پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 16:49:43
مــرکز مشــاوره فاخــر
مهریه
ســوال:
با سلام
1-در مورد مهریه در حال حاضر چگونه برخورد میشود و تعداد مهریه هر تعداد باشد دادگاه ترتیب اثر میدهد و اگر حتی تعدادی پرداخت نشود اعمال ماده 2 جایز است؟
2-برخی معتقدند که مجلس تصمیمی گرفته و هم اکنون نیز در حال اجرا است که مثلا از صدتا سکه به بالاتر قابلیت اجرایی ندارد . واقعیت چیست ؟


پاســـخ:
با سلام
1- بلی، در صورتیکه رأی قطعی به نفع شما صادر شده باشد و طرف مقابل از پرداخت اقساط ماهیانه مهریه امتناع ورزد ، شما می توانید اعمال ماده 2 را انجام دهید، البته بخشنامه جدید قوه قضاییه ، حاکی از آن است که افراد به خاطر مسایل مالی نباید به زندان بروند.
2- اگر شورای نگهبان آنرا تأیید کرده باشد، به قانون تبدیل شده و قابلیت اجرا دارد.


کــد پیگیری: 6358588 تعداد بازدید: 2244
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است