پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:22:13
مــرکز مشــاوره فاخــر
مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی
ســوال:
درباره مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی در قانون مجازات اسلامی تا جایی که امکان دارد توضیح دهید.
با تشکر - دکتر حسن دهقانی دولت آبادی


پاســـخ:
با سلام
در قانون مجازات اسلامی که منبعث از فقه امامیه میباشد حرمت نفس و جسم انسان مورد توجه ویژه قرار گرفته است . تمام اقدامات پزشکان، اقدام به درمان تلقی میگردد لذا اگر در جریان درمان ، پزشک اقدام به انجام بریدگی بر روی بدن به هدف درمان نماید میبایست دیه آن را پرداخت نماید و اخذ رضایتنامه یا برائت در ابتدای انجام عمل جراحی بیانگر این است که با خراش یا برش بر بدن انسان ذمه پزشک در پرداخت دیه مشغول میشود اما بیمار آن را بری میکند یا به عبارت دیگر میبخشد . پس در اعمال پزشکی اصل بر ضمان پزشک است . حال اگر پزشک در درمان موفق به در مان نشود و ناشی از اقدام پزشک بیمار فوت یا دچار صدمات گردد مجددا پزشک مسئول جبران خسارت خواهد بود اما اگر پزشک در درمان مرتکب بی احتیاطی یا به زبان حقوقی مرتکب تقصیر گردد یا اینکه سوء نیت وی در درمان ثابت شود دارای مسئولیت کیفری هم خواهد بود . به عبارت دیگر اگر پزشک همه اقدامات لازم و استاندارد را انجام داده باشد باز ضامن خسارات وارده به بیمار خواهد بود و صرفا با اخذ برائت نامه از جبران خسارات معاف میگردد .اگر بی احتیاطی یا سوء نیت داشته باشد اقدام وی جرم تلقی و دارای مسئولیت کیفری خواهد بود حتی اگر برائت نامه هم اخذ کرده باشد .


کــد پیگیری: 983658 تعداد بازدید: 2497
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است