پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

پنج شنبه، 5 خرداد 1401 (Thu, 26 May 2022) | 21:00:43
مــرکز مشــاوره فاخــر
نشوز
ســوال:
برای رد اظهار نامه مبنی بر ناشزه بودن زن با توجه به دوبار در دو سال متوالی نامه پزشکی قانونی که منجر به صدور حکم کیفری شده وعدم امنیت جانی است امکان پذیر میباشد؟در چگونگی نوشتن این متن لطفا مرا راهنمایی کنید که مانعی برای پرونده ی طلاقم نباشد.با تشکر


پاســـخ:
با سلام
البته پاسخ دادن به اظهارنامه الزامی نیست اما می توانید در پاسخ بنویسید که با ضرب و شتم که گواهی پزشک قانونی ان اخذ شده است و پرونده آنها نیز در جریان رسیدگی است از خانه مشترک اخراج شده اید و ترک منزل به اختیار خود نکرده اید . موفق باشید .


کــد پیگیری: 23259425 تعداد بازدید: 1474
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است