پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 16:34:32
مــرکز مشــاوره فاخــر
مجازات
ســوال:
بنده سال 90دانشجوبودم خونه دانشجویی داشتم چند نفرکه همشهریم بودن 2باراومدن خونمون وچون ماتلویزیون نداشتیم باردوم ی تلویزیون را ب صورت امانتی که تادرسمون تموم میشه دادن البته راستش تلویزیون کارتون نداشت ک بعدا گفتن سریال هم نداره من شهرستان بودم که هم اتاقی هام باهم دعواشون میشه سر ی موضوعی یکیشو ن تلویزیون میبره آگاهی ب دروغ هزارتاتهمت ب اون یکی ک ن صاحب اصلی تلویزیونو میشناسه میزنه بعد بازپرس هم اونوب جرم سرقت های متعددمیفرسته زندان بازداشت موقت تامن ازشهرستان برگردم تا حقیقتو بگم بعدش اونوآزادمیکنن منم صاحب تلویزیون بهشون معرفی کردم وکمکشون کردم باشماره ماشینش گوشی همراش تهران بگیرنش حالا منم چند باررفتم پیش بازپرس ک تکلیفمو بدونم جواب درستوحسابی بهم نمیده میگه قابل انتقال نیست ب خاطر ی تلویزیون منم باده میلیون تومان ک ب جاش کارت دانشجویی یکی ازرفیقام گرو گذاشته بیرونم حالا خواستم بدونم آخرش تکلیفم چی میشه 6ماهم ازاین موضوع میگذره .ممنون


پاســـخ:
با سلام
اگر کسی که تلوزیون را به شما داده به بازپرسی معرفی بشه اتهامی متوجه شما نخواهد بود . پرونده های کیفری نیازی به پی گیری شما ندارد .
موفق باشید


کــد پیگیری: 59222362 تعداد بازدید: 1681
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است