یک شنبه، 3 بهمن 1395 (Sun, 22 Jan 2017) | 13:46:27  
نفرات برتر آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 90، 91 و 92 موسسه فاخر

اسامی نفرات برتری که در آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 92، 91 و 90 حائز بالاترین معدل گردیده اند به شرح زیر منتشر می گردد.

پیوست هــا؛
ردیفعنــوانتعداد دریافت
1 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت مورخ 25-11-90.doc1886
2 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت 91 نوبت اول مورخ 3-12-90.docx3065
3 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت دوم وکالت مورخ 90-12-14.docx1581
4 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت چهارم وکالت مورخ 30-1-90.docx5686
5 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله پنجم وکالت مورخ 14-2-91.docx1395
6 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله ششم وکالت مورخ 23-2-91 .docx1240
7 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت اول مورخ 8-3-91.docx1094
8 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 13-3-91.docx1234
9 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 28-3-91.doc918
10 نفرات برتر آزمون آزمایشی آنلاین وکالت کشوری 10-4-91.doc995
11 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت کشوری نوبت دوم 11-4-91.doc826
12 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت اول 15-4-91.doc1097
13 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت سوم مورخ 25-4-91.docx884
14 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهارم مورخ 1-5-91.doc1316
15 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت كشوري نوبت پنجم-15-5-91.docx1044
16 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت ششم مورخ 22-5-91.doc934
17 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت دوم وکالت مورخ 30-5-91.docx1305
18 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت هفتم وکالت مورخ 5-6-91.docx822
19 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت سوم وکالت مورخ 22-6-91.docx1312
20 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دهم 9-7-91.docx569
21 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت نهم 2-7-91.docx751
22 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت هشتم19-6-91.docx726
23 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت چهارم 20-7-91.docx1327
24 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت یازدهم مورخ 23-7-91.docx796
25 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دوازدهم مورخ 30-7-91.docx858
26 نفرات برتر آزمون آنلاين كشوري وكالت نوبت سيزدهم 7-8-91.docx755
27 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت پنجم مورخ 13-8-91.docx1368
28 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهاردهم مورخ 14-8-91.docx797
29 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت اول 03-04-92.docx999
30 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت دوم 18-05-1392.docx1342

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است