پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

پنج شنبه، 5 خرداد 1401 (Thu, 26 May 2022) | 23:02:44
مــرکز مشــاوره فاخــر
تقاضای تامین خواسته
ســوال:
با سلام
بعد از صدور رای بدوی به سود خواهان در دادخواست مطالبه ی وجه و قبل از تقاضای تجدیدنظر از طرف خوانده در صورتی که خواهان بخواهد تقاضای تامین خواسته نماید آیا باز هم سپردن خسارت احتمالی الزامی است؟ در فرضی که سپرده الزامی باشد.
با تشکر


پاســـخ:
با سلام،
وفق ماده 108 ق آ.د.م برای درخواست صدور قرار تامین خواسته چند فرض وجود دارد:
1- قبل از اقامه دعوای اصلی
2- ضمن اقامه دعوای اصلی
3- در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی هنوز صادر نشده است و چنانچه سپردن خسارت احتمالی الزامی باشد حتی پس از صدور رای بدوی تودیع خسارت احتمالی هم الزامی است.
موفق باشید


کــد پیگیری: 44316676 تعداد بازدید: 2216
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است