دو شنبه، 3 اردیبهشت 1397 (Mon, 23 Apr 2018) | 12:22:36  
نفرات برتر آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 90، 91 و 92 موسسه فاخر

اسامی نفرات برتری که در آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 92، 91 و 90 حائز بالاترین معدل گردیده اند به شرح زیر منتشر می گردد.

پیوست هــا؛
ردیفعنــوانتعداد دریافت
1 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت مورخ 25-11-90.doc2037
2 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت 91 نوبت اول مورخ 3-12-90.docx3219
3 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت دوم وکالت مورخ 90-12-14.docx1726
4 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت چهارم وکالت مورخ 30-1-90.docx5847
5 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله پنجم وکالت مورخ 14-2-91.docx1565
6 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله ششم وکالت مورخ 23-2-91 .docx1398
7 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت اول مورخ 8-3-91.docx1378
8 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 13-3-91.docx1435
9 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 28-3-91.doc1047
10 نفرات برتر آزمون آزمایشی آنلاین وکالت کشوری 10-4-91.doc1135
11 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت کشوری نوبت دوم 11-4-91.doc978
12 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت اول 15-4-91.doc1220
13 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت سوم مورخ 25-4-91.docx988
14 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهارم مورخ 1-5-91.doc1519
15 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت كشوري نوبت پنجم-15-5-91.docx1153
16 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت ششم مورخ 22-5-91.doc1045
17 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت دوم وکالت مورخ 30-5-91.docx1417
18 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت هفتم وکالت مورخ 5-6-91.docx968
19 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت سوم وکالت مورخ 22-6-91.docx1440
20 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دهم 9-7-91.docx718
21 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت نهم 2-7-91.docx907
22 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت هشتم19-6-91.docx891
23 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت چهارم 20-7-91.docx1578
24 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت یازدهم مورخ 23-7-91.docx957
25 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دوازدهم مورخ 30-7-91.docx1010
26 نفرات برتر آزمون آنلاين كشوري وكالت نوبت سيزدهم 7-8-91.docx886
27 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت پنجم مورخ 13-8-91.docx1549
28 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهاردهم مورخ 14-8-91.docx961
29 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت اول 03-04-92.docx1158
30 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت دوم 18-05-1392.docx1501

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است