پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 29 اسفند 1401 (Mon, 20 Mar 2023) | 20:25:53
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2410
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2894
3 محرومیتمشاوره قضایی2234
4 خیانتمشاوره قضایی2881
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2052
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2460
7 فروش زمینمشاوره قضایی2133
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3122
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2000
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2942
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2159
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2414
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3195
14 جعلمشاوره قضایی2367
15 طلاقمشاوره قضایی2174
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2406
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2789
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2045
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3321
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2032
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2165
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2740
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2224
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3099
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1819
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2392
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1886
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2007
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی10508
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1986
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2016
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2271
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1981
34 وکالتمشاوره قضایی2076
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2412
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1968
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1888
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2160
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی9127
40 مهریهمشاوره قضایی2295
41 تجارتمشاوره قضایی2172
42 تهاترمشاوره قضایی2147
43 اعسارمشاوره قضایی2013
44 وکالتمشاوره قضایی1983
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2188
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1848
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3029
48 معامله معارضمشاوره قضایی3120
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2095
50 نفقهمشاوره قضایی2081
51 صلاحیتمشاوره قضایی1977
52 صلاحیتمشاوره قضایی1823
53 سرقفلیمشاوره قضایی2086
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1851
55 با سلام مشاوره قضایی1644
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2052
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2332
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2564
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2129
60 جعلمشاوره قضایی2236
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3101
62 سهم الارثمشاوره قضایی1966
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6819
64 جعلمشاوره قضایی1851
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3689
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1752
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1962
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1765
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1654
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2171
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2100
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2036
73 سرقفلیمشاوره قضایی1782
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1759
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1924
76 ارثمشاوره قضایی1932
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1996
78 نشوزمشاوره قضایی1685
79 تمکینمشاوره قضایی1749
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2142
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1863
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2003
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4325
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2046
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1878
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16725
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2257
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1874
89 سربازیمشاوره قضایی1737
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4347
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1739
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1946
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2692
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1881
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1954
96 قراردادمشاوره قضایی1793
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1852
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2002
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2328
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1916
101 ارثمشاوره قضایی1793
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3628
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2038
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1976
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1710
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2121
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9619
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1720
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1990
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1734
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2071
112 جعلمشاوره قضایی1822
113 ارثمشاوره قضایی1842
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4004
115 مجازاتمشاوره قضایی1750
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2484
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1712
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2091
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1900
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1786
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1874
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1797
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2558
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2385
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2272
126 طلب مالیمشاوره قضایی1614
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2047
128 نحلهمشاوره قضایی1821
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1792
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی6710
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1902
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1838
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1618
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2055
135 سربازیمشاوره قضایی1852
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1929
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی20045
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1993
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2191
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2740
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2098
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1746
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2370
144 طلاقمشاوره قضایی1896
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2103
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1932
147 ارث مادریمشاوره قضایی2266
148 مهریهمشاوره قضایی1824
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1940
150 حکم حجرمشاوره قضایی1996
151 ارثمشاوره قضایی1769
152 سوالمشاوره قضایی1739
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2084
154 سفتهمشاوره قضایی1852
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2016
156 ارثمشاوره قضایی1809
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1934
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1713
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1793
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1735
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3037
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2399
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4468
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2968
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3030
166 شهادتمشاوره قضایی1566
167 تغییر سنمشاوره قضایی2089
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2127
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1836
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7506
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3222
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1778
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2082
174 وصول طلبمشاوره قضایی1750
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی12036
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4759
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1899
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2649
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1841
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2174
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2002
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2185
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2603
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10297
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2447
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1954
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2059
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1884
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2391
190 مضاربهمشاوره قضایی1984
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1844
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2990
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1820
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2657
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1750
196 توجیهیمشاوره قضایی1660
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1876
198 سفیدامضامشاوره قضایی2613
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4421
200 دعوتنامهمشاوره قضایی4252
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2137
202 صلح نامهمشاوره قضایی9474
203 سوالمشاوره قضایی1830
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3342
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1587
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2262
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1783
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1728
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1988
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2571
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1717
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1976
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2154
214 تغییر سنمشاوره قضایی2193
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1748
216 حقوق زنمشاوره قضایی1846
217 وازکتومیمشاوره قضایی2408
218 مشاورهمشاوره قضایی1959
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2055
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1811
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2538
222 ارث میراثمشاوره قضایی1958
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2122
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2048
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1918
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4066
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2558
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2106
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1784
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1992
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1764
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2331
233 جزامشاوره قضایی1763
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2012
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1774
236 مشاورهمشاوره قضایی1837
237 وثیقهمشاوره قضایی1856
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1852
239 ارثمشاوره قضایی1779
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3585
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3694
242 ارثمشاوره قضایی1815
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2090
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2372
245 تغیر سنمشاوره قضایی2230
246 طلاقمشاوره قضایی1805
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی7128
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4059
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2237
250 ماهوارهمشاوره قضایی2037
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3276
252 سوالمشاوره قضایی1733
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1813
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1755
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4343
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2342
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2014
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2189
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2660
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3909
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2034
262 سوالمشاوره قضایی1969
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2016
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2589
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2134
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2139
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2687
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2314
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2381
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2460
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3420
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2359
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2331
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی11424
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2209
276 چک کیفریمشاوره قضایی2194
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1903
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2230
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2055
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی20031
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4415
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2317
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8621
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2553
285 مهریهمشاوره قضایی2304
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3801
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3131
288 قذفمشاوره قضایی2484
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2160
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3374
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2409
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2343
293 جهیزیهمشاوره قضایی2484
294 جهیزیهمشاوره قضایی2055
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2605
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2607
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2156
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5440
299 سابقهمشاوره قضایی2192
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2088
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2527
302 تصادفمشاوره قضایی2216
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3051
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2929
305 هیات امنامشاوره قضایی2279
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2621
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2197
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3105
309 مهریهمشاوره قضایی2179
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2608
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2812
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2295
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2794
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2429
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3037
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3663
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3284
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3957
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3655
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3511
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2308
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4250
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4555
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4233
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2290
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5776
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3744
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2312
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10559
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2609
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3217
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5518
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2488
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2412
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5110
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2603
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2889
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2429
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2778
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2846
341 مهریهمشاوره قضایی2445
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2751
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2753
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2901
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2333
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3181
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3105
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2363
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3635
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3086
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2722
352 طلاق زنمشاوره قضایی2758
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3548
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5169
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2977
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2840
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3897
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است