پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 19:45:41
مــرکز مشــاوره فاخــر
اختیارات وکیل در مرحله بازپرسی
ســوال:
ایا وکیل متهمین ویا مضنونین در حین انجام تحقیقات ودر مراحل بازجویی وبازپرسی میتواند پرونده را مطالعه نماید؟لایحه داده یا هر نوع دفاعی نموده یا صحبت نماید؟


پاســـخ:
با سلام
مطالعه پرونده فقط با نظر بازپرس و یا دادیار است اما حق دفاع ندارند فقط حق حضور دارند و فقط پس از پایان تحقیقات می توانند با اجازه بازپرس یا دادیار نظر خود را بیان نمایند اما در جریان تحقیقات حق مداخله ندارند . موفق باشید


کــد پیگیری: 64248725 تعداد بازدید: 2356
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است