پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 22 مرداد 1401 (Sat, 13 Aug 2022) | 02:34:08
مــرکز مشــاوره فاخــر
معاملات صغیر
ســوال:
در نظام حقوقی ایران تعدیل و تجدیدنظر در دیون قراردادی چگونه است؟
1-تنها در چک پذیرفته شده است
2-هر دینی در حقوق برای حفظ عدالت قابل تعدیل و تجدیدنظر است
3-بدون توافق طرفین تجدید نظر و توافق هیچ دینی پذیرفته نیست
4-دیونی که موضوع آن ها وجه رایج باشد بر اساس شاخص قابل تعدیل و تجدیدنظر هستند


پاســـخ:
با سلام
گزینه 4 صحیح تر به نظر می رسد . موفق باشید


کــد پیگیری: 35302976 تعداد بازدید: 2061
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است