پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:48:27
مــرکز مشــاوره فاخــر
قرارداد
ســوال:
باسلام. بنده میخاستم یک منزل مسکونی را از پدرم که منزل بدون سند رسمی است و فقط دارای قرارداد فروش عادی کاغذی هست رابه صورت معوض بگیرم .به نظر شما چه عقدی ودر کجا این عقدرا منعقد کنیم که محکم کاری شود و بعدا مشکلی ازناحیه پدر و بعد از ایشان از ناحیه وراث برای بنده پیش نیاید. اگر در منزل روی کاغذ بنویسیم بین خودمان اثارش چطور هست؟ تشکــــر


پاســـخ:
با سلام
می توانید به صورت عادی بنویسید وعلاوه بر شما و پدرتان ، برادر و خواهر ها و مادرتان هم امضا کنند .و اثر انگشت نمایند . علاوه بر آن می توانید در دفتر خانه اسناد پدرتان اقرار نامه فروش منزل به شما را هم تنظیم نمایند . در هر یک از دو فرض در اتیه خطری متوجه شما نخواهد بود . موفق باشید .


کــد پیگیری: 90247853 تعداد بازدید: 1430
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است