پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:32:27
مــرکز مشــاوره فاخــر
قولنامه عادی
ســوال:
با سلام حدود سه ماه پیش سه دانگ ازعرصه واعیان یکباب مغازه تعویض روغنی یکباب زیرزمین تجاری و یکباب منزل مسکونی را در یک کاغذA4 درحضور شهود با امضاءو اثرانگشت فروشنده مبایعه نامه نمودم وکل مبلغ را بجز 2میلیون تومان که قرارشد در محضر پرداخت شود را پرداخت نمودم تمام شروط از جمله تاریخ محضر ضرر و زیان صیغه بیع اسقاط خیارات و غیره نیز لحاظ شده حال که20روزمانده به محضر فروشنده کلا منکر معامله وامضاء وغیره شده وحاضر به انتقال سند نیست واصلا میگوید شمارا نمیشناسم حال چه باید کردتازه معلوم شده بجز کپی که بما بابت تمام مکانهای مورد معامله ارایه شده احتمالا سند دیگری نیزوجود دارد ایا ایشان میتواند منکر معامله شود با توجه باینکه در مبایعه نامه قید کردیم این ملک فاقد سند وقولنامه دیگر است ایا ان ملکی که در اسناد نزد ما نیست ولی مبایعه نامه داریم ذینفع هستیم لطفا راهنمایی فرمایید قبلا سپاسگداری مینمایم


پاســـخ:
با سلام
ابتدا باید ذکر شود که قول نامه تعهد به بیع می باشد ولی شما با قرار داد عادی این مبیع را خریداری نموده اید لذا از لفظ قول نامه اجتناب شود. در کل این امکان وجود ندارد که ایشان معامله را انکار نمایند و میتوانید از طریق قانونی برای الزام ایشان به تنظیم سند رسمی اقدام نمائید.شما نسبت به تمام ملکی که طبق قرار داد عادی خریداری نموده اید دینفع می باشید. البته با توجه به بیانات شما امکان معامله معارض هم وجود دارد که در این صورت بستگی به این دارد که کدام معامله مقدم می باشد. و سند عادی ورسمی نیز در امکان الزام به تسلیم مبیع وتنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت به شما تأثیر دارد.


کــد پیگیری: 2529107 تعداد بازدید: 2974
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است