پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 19:54:14
مــرکز مشــاوره فاخــر
ضبط وثیقه
ســوال:
با عرض سلام .زوج محکوم به پرداخت مهریه به صورت اقساط شده باقید وثیقه آزاد میشود اما باز از پرداخت امتناع میکند و اینک فراری میباشد.وثیقه گذار نیز نتوانسته وی را معرفی کند .آیا کل وثیقه در ازاء مهریه ضبط میشود و یکجا به زوج تعلق میگیرد یا به صورت اقساط پرداخت میشود؟این روندچه مدت طول میکشدتا منجر به پرداخت مهریه شود؟


پاســـخ:
با سلام
بستگی دارد که وثیقه تا چه میزان بوده است . تا میزان وثیقه و به صورت یک جا پرداخت می شود . چون قسطی کردن مهریه دلیلی بر پرداخت قسطی تا اخر نیست هر گاه محکوم صاحب مالی شود اقساط منتفی خواهد شد . البته پروسه زمانبر است و بستگی به پیگیری خود ذینفع دارد .
موفق باشید .


کــد پیگیری: 64214895 تعداد بازدید: 1708
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است