یک شنبه، 30 شهریور 1393 (Sun, 21 Sep 2014) | 19:37:49  
سـیـسـتــم ثبت نام اینترنتی دانشجویان مـوسـســه فاخــــــر

ورود بـه سیستــم
پـســت الـکـتــرونــیــک:
رمــز عبـــور:
شنــاســــه تـصــویــری: (اگر تصویر ناخواناست، اینجا را کلیک کنید)
دریافت شناســه کـاربــری
  • اگر دانشجوی موسسه هستید
  • شماره دانشجویی خود را دارید
  • جهت دریافت مشخصات ورود خود، از این قسمت اقدام کنید


اطلاعیه مهم

توجه فرمایید ساعت سایت یک ساعت عقب می باشد لطفا به ساعت سایت توجه نفرمایید بر اساس ساعت رسمی کشور اقدام به ثبت نام نمایید
سطح 2 ساعت 9تا 9:50 سطح 3 ساعت 10 تا 10:50 سطح 4 ساعت 11تا 11:50 سطح 5 ساعت 12 تا 12:50 سطح 6 ساعت 13 تا 13:50 سطح 7 ساعت 14 تا 14:50 سطح 8 ساعت15 تا 15:50 سطح 9و10ساعت 16 تا 16:50 سطح 12,11 و 13 و 14 و15 و 16 ساعت 17 تا 18
فرانسه سطح 2و3و4و5 و6و7 و8ساعت 18تا 18:50 آلمانی سطح 2و3 ساعت 19 تا 19:50
تذکر مهم:
دانشجویانی که موفق به پرداخت اینترنتی نشده اند، حداکثر تا پایان وقت امروز مهلت دارند که جهت پرداخت به صورت حضوری مراجعه کنند.