یک شنبه، 11 خرداد 1399 (Sun, 31 May 2020) | 14:42:17  
مــرکز مشــاوره فاخــر
نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربه
ســوال:
چنانچه گربه کسی واردحیاط منزل همسایه گرددوحتی پس ازتذکرنیزاعتنایی نکندوعملی جهت جلوگیری ازآن انجام ندهدآیاجرمی رخ داده است(تهدیدعلیه بهداشت عمومی یاایجادمزاحمت ماده699یاجرم دیگر).وآیاکشتن یاناقص کردن گربه توسط همسایه جرم است؟ باتشکرفراوان


پاســـخ:
با سلام
کشتن گربه جرم است . شما می توانید بر علیه مالک گربه شکایت رفع مزاحمت نمایید . موفق باشید


کــد پیگیری: 11303228 تعداد بازدید: 1476

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است