دو شنبه، 27 خرداد 1398 (Mon, 17 Jun 2019) | 18:12:15  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1531
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1873
3 محرومیتمشاوره قضایی1356
4 خیانتمشاوره قضایی1819
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1255
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1677
7 فروش زمینمشاوره قضایی1312
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2249
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1244
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2168
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1449
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1575
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2291
14 جعلمشاوره قضایی1501
15 طلاقمشاوره قضایی1443
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1598
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2003
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1160
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2301
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1197
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1339
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی1270
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1463
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1943
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1170
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1687
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1130
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1266
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی4745
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1265
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1292
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1513
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1271
34 وکالتمشاوره قضایی1335
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1496
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1293
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1173
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1432
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی7614
40 مهریهمشاوره قضایی1603
41 تجارتمشاوره قضایی1291
42 تهاترمشاوره قضایی1424
43 اعسارمشاوره قضایی1291
44 وکالتمشاوره قضایی1292
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1412
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1146
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2046
48 معامله معارضمشاوره قضایی2245
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1347
50 نفقهمشاوره قضایی1401
51 صلاحیتمشاوره قضایی1238
52 صلاحیتمشاوره قضایی1158
53 سرقفلیمشاوره قضایی1427
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1188
55 با سلام مشاوره قضایی1046
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1344
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1611
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1613
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1389
60 جعلمشاوره قضایی1408
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2241
62 سهم الارثمشاوره قضایی1297
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی5549
64 جعلمشاوره قضایی1199
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2819
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1180
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1324
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1150
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1026
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1519
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1405
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1352
73 سرقفلیمشاوره قضایی1194
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1084
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1204
76 ارثمشاوره قضایی1282
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1341
78 نشوزمشاوره قضایی1041
79 تمکینمشاوره قضایی1159
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1319
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1210
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1280
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3352
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1381
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1171
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی13410
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1521
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1131
89 سربازیمشاوره قضایی1062
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3544
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1089
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1301
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1619
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1147
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1248
96 قراردادمشاوره قضایی1115
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1126
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1330
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1714
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1231
101 ارثمشاوره قضایی1152
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2207
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1364
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1239
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1088
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1382
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی8337
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1020
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1326
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1055
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1436
112 جعلمشاوره قضایی1105
113 ارثمشاوره قضایی1161
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3278
115 مجازاتمشاوره قضایی1045
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1698
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1046
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1323
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1286
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1091
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1237
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1170
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1831
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1635
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1524
126 طلب مالیمشاوره قضایی1021
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1429
128 نحلهمشاوره قضایی1166
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1102
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی3969
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1296
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1200
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی982
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1311
135 سربازیمشاوره قضایی1103
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1209
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی15337
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1296
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1545
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1566
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1405
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1067
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1583
144 طلاقمشاوره قضایی1346
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1347
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1231
147 ارث مادریمشاوره قضایی1507
148 مهریهمشاوره قضایی1226
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1216
150 حکم حجرمشاوره قضایی1318
151 ارثمشاوره قضایی1152
152 سوالمشاوره قضایی1109
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1424
154 سفتهمشاوره قضایی1210
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1256
156 ارثمشاوره قضایی1226
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1289
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1038
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1111
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1094
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2407
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1669
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3364
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1837
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2103
166 شهادتمشاوره قضایی942
167 تغییر سنمشاوره قضایی1497
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1361
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1226
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی5743
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2058
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1144
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1397
174 وصول طلبمشاوره قضایی1126
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی7985
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4059
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1214
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1922
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1195
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1375
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1300
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1429
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1824
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9210
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1810
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1201
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1464
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1199
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1667
190 مضاربهمشاوره قضایی1219
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1177
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2217
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1119
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1579
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1061
196 توجیهیمشاوره قضایی1007
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1265
198 سفیدامضامشاوره قضایی1850
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3500
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1862
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1500
202 صلح نامهمشاوره قضایی8180
203 سوالمشاوره قضایی1145
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2583
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1012
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1287
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1150
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1114
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1361
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1969
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1078
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1242
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1560
214 تغییر سنمشاوره قضایی1523
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1123
216 حقوق زنمشاوره قضایی1217
217 وازکتومیمشاوره قضایی1650
218 مشاورهمشاوره قضایی1230
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1328
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1224
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1479
222 ارث میراثمشاوره قضایی1335
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1520
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1390
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1313
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3127
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1921
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1416
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1141
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1317
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1143
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1675
233 جزامشاوره قضایی1121
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1347
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1141
236 مشاورهمشاوره قضایی1165
237 وثیقهمشاوره قضایی1242
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1223
239 ارثمشاوره قضایی1187
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2822
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2450
242 ارثمشاوره قضایی1107
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1453
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1442
245 تغیر سنمشاوره قضایی1631
246 طلاقمشاوره قضایی1110
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی4948
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3267
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1484
250 ماهوارهمشاوره قضایی1422
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1994
252 سوالمشاوره قضایی1142
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1128
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1080
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3598
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1681
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1354
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1519
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1918
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2244
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1344
262 سوالمشاوره قضایی1325
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1279
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1934
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1515
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1478
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1637
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1457
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1732
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1846
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2677
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1701
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1333
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی7770
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1535
276 چک کیفریمشاوره قضایی1556
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1245
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1569
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1401
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی14271
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2822
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1538
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی7762
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1817
285 مهریهمشاوره قضایی1636
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3085
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2435
288 قذفمشاوره قضایی1776
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1454
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2677
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1673
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1724
293 جهیزیهمشاوره قضایی1781
294 جهیزیهمشاوره قضایی1476
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1846
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1920
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1428
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی3619
299 سابقهمشاوره قضایی1498
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1447
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1481
302 تصادفمشاوره قضایی1603
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2464
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2332
305 هیات امنامشاوره قضایی1592
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1600
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1539
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2480
309 مهریهمشاوره قضایی1565
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1843
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2164
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1614
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2094
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1745
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2312
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2522
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2426
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3045
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2979
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2853
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1651
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3328
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3849
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3024
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1551
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4955
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3036
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1519
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی9636
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1970
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2126
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4756
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1872
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1721
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4343
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1893
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2217
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1586
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2129
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2160
341 مهریهمشاوره قضایی1818
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2087
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1975
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2185
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1636
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2131
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2366
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1687
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2604
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2391
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2071
352 طلاق زنمشاوره قضایی2113
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2919
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4363
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2338
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2174
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3215

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است