پنج شنبه، 29 شهریور 1397 (Thu, 20 Sep 2018) | 20:57:13  
سـیـسـتــم ثبت نام اینترنتی دانشجویان مـوسـســه فاخــــــر

ورود بـه سیستــم
پـســت الـکـتــرونــیــک:
رمــز عبـــور:
شنــاســــه تـصــویــری: (اگر تصویر ناخواناست، اینجا را کلیک کنید)
دریافت شناســه کـاربــری
  • اگر دانشجوی موسسه هستید
  • شماره دانشجویی خود را دارید
  • جهت دریافت مشخصات ورود خود، از این قسمت اقدام کنید


اطلاعیه مهم

امروز سایت به ثبت نام اینترنتی دانشجویان زبان های خارجی موسسه اختصاص دارد
سطح 2 ساعت 9تا 9:50 سطح 3 ساعت 10 تا 10:50 سطح 4 ساعت 11تا 11:50 سطح 5 ساعت 12 تا 12:50 سطح 6 ساعت 13 تا 13:50 سطح 7 ساعت 14 تا 14:50 سطح 8 ساعت15 تا 15:50 سطح 9و10ساعت 16 تا 16:50 سطح 12,11 و 13 و 14 و15 و 16 ساعت 17 تا 17:50
فرانسه سطح 2و3و4و5 و6و7 و8ساعت 18تا 18:50 آلمانی سطح 2و3 ساعت 18 تا 18:50
تذکر مهم:
دانشجویانی که موفق به پرداخت اینترنتی نشده اند، حداکثر تا پایان وقت امروز مهلت دارند که جهت پرداخت به صورت حضوری مراجعه کنند.