پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:15:12
مــرکز مشــاوره فاخــر
حکم حجر
ســوال:
ایا میتوان کسی به علت برق گرفتگی دچار صدمات شدید مغزی شده به اصطلاح به کما رفته حکم محجور بودن وی را صادر کرد


پاســـخ:
با سلام
با رجوع به دادگاه خانواده برای وی امین تعیین می شود که با رعایت مصلحت وی نسبت به اداره امور وی اقدام کند.
موفق باشید.


کــد پیگیری: 45192820 تعداد بازدید: 1925
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است