یک شنبه، 11 خرداد 1399 (Sun, 31 May 2020) | 13:48:06  
مــرکز مشــاوره فاخــر
ارث
ســوال:
سلام پدرم 30سال پیش مرده و مادر بزرگم 15 سال پیش یعنی بعد پدرم مرده حالا از اموال پدرم ارثی از طرف مادر بزرگم به عموزاده هام یا عمه زادهام میرسد اگر هست چه مقدار؟و از کل داری حساب میشود یا بعد از تقسیم انوال بین فرزندان؟
با تشکر


پاســـخ:
با سلام،
مادر از تمام اموال متوفی(منقول و غیر منقول) به میزان یک ششم ارث می برد و در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، یک سوم ارث می برد. در فرض بالا که مادر پس از فرزند خود فوت نموده است،فرزندان مادر از سهم الارثش ارث می برند.
موفق باشید


کــد پیگیری: 96242156 تعداد بازدید: 1259

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است