پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 16:41:28
مــرکز مشــاوره فاخــر
مهریه
ســوال:
آیا ذکر کردن 2 دانگ از خانه پدر شوهر در مهریه زن بعد از وفات پدر شوهر آن دو دانگ به زن (عروس خانواده ) تعلق می گیرد یا دو دانگ از سهم الارث شوهر زن با او تعلق می گیرد.


پاســـخ:
با سلام
دودانگ متعلق عروس میباشد.


کــد پیگیری: 4733831 تعداد بازدید: 2118
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است