پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:33:06
مــرکز مشــاوره فاخــر
قسمت آخر ماده9آدم
ســوال:
باسلام
مستند ماده 9قانون آدم قانون جدید حاکم بر اعتراض به قرارهای عدم صلاحیتی است که در زمان قانون قدیم صادر شده اند .آیا این موضوع شامل اعتراض به قرارصلاحیت محلی هم میشود ؟
چون درمورد صلاحیت محلی قانون قدیم حاکم است این سوال ایجاد شد باتشکر


پاســـخ:
با سلام
صلاحیت محلی عطف به ماسبق نمی شود یعنی قانون جدید بر قانون صلاحیت محلی حاکم نمی شود به این معنی که دادگاه تغییر نمی کند ولی از لحاظ اعتراضات و نحوه ی آن تابع قانون جدید است.
موفق باشید.


کــد پیگیری: 14199768 تعداد بازدید: 1676
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است