پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:56:57
مــرکز مشــاوره فاخــر
خسارت تآخیر
ســوال:
با عنایت به حکم جلب، مطالبه 50 ملیون ریالی خود را دریافت کردم. در صورت درخواست خسارت تآخیر بابت مبلغ فوق از مرداد 85 تا کنون، حدودآ چه مبلغی عاید میشود؟


پاســـخ:
با سلام
در صورتی که در دادخواست ،مطالبه خسارات تاخیر تادیه را کرده باشید و رای قطعی هم صادر شده و در رای خسارات تاخیر هم مورد حکم قرار گرفته باشد ،درمر مرحله اجرا ،واحد اجرای احکام این خسارت را بر اساس فرمول و شاخصی که هر ساله ارائه می شود از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم محاسبه خواهد کرد . ما اطلاعی از شاخص محاسبه نداریم . موفق باشید .


کــد پیگیری: 54219363 تعداد بازدید: 1478
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است