پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 22 مرداد 1401 (Sat, 13 Aug 2022) | 02:17:02
مــرکز مشــاوره فاخــر
مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله
ســوال:
با سلام چند ماه قبل برادرم یک امتیاز آپارتمان به صورت پیش فروش خریداری کرد البته در بنگاه (قولنامه ای) که فروشنده باید در محضر حاضر شود وبه صورت محضری هم امتیاز را به نام بزنه مبلغ طی شده بین طرفین93میلیون بود که از این مبلغ 1میلیون پرداخت شده بود که نزد بنگاه سپرده شده بود به اضافه یک چک بابت پرداخت ما بقی ثمن معامله که چک برای 15روز دیگه بود در این مدت برادر من هم امتیاز آپارتمان را به شخص دیگری به صورت قولنامه ای میفروشد و هیچ مشکلی نبود تا اینکه فروشده گفت من به این قیمت نمیفروشم و گفت قیمت افزایش یافته واگر میخواهید به قیمت بیشتری میفروشم یا 2میلیون حق فسخ که در قراردادطی شده بود را میدهم وقراردادفسخ شود و حتی گفت من اصلا به شما نمیفروشم وهنوز مال خودم هست و حتی امتیازی که به برادرم فروخته بود را برای فروش آگهی کرد اینجا چون برادر من امتیاز را فروخته بودو اگر قرارداد فسخ میشد واقعا ضایع میشد و ضرر زیادی میکرد در یک وضعیت قرار گرفت که مجبور به قبول مبلغ بیشتر شد واز93میلیون ثمن معامله به 100میلیون تغییر کرد که برای این مبلغ7 میلیون اضافه یک چک جدید مدت دار به فروشنده داده شد و فروشنده در محضر مستقیم امتیاز را به نام شخصی که برادرم امتیاز را به او فروخته بود زد ضمنا در قرارداد توافق شده بود خریدار مبلغ13میلیون که فروشنده به تعاونی امتیاز آپارتمان بدهکار است بدهد که این بدهکاری جزئ ثمن یعنی همان 100میلیون بود اما هنگامی که فروشنده میخواست در تعاونی هم به نام بزنه گفت که این بدهکاری 15میلیون است که برادرم مجبور شد این 2میلیون را هم بپذیرد یعنی ثمن قرارداد شد102میلیون این فروشنده واقعا شورشو در آورده الان که وقت پاس کردن چک است برادرم زیر بار پرداخت نمیرود و میگوید حقش نیست و این رسم فروش نبود فروشنده هم چک را فرم زده و اینطور که به برادرم زنگ زده و گفته حکم جلبت را میگیرم میخواستم بدونم الان سرنوشت این پرونده چی میشه و برادرم میتونه چک را پاس نکنه ؟


پاســـخ:
با سلام
برادر شما نبایستی موضوع معامله ای را که هنوز فرصت فسخ داشته و قطعی نبوده را به دیگری می فروخته ویا باید به خریدار خودش می گفته که معامله من با شخص قبلی هنوز در مهلت فسخ است .در هر حال قانونا برادر شما چک را داده و باید پول ان را هم پرداخت کند و دارنده چک از نظر قانونی در دادگاه حاکم خواهد شد .


کــد پیگیری: 73108284 تعداد بازدید: 2165
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است