پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 18:03:57
مــرکز مشــاوره فاخــر
ورود ثالث
ســوال:
با سلام. اگر دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی میکند صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوای ورود ثالث را نداشته باشد باز هم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت یا خیر؟


پاســـخ:
با سلام
در واقع فلسفه دعوای ثالث عدول از صلاحیت محلی می باشد، کافی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای طاری را داشته باشد. لذا نیاز نیست، دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی میکند صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوای ورود ثالث را داشته باشد.


کــد پیگیری: 6231849 تعداد بازدید: 2232
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است