یک شنبه، 11 خرداد 1399 (Sun, 31 May 2020) | 14:16:24  
مــرکز مشــاوره فاخــر
ورود غیر قانونی
ســوال:
آیا ورود غیر قانونی و بدون حکم از مقام قضایی توسط نظامیان که در شب رخ بدهد از جرائم خاص نظامیان میباشد؟
مرجع رسیدگی به این موضوع کدام دادگاه میباشد؟
دادگاه نظام یا عمومی؟
با تشکر


پاســـخ:
با سلام،
جرم خاص نیست. مرجع رسیدگی دادگاه نظام است.
موفق باشید


کــد پیگیری: 53294556 تعداد بازدید: 1301

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است