پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 16 مهر 1401 (Sat, 8 Oct 2022) | 02:45:48
منابع آموزشی و ساعات برگزاری

سطوح آموزشی زبان عربی در موسسه فاخر

در موسسه فاخر آموزش زبان عربی در 12 سطح  و از طریق ارائه منابع آموزشی شامل کتاب زبان آموز ـ دفتر تمرین ـ راهنمای معلم ـ نوار یا لوح فشرده صوتی و برخی فیلم های کمک آموزشی استبرگزار می شود .همگی این منابع بر مهارت های شنیدن ـ سخن گفتن ـ خواندن و نوشتن در قالبی جذاب و متناسب با نیازهای کاربردی آموزش متمرکز می باشد .

صدی الحیاة: المرحله الأساسیة (دوره بنیادین)
نخستین کتاب از مجموعه "صدی الحیاه " مربوط به آموزش بنیادین زبان عربی است . این کتاب شامل ساده ترین گفتگو ها، آشنایی با واژگان پرکاربرد زبان عربی، آموزش تلفظ کلمات به لهجه عربی و آشنایی با نشانه های این زبان و چگونگی دگرگونی کلمات در ساختارهای زبان عربی و به عنوان پیش نیاز برای مراحل بعدی است

 صدی الحیاة: المرحله التمهیدیة (دوره مقدماتی)
در این مرحله محور اصلی، آموزش شنیدن و سخن گفتن و فراگیری قالب های زبانی و شبیه سازی آن است. گفت و گو با مـوضوع های کـاربردی و روزمـره، متن های سـاده، اصطلاحات و واژه های پرکاربرد و آموزش دستور زبان عربی با تمرین های متنوع از گام های مهمی است که زبان آموز در این مرحله برمی دارد.

صدی الحیاة: المرحله المتوسطة (دوره میانی)
در این مرحله بر اساس آشنایی نسبی زبان آموز با زبان عربی بخش های جدیدی از این زبان به او آموزش داده می شود
گنجاندن گفتگوهای متنوع  در موضوع های جذاب، ارائه متون پیچیده و برخوردار از اصطلاحات و تعابیر محتوای این دوره را شامل می شود .

صدی الحیاة: المرحله العالیة (دوره پیشرفته)

در این مرحله آموزش های تکمیلی زبان عربی و گسترش دامنه واژگان و ساختارهای پیچیده ترارائه می شود.
بهره گیری از متون غنی و ادبی و بستر سازی برای آموزش انشاء و نامه نگاری از دیگر ویژگی های مرحله پیشرفته است

 

Top of Form

ساعات برگزاری

کلاس ها به صورت ترمیک و دو روز در هفته و هر روز دو ساعت برگزار می شود . طول هر ترم ،دو نیم ماه می باشد

 

Bottom of Form

 

هم اکنون برای پیش ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است