یک شنبه، 3 تیر 1397 (Sun, 24 Jun 2018) | 11:48:38  
نفرات برتر آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 90، 91 و 92 موسسه فاخر

اسامی نفرات برتری که در آزمونهای آنلاین کشوری و حضوری وکالت 92، 91 و 90 حائز بالاترین معدل گردیده اند به شرح زیر منتشر می گردد.

پیوست هــا؛
ردیفعنــوانتعداد دریافت
1 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت مورخ 25-11-90.doc2049
2 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت 91 نوبت اول مورخ 3-12-90.docx3240
3 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت دوم وکالت مورخ 90-12-14.docx1750
4 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت چهارم وکالت مورخ 30-1-90.docx5859
5 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله پنجم وکالت مورخ 14-2-91.docx1583
6 نفرات برتر آزمون آنلاین مرحله ششم وکالت مورخ 23-2-91 .docx1411
7 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت اول مورخ 8-3-91.docx1388
8 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 13-3-91.docx1462
9 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت 91 نوبت اول مورخ 28-3-91.doc1065
10 نفرات برتر آزمون آزمایشی آنلاین وکالت کشوری 10-4-91.doc1152
11 نفرات برتر آزمون آنلاین وکالت کشوری نوبت دوم 11-4-91.doc992
12 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت اول 15-4-91.doc1231
13 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت سوم مورخ 25-4-91.docx1002
14 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهارم مورخ 1-5-91.doc1548
15 نفرات برتر آزمون آنلاين وكالت كشوري نوبت پنجم-15-5-91.docx1164
16 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت ششم مورخ 22-5-91.doc1063
17 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت دوم وکالت مورخ 30-5-91.docx1432
18 نفرات برتر آزمون آنلاین نوبت هفتم وکالت مورخ 5-6-91.docx989
19 نفرات برتر آزمون حضوری نوبت سوم وکالت مورخ 22-6-91.docx1455
20 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دهم 9-7-91.docx739
21 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت نهم 2-7-91.docx921
22 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت هشتم19-6-91.docx914
23 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت چهارم 20-7-91.docx1607
24 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت یازدهم مورخ 23-7-91.docx984
25 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت دوازدهم مورخ 30-7-91.docx1023
26 نفرات برتر آزمون آنلاين كشوري وكالت نوبت سيزدهم 7-8-91.docx898
27 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت نوبت پنجم مورخ 13-8-91.docx1571
28 نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری وکالت نوبت چهاردهم مورخ 14-8-91.docx985
29 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت اول 03-04-92.docx1178
30 نفرات برتر آزمون حضوری وکالت 92 نوبت دوم 18-05-1392.docx1517

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است