یک شنبه، 11 خرداد 1399 (Sun, 31 May 2020) | 15:35:28  
مــرکز مشــاوره فاخــر
تقسیم زمین ارثی
ســوال:
با عرض ادب و احترام
یک قطعه زمین به چند برادر خواهر ارث رسیده . با توجه به اینکه زمین فقط از یه طرف به جاده اصلی راه دارد .اگر یکی از خواهرها سر تقسیم زمین سر ناسازگاری داشته باشد و می گوید باید همه سهم او کنار جاده اصلی باشد، اما بقیه صاحبان ملک راضی نیستند در این مورد قانون چه راهکاری دارد؟


پاســـخ:
با سلام
موضوع تابع تقسیم اموال مشاع است، ضابطه اول تراضی است و اگر با تراضی حل نشد باید سهم همه در صورت امکان به نحوی تعیین و افراز شود که به جاده اصلی راه داشته باشد و اگر اینگونه تقسیم میسر نبود آخرین راه ، فروش مال و تقسیم پول آن به نسبت سهم هر یک از ورثه است.


کــد پیگیری: 8345747 تعداد بازدید: 3946

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است