پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 19:55:47
مــرکز مشــاوره فاخــر
تهاتر
ســوال:
باسلام

اگر سارقی کالایی به ارزش صد هزار تومان از شخصی بدزدد واتفاقا صد هزارتومان از صاحب مال مسروقه طلب داشته باشد آیا تهاتر حادث میشود؟


آیا این پاسخ درست است: اولا: ذمه سارق پس دادن عین کالامیباشد دوم :ممکن است طلب سارق موجل باشد . اما در فرضی که رد عین ممکن نباشد و کالا هم از دسته اموال مثلی نباشد ذمه سارق تبدیل به قیمت کالا میشود و اگر طلب سارق حال باشد و با وجود اتحاد مکان تهاتر قهرا ایجاد میشود


پاســـخ:
با سلام
اگر منظورتان منتفی شدن مجازات باشد ، خیر ، تهاتر بحث حقوقی است و سرقت بحث کیفری است و بین این دو تهاتر صورت نمی گیرد ضمنا در تهاتر حقوقی باید رضایت طرفین وجود داشته باشد . اما پاسخ داده شده از منظر مباحث حقوقی پس از سرقت ،صحیح است . موفق باشید .


کــد پیگیری: 61291052 تعداد بازدید: 1796
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است