پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:28:13
مــرکز مشــاوره فاخــر
وصول مهریه
ســوال:
مدت یکسال است که دادخواست مطالبه مهریه داده ام و تمامی اموال مورث شوهرم را توقیف کرده ام باتوجه به اینکه به جز شوهرم ورثه دیگری نیز وجود دارد چگونه اقدام کنم که بتوانم آنها را به تقسیم ترکه وادار کنم تا بتوانم مهریه ام را وصول نمایم؟ در ضمن دادگاه حکم به تقسیط مهریه ام صادر کرده(ماهیانه یک ربع سکه).


پاســـخ:
با سلام
باید تقاضای تحریر و تقویم و تقسیم ترکه را برعلیه همه ورثه از دادگاه بخواهید چون ذینفع هستید این حق را دارید .بعد حق خود را قبل از تقسیم مطالبه کنید . اگر ماترک قابل توجه باشد تقسیط شما هم برطرف می شود و یا اول تا انجا که ممکن است از ماترک به شما خواهند داد سپس بقیه را به صورت تقسیط پرداخت خواهند کرد . موفق باشید


کــد پیگیری: 79140933 تعداد بازدید: 1521
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است