پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:15:37
مــرکز مشــاوره فاخــر
نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربه
ســوال:
چنانچه گربه کسی واردحیاط منزل همسایه گرددوحتی پس ازتذکرنیزاعتنایی نکندوعملی جهت جلوگیری ازآن انجام ندهدآیاجرمی رخ داده است(تهدیدعلیه بهداشت عمومی یاایجادمزاحمت ماده699یاجرم دیگر).وآیاکشتن یاناقص کردن گربه توسط همسایه جرم است؟ باتشکرفراوان


پاســـخ:
با سلام
کشتن گربه جرم است . شما می توانید بر علیه مالک گربه شکایت رفع مزاحمت نمایید . موفق باشید


کــد پیگیری: 11303228 تعداد بازدید: 1760
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است