یک شنبه، 11 خرداد 1399 (Sun, 31 May 2020) | 14:02:06  
مــرکز مشــاوره فاخــر
فسخ مبایعه نامه
ســوال:
فردی اقدام به فروش ملک خود که وقفی می باشد ٰ می نماید . لیکن پس از 10 سال با پیگیری خریدار ملک از وقفیت خارج و طلق می گرد. باتوجه به اینکه فروشنده در هنگام فروش صرفاً منافع را واگذار نموده و حال عرصه نیز به وی تعلق می گردد وی با استناد به کدام ماده قانونی می تواند مبایعه نامه را فسخ نماید .


پاســـخ:
با سلام
موضوع بستگی به مفاد قرارداد و علم واطلاع طرفین از کیفیت بیع و شرایط وقفنامه ملک موصوف دارد. چون مال وفقی نمی تواند موضوع خرید و فروش قرار گیرد ،عملا خریدار مالک منافع بوده و چون خروج ملک از وقفیت در زمان استیلا وی بوده بعید به نظر می رسد فروشنده حق بر هم زدن معامله را داشته باشد . البته باید تمام ارکان این معامله و قواعد حاکم بر وقفیت ملک را مورد بررسی قرار داد.موفق باشید .


کــد پیگیری: 43227066 تعداد بازدید: 1569

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است