شنبه، 2 تیر 1397 (Sat, 23 Jun 2018) | 03:29:10  
مــرکز مشــاوره فاخــر
با سلام
ســوال:
سلام،آیا بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با عنایت به میزان مجازات انتسابی در صلاحیت شوراست یا با توجه به اینکه یکی از مجازاتا که ضبط ماهواره می باشد در صلاحیت دادگاه است و سوال دوم اینکه آیا با توجه به تصویب قانون مجازات و حذف مجازات بازدارنده ماده 9قانون شوراها راجع به بازدارنده به قوت خود باقی است؟،با تشکر


پاســـخ:
با سلام
نگهداری تجهیزات در صلاحیت دادگاه عمومی است .در خصوص سئوال دوم به نظر می رسد که قانون جدید ناسخ قانون شوراها در خصوص موضوع ماده 9 می باشد . موفق باشید .


کــد پیگیری: 84281614 تعداد بازدید: 907

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است