضایی777
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2733
115 مجازاتمشاوره قضایی806
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1408
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی771
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی939
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی990
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی830
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی939
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی890
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1508
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1233
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1198
126 طلب مالیمشاوره قضایی753
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1061
128 نحلهمشاوره قضایی807
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی776
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2498
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1036
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی908
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی767
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1001
135 سربازیمشاوره قضایی811
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی908
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی8729
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1002
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1271
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1237
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1081
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی851
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1222
144 طلاقمشاوره قضایی1014
145 زمین ارثیمشاوره قضایی926
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی987
147 ارث مادریمشاوره قضایی1161
148 مهریهمشاوره قضایی971
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی941
150 حکم حجرمشاوره قضایی1014
151 ارثمشاوره قضایی928
152 سوالمشاوره قضایی851
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1117
154 سفتهمشاوره قضایی891
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی876
156 ارثمشاوره قضایی941
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی914
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی855
159 ولایت قهریمشاوره قضایی882
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی792
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2014
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1314
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1783
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1446
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1498
166 شهادتمشاوره قضایی743
167 تغییر سنمشاوره قضایی1236
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1058
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی982
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی3261
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1562
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی870
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1039
174 وصول طلبمشاوره قضایی849
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی5144
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3704
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی988
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1519
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی876
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی930
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی954
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1110
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1367
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7740
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1499
186 بیماری روحیمشاوره قضایی869
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1191
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی942
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1261
190 مضاربهمشاوره قضایی934
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی838
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1677
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی851
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1140
195 درخواست مجددمشاوره قضایی782
196 توجیهیمشاوره قضایی723
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی998
198 سفیدامضامشاوره قضایی1508
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2976
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1204
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1154
202 صلح نامهمشاوره قضایی6176
203 سوالمشاوره قضایی839
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2280
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی777
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی950
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی921
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی851
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1103
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1563
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی823
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی840
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1187
214 تغییر سنمشاوره قضایی1233
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی836
216 حقوق زنمشاوره قضایی945
217 وازکتومیمشاوره قضایی1323
218 مشاورهمشاوره قضایی892
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1009
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1003
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1186
222 ارث میراثمشاوره قضایی974
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1216
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1080
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1062
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2517
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1596
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1085
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی912
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1020
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی903
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1329
233 جزامشاوره قضایی868
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی928
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی916
236 مشاورهمشاوره قضایی878
237 وثیقهمشاوره قضایی914
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی865
239 ارثمشاوره قضایی955
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2435
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1696
242 ارثمشاوره قضایی925
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1100
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1115
245 تغیر سنمشاوره قضایی1327
246 طلاقمشاوره قضایی909
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3463
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2740
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1201
250 ماهوارهمشاوره قضایی1152
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1366
252 سوالمشاوره قضایی920
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی843
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی834
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2897
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1319
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1035
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1096
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1542
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1707
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1022
262 سوالمشاوره قضایی1084
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی987
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1530
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1277
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1126
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1275
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1176
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1475
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1536
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2172
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1412
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1096
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی5140
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1174
276 چک کیفریمشاوره قضایی1246
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی972
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1227
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1097
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی8788
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2267
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1199
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7031
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1236
285 مهریهمشاوره قضایی1291
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2770
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1951
288 قذفمشاوره قضایی1387
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1121
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2342
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1389
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1435
293 جهیزیهمشاوره قضایی1495
294 جهیزیهمشاوره قضایی1243
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1540
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1524
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1165
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2850
299 سابقهمشاوره قضایی1145
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1148
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1227
302 تصادفمشاوره قضایی1317
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2202
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1941
305 هیات امنامشاوره قضایی1236
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1245
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1136
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2059
309 مهریهمشاوره قضایی1216
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1516
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1821
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1293
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1815
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1372
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1883
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2102
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1969
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2312
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2626
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2406
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1322
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2898
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3404
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2614
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1264
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4274
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2711
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1224
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8586
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1607
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1783
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4273
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1566
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1435
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3908
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1568
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1872
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1265
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1776
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1907
341 مهریهمشاوره قضایی1539
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1724
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1642
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1891
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1369
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1827
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1956
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1388
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2142
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2022
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1776
352 طلاق زنمشاوره قضایی1806
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2520
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3808
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1940
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1865
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2880

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است