شنبه، 2 تیر 1397 (Sat, 23 Jun 2018) | 03:31:36  
مــرکز مشــاوره فاخــر
مهریه-تمکین
ســوال:
با سلام

زوجه پس از ترک منزل دادخواست و شکایت مطالبه مهریه نموده ولی به دلیل عدم حضور زوجه در دادگاه به آن رسیدگی نشد و جلسه دارسی مهریه و اعسار به تعویق افتاد.

زوج نیز به همان آدرس نوشته شده در دادخواست مهریه برای زوجه اظهار نامه تمکین فرستاد. ولی مشخص شد که زوجه از آن آدرس - یعنی منزل پدرشان - نقل مکان کرده و اظهار نامه با مهر نقل مکان خوانده برگشت خورد.

حال من نمیدانم که آیا یک دادخواست تمکین ارائه دهم و زوجه را به استناد موارد ذکر شده مجهول المکان عنوان نمایم و یا منتظر بمانم تا اگر احیانا زوجه دادخواست و دعوی دریافت نفقه اقامه نمود آنگاه دادخواست متقابل تمکین ارائه دهم؟

تشکر و سپاس


پاســـخ:
با سلام
بهتر است دادخواست تقابل بدهید و بر اساس ادرسی که زوجه در دادخواست ذکر خواهد کرد شما نیز به همان ادرس دادخواست تقابل خود را ارسال نمایید . موفق باشید .


کــد پیگیری: 34276600 تعداد بازدید: 1187

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است