پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 16:26:28
مــرکز مشــاوره فاخــر
خرید آپارتمن رهنی
ســوال:
من آپارتمانی را با عدم اطلاع ازاینکه دررهن بانک است خریداری نمودم واکنون بانک درقبال بدهی راهن یعنی فروشنده آپارتمان درقبال بدهی که برای گرفتن وام ازبانک دارد اقدام به وصول طلب خود ازعین مرهونه ازطریق مراجع صالح نموده است اکنون وضعیت من به عنوان خریدار این آپارتمان چگونه خواهد بود؟باتوجه به این که درضمن عقد قرار بود درصورتی که مالک به هر صورت قادر به تسلیم آپارتمان به من نباشد ده درصد ثمن معامله را بابت تخلف ازشرط ضمن عقد بدهد.راهکارهای حقوقی وکیفری راکه میتوانم از آنها استفاده کنم را با قید مواد قانونی مربوطه لطفا به من ارائه وراهنمایی های لازم را دراین مورد مبذول دارید .


پاســـخ:
با سلام
اگر تاریخ رهن مقدم بر تاریخ فروش آپارتمان به شما باشد تنها راه دادن اقساط وام از طرف شما و بعد مراجعه به مالک بدهکار است که البته باید دادگاه حکم دهد. در غیر این صورت بانک آپارتمان را خواهد فروخت . البته اگر شرطی که گفته اید در قرارداد وجود داشته باشد می توانید هم معامله را فسخ و هم خسارات را از او بگیرید . موفق باشید .


کــد پیگیری: 84126700 تعداد بازدید: 1950
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است