یک شنبه، 6 فروردین 1396 (Sun, 26 Mar 2017) | 12:02:21  
نفرات برتر آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 90، 91 و 92 موسسه فاخر

اسامی نفرات برتری که در آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 92، 91 و 90 حائز بالاترین معدل گردیده اند به شرح زیر منتشر می گردد.

پیوست هــا؛
ردیفعنــوانتعداد دریافت
1 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت مورخ 25-11-90.doc1927
2 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت 91 نوبت اول مورخ 3-12-90.docx3089
3 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت دوم وکالت مورخ 90-12-14.docx1593
4 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت چهارم وکالت مورخ 30-1-90.docx5714
5 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله پنجم وکالت مورخ 14-2-91.docx1416
6 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله ششم وکالت مورخ 23-2-91 .docx1266
7 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت اول مورخ 8-3-91.docx1134
8 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 13-3-91.docx1281
9 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 28-3-91.doc931
10 نفرات برتر آزمون آزمایشی آنلاین وکالت کشوری 10-4-91.doc1012
11 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت کشوری نوبت دوم 11-4-91.doc855
12 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت اول 15-4-91.doc1115
13 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت سوم مورخ 25-4-91.docx902
14 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهارم مورخ 1-5-91.doc1338
15 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت كشوري نوبت پنجم-15-5-91.docx1056
16 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت ششم مورخ 22-5-91.doc946
17 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت دوم وکالت مورخ 30-5-91.docx1322
18 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت هفتم وکالت مورخ 5-6-91.docx845
19 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت سوم وکالت مورخ 22-6-91.docx1329
20 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دهم 9-7-91.docx592
21 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت نهم 2-7-91.docx784
22 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت هشتم19-6-91.docx752
23 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت چهارم 20-7-91.docx1351
24 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت یازدهم مورخ 23-7-91.docx822
25 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دوازدهم مورخ 30-7-91.docx877
26 نفرات برتر آزمون آنلاين كشوري وكالت نوبت سيزدهم 7-8-91.docx767
27 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت پنجم مورخ 13-8-91.docx1395
28 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهاردهم مورخ 14-8-91.docx813
29 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت اول 03-04-92.docx1025
30 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت دوم 18-05-1392.docx1366

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است