شنبه، 1 مهر 1396 (Sat, 23 Sep 2017) | 00:14:06  
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛
آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1122
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی1426
3 محرومیتمشاوره قضایی978
4 خیانتمشاوره قضایی1342
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی863
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1212
7 فروش زمینمشاوره قضایی898
8 اجراییه چکمشاوره قضایی1721
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی825
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی1728
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1071
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1072
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی1721
14 جعلمشاوره قضایی1023
15 طلاقمشاوره قضایی1119
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1185
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی1574
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی858
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی1601
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی859
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی945
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی951
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1051
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی1275
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی763
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1317
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی818
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی904
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی2474
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی876
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی964
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1048
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی931
34 وکالتمشاوره قضایی940
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1145
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی936
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی861
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1013
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی4338
40 مهریهمشاوره قضایی1239
41 تجارتمشاوره قضایی935
42 تهاترمشاوره قضایی994
43 اعسارمشاوره قضایی978
44 وکالتمشاوره قضایی961
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی962
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی841
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی1330
48 معامله معارضمشاوره قضایی1661
49 چک حقوقیمشاوره قضایی970
50 نفقهمشاوره قضایی1041
51 صلاحیتمشاوره قضایی860
52 صلاحیتمشاوره قضایی791
53 سرقفلیمشاوره قضایی984
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی813
55 با سلام مشاوره قضایی759
56 حصر وراثتمشاوره قضایی929
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1018
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1080
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1003
60 جعلمشاوره قضایی979
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی1496
62 سهم الارثمشاوره قضایی946
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی4257
64 جعلمشاوره قضایی842
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی2191
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی938
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی977
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی758
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی756
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1108
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1061
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی949
73 سرقفلیمشاوره قضایی849
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی823
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی871
76 ارثمشاوره قضایی944
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1017
78 نشوزمشاوره قضایی777
79 تمکینمشاوره قضایی848
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی914
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی917
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی890
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی2515
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی965
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی828
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی7831
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1200
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی828
89 سربازیمشاوره قضایی751
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی2728
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی734
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی933
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی1171
94 کلاهبراریمشاوره قضایی769
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی885
96 قراردادمشاوره قضایی766
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی849
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی949
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1376
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی892
101 ارثمشاوره قضایی842
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی1508
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1073
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی843
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی754
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی986
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی5538
108 حکم الف وبمشاوره قضایی722
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی954
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی805
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1028
112 جعلمشاوره قضایی823
113 ارثمشاوره قضایی758
114 ارش البکارهمشاوره قضایی2635
115 مجازاتمشاوره قضایی776
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1384
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی753
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی906
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی960
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی813
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی913
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی856
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی1456
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1190
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1156
126 طلب مالیمشاوره قضایی735
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1030
128 نحلهمشاوره قضایی779
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی758
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی2340
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1005
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی884
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی751
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی970
135 سربازیمشاوره قضایی791
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی869
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی8093
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی966
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1239
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی1203
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1051
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی834
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1192
144 طلاقمشاوره قضایی976
145 زمین ارثیمشاوره قضایی886
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی955
147 ارث مادریمشاوره قضایی1123
148 مهریهمشاوره قضایی942
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی915
150 حکم حجرمشاوره قضایی979
151 ارثمشاوره قضایی898
152 سوالمشاوره قضایی834
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1086
154 سفتهمشاوره قضایی860
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی844
156 ارثمشاوره قضایی912
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی879
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی841
159 ولایت قهریمشاوره قضایی848
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی761
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1961
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1283
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی1646
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی1405
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی1454
166 شهادتمشاوره قضایی729
167 تغییر سنمشاوره قضایی1194
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1020
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی962
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2953
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی1527
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی845
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1014
174 وصول طلبمشاوره قضایی831
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی4791
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی3634
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی967
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی1462
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی845
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی896
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی930
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1064
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی1322
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی7597
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1430
186 بیماری روحیمشاوره قضایی839
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1164
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی906
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1205
190 مضاربهمشاوره قضایی899
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی812
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی1620
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی823
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی1087
195 درخواست مجددمشاوره قضایی747
196 توجیهیمشاوره قضایی707
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی974
198 سفیدامضامشاوره قضایی1474
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی2877
200 دعوتنامهمشاوره قضایی1151
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1119
202 صلح نامهمشاوره قضایی5950
203 سوالمشاوره قضایی806
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2242
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی750
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی923
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی878
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی831
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1076
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی1541
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی799
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی808
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1151
214 تغییر سنمشاوره قضایی1198
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی813
216 حقوق زنمشاوره قضایی921
217 وازکتومیمشاوره قضایی1288
218 مشاورهمشاوره قضایی873
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی979
220 وصول مهریهمشاوره قضایی983
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی1149
222 ارث میراثمشاوره قضایی934
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1167
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1051
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1041
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی2470
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی1548
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1052
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی881
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی996
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی874
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1293
233 جزامشاوره قضایی835
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی893
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی886
236 مشاورهمشاوره قضایی861
237 وثیقهمشاوره قضایی896
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی833
239 ارثمشاوره قضایی925
240 جعل امضاءمشاوره قضایی2391
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی1642
242 ارثمشاوره قضایی907
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1074
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1059
245 تغیر سنمشاوره قضایی1290
246 طلاقمشاوره قضایی892
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی3292
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی2677
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1170
250 ماهوارهمشاوره قضایی1130
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی1326
252 سوالمشاوره قضایی895
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی824
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی810
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی2794
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1283
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1014
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1047
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی1505
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1643
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی993
262 سوالمشاوره قضایی1065
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی963
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1504
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1243
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1103
267 اسید پاشیمشاوره قضایی1221
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1141
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1444
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی1508
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2099
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1381
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1064
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی4815
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1146
276 چک کیفریمشاوره قضایی1208
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی957
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1189
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1067
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی8164
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی2195
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1158
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی6913
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی1153
285 مهریهمشاوره قضایی1242
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی2737
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی1908
288 قذفمشاوره قضایی1357
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1088
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2306
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1355
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1401
293 جهیزیهمشاوره قضایی1461
294 جهیزیهمشاوره قضایی1220
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی1487
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی1454
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1149
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی2770
299 سابقهمشاوره قضایی1116
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1123
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی1204
302 تصادفمشاوره قضایی1283
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2168
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی1901
305 هیات امنامشاوره قضایی1202
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی1221
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1092
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2026
309 مهریهمشاوره قضایی1176
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی1481
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی1780
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1225
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی1775
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1331
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی1840
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی2073
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی1910
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی2261
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی2590
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی2358
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1291
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی2846
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی3329
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی2548
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1231
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی4169
327 سو پیشینهمشاوره قضایی2654
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1202
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی8430
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی1546
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی1755
332 سو پیشینهمشاوره قضایی4234
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی1535
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1414
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی3874
336 نفقه همسرمشاوره قضایی1535
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی1835
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1236
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی1744
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی1874
341 مهریهمشاوره قضایی1506
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی1687
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی1609
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی1854
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1340
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی1772
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی1926
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1352
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی2091
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی1981
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی1750
352 طلاق زنمشاوره قضایی1773
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی2485
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی3722
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی1910
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی1824
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی2837

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است