پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 21:13:53
مــرکز مشــاوره فاخــر
مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیت
ســوال:
با سلام خدمت شما
1-اگرپرونده ای دربازپرسی منجر بصدورقرارمنع تعقیب گردد ایا متهم میتواند نسبت به مطالعه پرونده پس ازصدورقراراقدام نماید؟چگونه؟
2-قاضی اظهار نظرچیست؟وچه وظایفی دارد؟وایا دررابطه باصدور قرارمنع تعقیب دربازپرسی نیزنظری میدهد یا میتواندبدهد؟
3-برای اعاده حیثیت پس ازصدورقرارمیتوان اقدام نمود یاباید منتظر پایان وقت لازم جهت اعتراض به رای باشیم؟
4-آیا نسبت به افرادی که اقدام به شهادت درپرونده مربوطه که منجربصدورقرارمنع تعقیب شده نیز میتوان شکایت واعاده حیثیت نمود؟
باتشکرفراوان


پاســـخ:
با سلام،
دادیار اظهار نظر به جانشینی از دادستان، قرارهای صادره از سوی بازپرس و دادیار را بررسی و اظهار نظر می نماید. بله در خصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس هم اظهار نظر می نماید.
موفق باشید


کــد پیگیری: 86297847 تعداد بازدید: 1625
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است