پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 16:31:21
مــرکز مشــاوره فاخــر
تخلیه ملک استیجاری
ســوال:
خسرو دعوای به خواسته تخلیه یک باب خانه مسکونی استیجاری را در شورای حل اختلاف به طرفیت فرهاد به علت تخلف از شرط مقرر در قرارداد اجاره یعنی عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر مطرح نموده است به عنوان وکیل فرهاد چه ایراداتی به این دعوا وارد نماییم؟مستند قانونی ان چیست؟با تشکر


پاســـخ:
با سلام
شرح ایرادات قانونی در ماده 84 ادم بیان شده است .و فرهاد فقط مستند به ظهور هر یک از این ایرادات در پرونده می تواند طرح ایراد نماید .در غیر این صورت ایرادات وی مسموع نخواهد بود . موفق باشید .


کــد پیگیری: 53220368 تعداد بازدید: 2001
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است