پنج شنبه، 2 آذر 1396 (Thu, 23 Nov 2017) | 16:40:44  
نفرات برتر آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 90، 91 و 92 موسسه فاخر

اسامی نفرات برتری که در آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 92، 91 و 90 حائز بالاترین معدل گردیده اند به شرح زیر منتشر می گردد.

پیوست هــا؛
ردیفعنــوانتعداد دریافت
1 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت مورخ 25-11-90.doc1990
2 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت 91 نوبت اول مورخ 3-12-90.docx3154
3 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت دوم وکالت مورخ 90-12-14.docx1664
4 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت چهارم وکالت مورخ 30-1-90.docx5788
5 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله پنجم وکالت مورخ 14-2-91.docx1489
6 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله ششم وکالت مورخ 23-2-91 .docx1323
7 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت اول مورخ 8-3-91.docx1310
8 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 13-3-91.docx1361
9 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 28-3-91.doc980
10 نفرات برتر آزمون آزمایشی آنلاین وکالت کشوری 10-4-91.doc1069
11 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت کشوری نوبت دوم 11-4-91.doc915
12 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت اول 15-4-91.doc1167
13 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت سوم مورخ 25-4-91.docx940
14 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهارم مورخ 1-5-91.doc1414
15 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت كشوري نوبت پنجم-15-5-91.docx1107
16 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت ششم مورخ 22-5-91.doc981
17 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت دوم وکالت مورخ 30-5-91.docx1369
18 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت هفتم وکالت مورخ 5-6-91.docx897
19 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت سوم وکالت مورخ 22-6-91.docx1383
20 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دهم 9-7-91.docx645
21 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت نهم 2-7-91.docx847
22 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت هشتم19-6-91.docx818
23 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت چهارم 20-7-91.docx1481
24 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت یازدهم مورخ 23-7-91.docx888
25 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دوازدهم مورخ 30-7-91.docx947
26 نفرات برتر آزمون آنلاين كشوري وكالت نوبت سيزدهم 7-8-91.docx831
27 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت پنجم مورخ 13-8-91.docx1472
28 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهاردهم مورخ 14-8-91.docx880
29 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت اول 03-04-92.docx1095
30 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت دوم 18-05-1392.docx1434

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است