شنبه، 1 اردیبهشت 1397 (Sat, 21 Apr 2018) | 06:19:47  
مــرکز مشــاوره فاخــر
صلاحیت دادگاه
ســوال:
دعوی بر علیه مؤسسه ای به خواسته الزام به دو متر عقب نشینی از حریم خواهان و استرداد دو عدد اسپیلیت فروخته شده به مؤسسه که در تهران مورد معامله قرار گرفته است در شرف طرح است. در صورتیکه خواهان واحد باشد، و به شما به عنوان وکیل دادگستری مراجعه نماید دعوی را در صلاحیت کدام مرجع می دانید؟

چرا در این دعوا دادگاه محل اقامت خوانده که شیراز است صالح نمی باشد؟ ( براساس رای وحدت رویه که در خصوص ماده 13 آ.د.م صادر شده است سه دادگاه صالح می باشد دادگاه محل انعقاد عقد-دادگاه محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود-دادگاه محل اقامت خوانده که این مورد در رای وحدت رویه آمده است)


پاســـخ:
با سلام
ضمن تشکر از شما ،در صورتی که دعوا تفکیک شود بر اساس رای وحدت رویه می شود اقدام نمود ولی نکته این سئوال این بوده که دو دعوا دارای یک منشاء نبوده اند و خواهان نمی توانسته در یک دادخواست هر دو دعوا را مطرح نماید . و الزاما باید دعوا تفکیک می شده است لذا در صورت تفکیک دعوی بر اساس هر سه محلی که اشاره گردید در مورد خرید اسپلیت می شود اقدام کرد . با تشکر


کــد پیگیری: 89286276 تعداد بازدید: 969

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است