پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 18:10:51
مــرکز مشــاوره فاخــر
نفقه
ســوال:
سلام و وقت بخیر
اگر زنی شش ماه مجهول المکان بوده باشد و دو اظهارنامه درخواست تمکین شوهرش نیز دوبار بی جواب مانده باشد. حال در صورتی که این زن دادخواست نفقه بدهد و مدعی شود که شوهرش او را به خانه پدرش برده آیا دادگاه او را محق نفقه خواهد دانست و در صورت قبول نفقه آیا از تاریخی که منزل را ترک گفته به او نفقه معوقه تعلق میگیرد؟
ممنون از زحمات شما.


پاســـخ:
با سلام،
تا زمانی که نشوز زن در دادگاه صالحه اثبات نگردد زن مستحق نفقه می باشد و نفقه معوقه حتی از تاریخی که در منزل شوهر نبوده محاسبه و تعلق می گردد.
موفق باشید


کــد پیگیری: 58285402 تعداد بازدید: 1999
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است