یک شنبه، 3 تیر 1397 (Sun, 24 Jun 2018) | 11:45:20  
منابع آموزشی و ساعت برگزاری

 

 منابع درسی زبان فرانسه در موسسه فاخر

استانداردهای موسسه فاخر در دپارتمان زبان فرانسه بر اساس آخرین دستاوردهای آموزشی، تعریف شده در اتحادیه اروپا تدوین شده است .منبع اصلی تدریس زبان فرانسه در فاخر ،کتاب آلتراگو  است که  از آخرین منایع آموزشی سال 2010 محسوب میشود . در این موسسه در هر جلسه علاوه بر تدریس ،20 دقیقه نیز فیلم به زبان فرانسه  متناسب با سطح دانشجویان پخش می شود . کتاب  Alter ego بر اساس استانداردهای آموزشی اروپا به چهار سطح زیر تقسیم شده است که هر یک از این کتاب ها، سطوح زیررا پوشش می دهند:

Alter ego 1 در سطح A1

Alter ego2  در سطح A2

Alter ego3 1درسطح B1

Alter ego4 1درسطح B2

 

ساعات برگزاری کلاس فرانسه

 زبان فرانسه در فاخر در 12 سطح  و به صورت دو روز در هفته و هر روز 2 ساعت برگزار می گردد

 

هم اکنون برای پیش ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است